"Co ke mně cítí?"

Možná by se dalo říci, že takové základní dělení životních strategií pro zvládání vztahů je – CÍTIT VÍC nebo CÍTIT MÍŇ Dítě, které se kdysi, ve snaze ochránit se, rozhodlo pochopit a tím nějakým způsobem kontrolovat všechny emoce svých rodičů a blízkých, je v podstatě chodící radar V dospělosti pak vnímá a reaguje na nejmenší změny nálad svých blízkých Stačí vteřinové nakrčení obočí (protože dotyčného zasvědilo v nose) a hned je tu nejistá otázka: Děje se něco? Člověk je nastaven na to, že mu nic nesmí uniknout, vše musí předvídat a ošetřit Je to velmi vyčerpávající ... A pak tu máme člověka, který se kdysi rozhodl cítit míň a aby vyplnil svůj duševní obzor upnul se ve velké míře na vnějškov

Vamos a ver

Děj se vůle boží Odevzdáváme se osudu ... Člověk vždy potřeboval něco vyššího, než je on sám Nějaký konec svých myšlenek, které se jinak točí po kruhu a bzučí ve spirálách Nějaký pevný bod Premisu, která se nezpochybňuje, která je sama v sobě Něco, co ví, proč se věci dějí a že se dějí z dobrého důvodu, byť nám samotným nemusí být zjevný Dokud měli (a občas stále mají) lidé své bohy, dokázali se lépe smířit s neúrodou, nemocemi, řetězcem smrtí svých dětí V okamžiku, kdy začali vzdorovat: „Dobrý bůh by tohle nedopustil!“ přišli o svůj pevný bod a trpěli víc ... Život, se všemi svými spodními proudy, je příliš komplexní, než aby se dal ve svém celku myšlenkově uchopit a vůlí ovládat Proto člov

Hladová žárlivá žena

Citově hladová žárlivá žena na tom zase není tak zle Pokud ví, že má hlad, z logiky věci to znamená, že zažila sytost Ví, jaké to je být citově naplněna Její matka byla zřejmě, aspoň občas, vřelá, věnovala holčičce výlučnou pozornost, kterou dítě ztratilo až později Často narozením mladšího sourozence a matčiným nezvládnutím situace - ta je totiž bez pomoci dalšího dospělého zvládnutelná jen těžko Dítě prostě přijde nejmíň o padesát procent pozornosti a musí se s někým dělit o lásku Mluvím o ženě, ale stejně tak fungují i muži ... Člověk, který v dětství vřelou náklonnost nezažil většinou o svém hladu ani neví Může si ho uvědomit nakrátko během zamilování, aby se pak opět začal pomalu stahov

Chci silného muže

„Chci silného muže.“ říká spousta žen, ale myslí tím silného muže s mnoha „ale“ Například – silného takovým způsobem, aby se vedle něj cítila v bezpečí, ale taky silná Aby mohla, když na to přijde, bouchat do muže pěstičkami, on to ustál, pochoval ji jako malou holčičku a hned pak ji zase viděl a ctil jako ženu... To samozřejmě muž může udělat, pokud je na tom zrovna dobře a není přemožen vlastními pocity Ale nemůže to být jednosměrná show Stejný komfort (přijetí vzplanutí jeho zranění) musí při jiných příležitostech poskytnout ona jemu A v případech, kdy do ždímačky retraumatizace padnou oba, znovu vstát přes nějaký konstruktivní komunikační rituál, který si zavedli a dojít zase vyrovnání .

Ještě o studu

Pocity studu se dostavují nejen jako důsledek nevydařených aktivit dítěte při jeho přirozeném experimentování se světem (a necitlivém hodnocení rodiči), ale i jako důsledek přehlížení rodiči („Nejsem zajímavý“) nakládání přehnané zodpovědnosti („Nic nezvládnu“) jakéhokoliv zneužívání rodiči (přebírání chyby na sebe) ... Malé dítě totiž nedokáže, nemůže připustit, že chybu udělal rodič To by se mu zhroutil svět, bezpečí, absolutno vševědoucnosti a neomylnosti jeho pečovatelů A tak se dítěti nenabízí jiné vysvětlení, než že chyba je na jeho straně V regresích vídám, jak i člověk, který se dnes, z dospělé perspektivy, třeba zlobí na svého tvrdého otce a vidí jeho chování jako nespravedlivé, si

Nejsem lepší než ty

Vysoké nároky, kritika či ponižování dítěte plodí jeho méněcennost Méněcennost plodí stud ze sebe Stud nutí ke zvýšené sebekontrole a vysokým nárokům na sebe A stud taky neodpouští Při selhání tě zahrne sebekritikou, sebeponížením A kruh se uzavírá ... To je ale neúnosný stav, takhle to nechceme A tak v sobě méněcennost a stud zahrnují touhu povýšit se, jít někam nahoru Vlastním (obrovským) nasazením anebo ponížením někoho druhého Ne nadarmo se říká: Přísný k sobě, krutý k ostatním Utváří člověka náročného, na sebe a většinou i na druhé ... Jsi nejhorší, haleká stud kdesi v našich útrobách Ale do ucha nám sladce šeptá: Jsi lepší než oni! Jen se na ně podívej! „Jak je odporně slabý,“ říká ext

Sen o rovnocenném partnerství

Většina z nás tvrdí, že touží být v rovnocenném zralém partnerství „Muž chce být ve vztahu mužem“ „Žena chce být ženou“ Oba chtějí, aby si jich protějšek vážil Realita však bývá jiná Kolik deformací může nepovedená výchova zasít do našich budoucích vztahů v dospělosti! Pokud mě třeba rodiče v dětství neustále kritizovali, peskovali, umenšovali mé sebevědomí, budu si často, podvědomě, chtít najít partnera, který mi řekne, co mám dělat, co je správně Pokud na mně byli v dětství tvrdí, budu hledat svého zachránce anebo, dokonce, někoho, kdo na mně bude zase zlý, protože věřím, že musím trpět, aby mě měli rádi Pokud jsem byl v dětství osamělý, můžu hledat partnera, který mi jistojistě neodejde -

Jsem bavič, proč jsem tak sám?

