Nic nepotřebuji

Mnoho lidí považuje za ctnost, že od partnera skoro nic nechtějí, nic nepožadují Teoreticky to vypadá dobře, ale má to jednu vadu Tito lidé jsou většinou plní neuspokojených potřeb, které si sami uspokojit neumějí Touží po pozornosti, pohlazení, ocenění Často (aspoň ze začátku) mlčky dělají, co partnerovi na očích vidí, aby se jim dostalo toho, co jim tak chybí Takhle to ostatně dělají už od dětství Jiní lidé zase už od dětství nevěří, že pohlazení získají a snaží se nic nepotřebovat... zahořkle, ale hladce, fungovat ... První skupina lidí (stále toužících) tudíž dělá jen to, za co tiše čeká uspokojení od druhého Druhá skupina lidí (kteří už touhu pohřbili) dělá zkrátka to, co se má, co je „

Čekání na pohyby

Pokud byla výchova dítěte necitlivá, příliš autoritativní anebo vzbuzovala u dítěte pocit vlastní neschopnosti z jiných důvodů - například rozmazlování, úzkostnosti rodičů nebo obav matky z osamostatnění dítěte - zanechá dítě prozkoumávání světa a svých pocitů a přenechá výběr aktivit rodičům Čeká na to, co mu bude dovoleno a snaží se to provádět „správně“, aby se rodiče nezlobili, případně ho pochválili ... Léta běží a naše dítě si dost možná všimne, že kamarádi mají doma větší volnost a důvěru, že existují i jiné možnosti, jak žít a začne proti rodičům a jejich příkazům revoltovat Na samém jádru jeho vzorce chování to ale nic nemění Stále je odpojeno od svých přirozených impulzů - od zvída

Klub zapšklých žen

Včera nebo předevčírem se tu někdo zeptal na můj názor na nenávistný typ zahořklých žen (ale klidně by to mohli být i muži) ... Hodně lidí si oškliví a distancuje se od „hysterek“, „lidí zákeřných“, „nenávistných“, někdo si zase oškliví „slabochy“, lidi bez sebedůvěry, siláky... Otázka zněla, proč jsou tito lidé, jací jsou To je ale méně důležité, než to, proč se nás to tolik dotýká Proč se cítíme znechucení nebo ohrožení Podle mého názoru je to vždy buď proto, že nám daný člověk zrcadlí rodiče anebo nějaký rys nás samých, který potlačujeme ... Někdo, kdo se třeba silně zastává slabých, znevýhodněných, odstrčených, má za sebou dětství přesně v tomto tónu, a proto i výrazně vystupuje proti l

Úspěšné vyléčení z traumat

Občas dostávám zprávy, včetně komentářů na tomto blogu o tom, že se léčíte léta, zkusili jste toho už hodně, přečetli spoustu knih, obešli pár terapeutů, ale nic nezabírá Vše pomůže jen na chvilku a pak se vše zase pokazí ... Mohu sdílet jen to, čím jsem sama prošla a také to, co jsem viděla u úspěšně se léčících lidí Na každou bolest je totiž medicína, jen jste ji ještě nenašli, Respektive nenamíchali jste správný koktejl medicín na pevně utkanou síť svých zranění Navíc tento koktejl se často připravuje léta, po jednotlivých složkách, po etapách ... musí se vyléčit jedna věc, pak nový stav stabilizovat, aby se vůbec mohla ukázat další postupná úroveň Ale hlavně potřebujete do hloubky pochop

Tohle je můj život

Únava, vyčerpání, uštvanost den za dnem Bez vyhlídky na zlepšení Únava životem Osamělý rodič vychovávající dítě Člověk s velkými citovými deficity žijící ve vyprázdněném vztahu Člověk, který se rve s každým dnem v zaměstnání, dvou, třech o živobytí, aby bylo na nájem, věci, či aby se udržel životní styl Člověk, který v příliš náročném zaměstnání od sebe každý den odtlačuje katastrofu Člověk v zaměstnání, které nemá rád, ale neumí nic jiného Beznaděj ... Každá situace, ve které se ocitneme, je kalkulačkou spočítaný výsledek všech našich programů, mentálních vzorců Vtiskli je do mně rodiče a do nich jejich rodiče: Kdo jsem, jaké mám vyhlídky, možnosti Co zmůžu? Je život těžký? Můžu se cítit sp

