O smrti

"Chtěli byste poznat tajemství smrti. Ale jak ho můžete nalézt, jestliže nehledáte v srdci života?" 
Kahlil Gibran Ve zpětné perspektivě se často příčina smrti člověka zdá být logickou pointou, vyústěním příběhu, který byl napsán už v jeho dětství. A také pokusem odkrýt pravdu. To, jak žijeme, vnímáme sami sebe, lidi, svého partnera... záleží pouze a zcela na našich minulých zážitcích. Všichni žijeme především uvnitř sebe a v minulosti. V labyrintu uliček svých traumat. Od bolestného vnímání potlačených impulzů, vzpomínek, dětských emocí... nás má uchránit intelekt. Ale to, co vytěsňujeme, se uvnitř v tichosti stává aktivnějším a nutně potřebuje najít svůj vnější výraz... Přicházejí rány osu

Podceňování se a přeceňování se

Podceňování se vytváří vnitřní přetlak. Vím, s jistotou vím, že je ve mně víc... ale netroufám si udělat krok směrem ven, vyjít ven s bláznivě odvážným činem. Rodiče do mně zaseli příliš mnoho semínek opatrnosti a perfekcionismu. Čekám, stále jen čekám, až budu dokonale připraven. Přeceňování se vytváří pocit chaosu v prázdnotě. Čím se toto přeceňování může reálně projevovat? Jedním projevem je pravý protiklad podceňování se – vrhám se do činností, na které nemám. Může to být manažerská pozice v zaměstnání, kterou přijmu před tím, než jsem dospěl do stadia, kdy neprojikuji své vlastní stíny na ostatní. Anebo podnikání, před tím než jsem zvládl životní lekce závislosti a získal určitou osobní

Nejnovější články
Archiv
Sledujte Ivetu
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook App Icon