Všichni jsme někdy potkali baviče Ať už to byli zlobiví třídní klauni, rozšafní hospodští vtipálci anebo intelektuálové s pokerovým fejsem hovící suchému anglickému humoru Často mají jednu věc společnou Byť se na ně ve chvílích skupinové zábavy upíná většina pozornosti, jakmile se hovor rozpadne do dvojic, zůstávají sami Proč? ... Důvody, proč se bavič stal bavičem můžou být různé Mám klienta, který už jako maličký přišel na to, že dokáže rozesmát svou stále smutnou maminku a zakázal si jinou, než usměvavou tvář roztomilého šibala Jiný svým humorem stále odlehčoval všudypřítomné dusno Jiný měl chladné rodiče a v každé volné chvíli utíkal ven mezi vrstevníky – ti byli jeho jedinou rodinou, mo

Podle čeho si vybrat partnera

Dokud je naše duše nemocná, děrovaná všemi možnými citovými deficity a pancéřovaná pláty traumat, jsou naše kritéria výběru partnera odvozená od pocitů nedostatku, nebezpečí, nízké sebedůvěry Chceme zachraňovat nebo být zachraňováni V zákoutích naší psychiky se krčí příšery starých mentálních bolestí a naše fyzické tělo je nemocné, tloustne nebo nepřirozeně hubne, chřadne Jak je známo, čím více potlačené bolesti v nevědomí, tím horší je fyzické zdraví Pocity, které dítě nechtělo mít, které byly nezvládnutelné způsobily, že se osobnost rozpojila, tělo se sevřelo a překrylo nežádoucí obsah Jakmile si v terapii člověk své původní emoce, mentální bolest, připustí, fyzické tělo

Jsem špatný, ale chci na sobě pracovat

Pro malé dítě je chování, myšlení a cítění rodičů vším Je to matrice, do které se musí dítě nějakým způsobem vměstnat Pochopit se v ní a naučit se v její všeprostupující přítomnosti žít Co je na něm dobré a co špatné, určuje matrice Matrice určuje, jestli dítě ke svému prosazení může použít bezelstnou otevřenost, opatrnou manipulaci, vzdor anebo jestli nezbývá nic jiného, než se bezezbytku podrobit Hodnoty, životní strategie, neurózy rodičů jsou oporné tyče, kolem kterých se ovine mladá rostlinka dítěte Nemůže existovat neukotveně, musí se k rodičům vztáhnout v každé jednotlivosti denního života i smýšlení o sobě Chybí mu jakýkoliv referenční bod mimo matrici a v době, kdy už (ve starším ško

Po kurzu aneb nebezpečná blízkost

Včera skončil můj pětidenní kurz o zralých partnerských vztazích Tyto pobytové kurzy disponují zvláštním kouzlem Je dostatek prostoru k tomu, aby se mezi účastníky začaly utvářet vazby a téměř jako pod mikroskopem a na urychlovači pak vidím vývoj, který začíná překvapením a potěšením, jak jsem ostatními přijímán, přes rozvoj blízkosti k jednomu, dvěma lidem, až k soudržnosti skupiny a nakonec... prvním problémům, pocitům ohrožení z blízkosti ... Ke starým dobrým pocitům, že nejsem přijímán, že jsem vyčleněn, že mi blízký člověk uniká, že jsem byl zrazen, že jsem byl zmanipulován, zneužit, že na mně nikomu nezáleží, že jsem jiný než ostatní, že se mi děje křivda ... Kolik sladké blízkosti, př

Ovladatelnost lidí stižených studem

Rodiče dnešních lidí ve středním věku žili ještě v době, kdy „správná výchova“ byla výchova k poslušnosti Jejich rodiče prošli světovou válkou, možná oběma, zažili poválečné období, někteří pocházeli z horských oblastí, kde byl život tvrdý Výrobní funkce rodiny byla na venkově stále významná, rodinná jednotka musela fungovat bez řečí, ve městech nebyl život o nic lehčí Éra komunismu pak vyrobila mnoho křivd, omezila lidská práva, autonomii lidí, deklarovala rovnost a žila protekcemi, zasela závist a strach vybočovat Možná i pro to všechno tu až donedávna principy osvícené výchovy k sebeúctě a síle neměly mnoho příznivců a zvěsti o prvních pokusech s liberální výchovou „rozmazlených spratků v

Cykly zraněného srdce

Pokud jsme v dětství nabyli dojmu, že nejsme dost hezcí, zajímaví a že nás nemilují, pravděpodobně budeme s těmito pocity bojovat i v dospělosti - budeme se usilovně snažit zkrášlit se, ochytřit, vybudovat si zajímavou, vtipnou, třeba i dramatickou, osobnost, být někde pro někoho nepostradatelný, případně zaujmout pózu, že je nám to jedno... ale myšlenky se stejně vkrádají Pokud nás v dětství dokonce ponižovali a náš kontakt s dospělými bolel hodně, bývá pro nás často velmi těžké se v dospělosti otevřít druhým lidem Navazovat hluboká přátelství a, především, partnerské vztahy ... Náš software se prostě musí projevit i ve vnější realitě Displej s procesorem se taky nemůžou příkazovým řádkům s

Nejnovější články
Archiv
Sledujte Ivetu
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook App Icon