Ladit můžu jen se stejným

Nezralé protiklady se přitahují Dokud jsem obsáhl jen malou část svého potenciálu, toho barevného spektra vyzrálé osobnosti, hledám v partnerovi záplaty barev a tvarů, které potřebuji Hledám v něm to, čím nejsem ... Bohužel u toho dochází k řadě omylů Pokud trpíme určitým deficitem (například sebepřijetí, prosazení se, tvůrčí jiskry), je v naší mentální mapě v tomto bodě obvykle jakási slepá skvrna Malá definovanost, nedostatečné pochopení dané věci Myslíme pak v protikladech Jsem slabý, neprůbojný... a tudíž potřebuji a imponuje mi někdo, kdo velmi silně DÁVÁ NAJEVO, že se nikoho nebojí, že je král (královna) Že se takový člověk bojí stejně jako já, jen zvolil jinou strategii přežití, nevid

Znovu o romantické lásce

Po delším čase se mně dnes někdo zeptal na romantickou lásku Jestli se jí opravdu musíme vzdát ... Co pro vás znamená romantická láska? Možná vybičované pocity Vzájemné zbožňování Pocity štěstí a lehkosti? Závrati? Vědomí, že mě někdo skvělý oceňuje Dny vykolejené z monotónnosti Pocit přílivu kreativních sil a odvážných myšlenek Rytířský román (čestný muž a šlechtic, který udělá nemožné ve jménu milované a ctěné ženy) smísený s kapkou bohémství a Hollywoodských scenérií La Dolce Vita ... Vypjaté pozitivní pocity ale většinou přicházejí jen po prožitém nedostatku Čím méně si věřím, čím méně mám pocit, že mě lidé milují, čím méně uspokojivý můj život je, tím větší tendenci mám toužit po spásn

Napojení na zdroj

Jsme živorodí savci, kteří se rodí jako „polotovar“ Velmi bezmocní, velmi závislí na stále přítomné matce, skrz jejíž prs, ruce, něžnou náklonnost jako po mostě, dojdeme ten poslední kousek cesty do plného lidství Pokud tu maminky bylo málo anebo byla málo pozorná a milující, něco nám chybí už navždy Je to takový věčný jet leg - přeletíme oceán, vystoupíme do krásného dopoledne, všechno je skvělé – můžeme se vrhnout do dění, ale chybí nám energie, našich sedm, osm hodin spánku ... Maličké dítě si dennodenním prožíváním máminy náruče, jejího nadšení z něj samého, její laskavé trpělivosti, na kterou je zdravá máma přírodou naprogramovaná, vypěstuje neochvějný pocit, že svět je rád, ba přímo na

O tlaku

Je tolik důvodů, proč můžeme být ve svém životě tak trochu bezvládní Proč prokrastinujeme Děláme věci s námahou, bez nadšení Nemáme nápad, co dělat Nevíme, proč něco dělat, jestli to opravdu chceme Proč jsme, vnímáme, děláme... bez hlubokého prožitku (s výjimkou euforických záležitostí) Proč vidíme své okolí jaksi nahrubo, zběžně Nevnímáme, co potřebuje náš domov, naše děti anebo nemáme vůli, sílu to dělat Nevšímáme si detailů Nevěnujeme dostatečnou péči rutinním či nadstandartním záležitostem Neinvestujeme se cele do věcí, které nepřinášejí okamžité uspokojení, včetně odměny ve formě pozornosti nebo pochvaly, nejlépe partnera nebo skupiny lidí ... V rodinách, kde byli rodiče příliš zanepráz

Vztah dvou "milých" lidí

Většinou píšu o tom, co se stane, když se potkají dva lidé, kteří jsou svými protiklady - kde hnací silou bývá přání zaplnit si určitou vlastností druhého své deficity Například citově plošší člověk zaměřený na suverénní zvládání života a výkon si podvědomě často vybere velmi citového člověka, který je díky svým propadům méně životaschopný a lehce zranitelný a u svého světáka hledá drajv a ochranu (Nezralé) protiklady se ale nejen přitahují , ale také si nerozumějí a proto se zraňují Takže po tomto vztahu nebo několika vztazích, které bolely, ale přinesly určité sebeuvědomění a růst, si člověk většinou touží najít někoho, kdo je jako on, kdo by mu víc rozuměl a s kým by byl život klidnější .

Jsme si souzeni II.

Včera jsem psala o tom, jakou řečí mluví naše dětská prázdnota Jak exaltovanými slovy touží po absolutním prožitku splynutí s mámou Po pocitu – jsme jen ty a já, jedineční pro sebe navzájem, tam, kde končí naše těla, už nic není - jen černý vesmír a hvězdy ... Jak to vypadá, když se dva lidé s tímto zraněním ocitnou spolu ve vztahu? V první fázi je ráj Sycení... SYCENÍ Ostatní život, povinnosti, ba i děti jdou stranou Život najednou dává větší smysl Vzrůstá chuť dát do pořádku svůj život, svůj příbytek, vzhled, cestovat, konečně žít Jiného zase opouští chuť dělat náhražkové činnosti - nechce cestovat, pokud by to mělo být bez partnera, už nechce uklízet, protože potřeba bezpečí založená na v

Jsme si souzeni, cítím to

V poslední době mě na Facebooku kontaktuje nový typ mužů Už mi schránku nespamují přímočaré zprávy tvrdých mužů, ale cituplné vzkazy od mužů jemných Vzkazy plné vzletu, romantiky, vší vážnosti a úcty k jedinečnému spojení duší, které „spolu máme“ O osudovosti našeho budoucího setkání Čtu v nich, mezi řádky, o velké touze vyvěrající z velké prázdnoty O snu, touze po ideální matce, po odčinění bolestivé minulosti O touze, která se ve své nenaplnitelnosti přesunula z velké části do říše fantazie, sféry absolutna Tón těchto vzkazů se blíží posvátnému vibrování manter, pluje na vlnách a křivkách vyšších sfér, voní dětskou nevinností a odevzdáním se lásce ... tedy do chvíle, než řeknu, že jsem zad

Vomáčka Bohuslav u telefonu

Jsou lidé, kteří se do telefonu hlásí v obráceném gardu - nejdříve příjmení, potom jméno Většinou se tak i podepisují (Jiní se podepisují jen příjmením, ale o těch dnes nechci mluvit) ... Takže třeba - Vokurková Magdalena... Všimla jsem si už před lety, že takto se, pro mně jaksi po vojensku, často hlásí lidé z rodin, kde vládla přísná disciplína či prostě přísnost anebo rodina celkově trpěla komplexem méněcennosti Dítě se tam naučilo, že nesmí marnit ničí čas, má jít rovnou k věci, neotravovat omáčkou, neudělat chybu a vlastně, moc na sebe vůbec neupozorňovat Upozadit v sobě člověka s vlastními potřebami, být dobře fungujícím kartotéčním číslem Zahlásit se a fungovat ... Může to vypadat pře

Jak si vybíráme partnera a proč potom trpíme

JAK SI VYBÍRÁME PARTNERA A PROČ POTOM TRPÍME Dokud je naše sebevědomí děravé a vetché, nehledíme na to, který partner se k nám přirozeně hodí (jestli máme společné hodnoty a jsme spolu uvolnění), ale jestli nám spojení s ním přinese prospěch Někdy to může být dokonce prospěch materiální - to je nejnižší forma prospěchu (kterou ovšem neodsuzuji), ale častěji je to spíš určitý zdánlivý benefit psychický ... Arogantní, „silný“, ale v hloubi duše nejistý partner si bude tedy například hledat poddajnou, málo soběstačnou, partnerku, aby se utvrdil ve svém falešném sebeobrazu a pojistil si, že pro ni zůstane nepostradatelný Poddajná žena bez výraznějších kontur zase najde zalíbení v nabubřelém svět

Nejnovější články
Archiv
Sledujte Ivetu
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook App Icon