Musím mít pravdu, pochop, a pak mě to mrzí

Jsou rodiny a není jich málo, kde ten, kdo neměl pravdu, anebo si ji neuhájil, či udělal nějakou chybu, PROHRÁL a musí snést kritiku, výsměch nebo trest ... Už první signály různosti názorů mezi členy takové rodiny, natož nějaká nehoda, uvede do chodu soukolí válečné mašinerie Tuhnou výrazy, kalibrují se těžkotonážní argumenty a začíná hon na zajíce Kdo bude myslivec a kdo lovná zvěř? ... Jsou jen dvě možnosti: být vítěz nebo poražený, třetí možnost není ... A přitom jen kousek přes moře začíná další kontinent, kde žijí rodiny v jiné tradici: v kultuře Vítězů a vítězů Všichni jsou tam vítězové, jedineční lidé, kteří se chtějí navzájem poznávat a bez boje hledat společnou rovnováhu, dobrý poc

Je tě málo, je tě moc

Peněz, práce, zábavy, pozornosti, lásky... může být buď málo nebo moc Zřídkakdy je něčeho dlouhodobě tak právě akorát Něco tě zaujme, potěší, rozptýlí, rozjaří, přinese peníze, úspěch... a už si v tom frčíš, rozdmýcháváš plamínek znovu a znovu, ždímáš si tu nacucanou cíchu přímo do pusy, až jednoho dne máš dost a už nechceš ani kapku A na šňůře máš jiné cíchy a ručníky, vyprané snad v mrtvém moři, hořkoslané a suché, až se lámou ... Ve vztazích je to stejně Něčeho je na tvém partnerovi moc a něčeho zas málo Místa, kde je ho přesně akorát, léty zmizí z radaru, podivný úkaz Není čas je hledat a oprašovat, ocenit, vždyť máš dost co práce uhýbat políčkům mrskajícího se ručníku plného mokrých, tě

Kam se poděl smích?

Všímáte si ještě někdy, jak moc se děti spolu nasmějí? Anebo náctiletí... Skupinka výrostků anebo slečen v tramvaji Jak hledají, čemu se zasmát a čím rozesmát kamarády Kam se to později poděje? Kdo to z nás vysaje? Leží někde za městem podivně se otřásající skládka, kde ve vrstvách hnijí a kamení salvy i trylky našeho dětského smíchu? ... My lidi se smějeme, když jsme uvolnění anebo... když přepětí už vyhodilo pojistky, smutní akrobati si pomalovali obličeje a v saltech hysterického smíchu se nás jakýsi sebezáchovný mechanismus snaží uvolnit, skoro proti naší vůli ... Jak jsme se dostali do takového napětí? Je to pokaždé stejné Strach, stud, pocity viny, že jsem špatný Rostou nenápadně v dět

Jak jsem v průběhu let pracovala s životními příběhy

Na počátku jsem se věnovala koučinku a životní příběh klienta mě nezajímal Na stole byl konkrétní problém a ten jsme ŘEŠILI ohledáváním terénu v okolí Prověřovali jsme motivaci, hledali překážky, zdroje Časem jsem ale zjistila, že mnohdy je problém příliš hluboký Překážky byly doslova vrostlé do masa a pro mnohá řešení lidem chyběly mentální, emoční i tělesné mapy V jejich rodině, kam oko dohlédlo, si prostě nikdo neuměl ani představit myšlenky, emoce a tělesné pocity, které řešení obnášelo … A tak jsem vtrhla do oblasti psychologie Poslouchala a zapisovala jsem si životní příběhy lidí, studovala, ukládala jednotlivé aspekty příběhů na vatičku do různých psychologických škatulek Pomáhala jse

Projektivní identifikace (Fénix v nás)

Jedním z psychologických fenoménů, který s námi žije v našich útulných domácnostech, den co den, neviděn, nepochopen a nedoceněn, je projektivní identifikace ... V dětství jsme byli často nuceni se vzdát některých svých lidských kvalit: své síly, spontánnosti, dokonce kreativity, vyjadřování nepříjemných pocitů, autenticity Jak se ale vzdát něčeho, co nám bylo dáno přírodou, jak se vzdát sám sebe? Nejde to a tyto zdravé síly se nikdy nepřestanou snažit prokopnout tu zatuchlou krabici od bot kdesi pod hladinou vědomí ... Jedním ze způsobů, jak být blízko ztracené části sebe, která je tak trýznivě uvězněna v lepence, je najít si partnera, který tuto vlastnost svobodně projevuje ... Chvíli pak

Návyk na samotu a kompenzace... a mateřství

Malé dítě potřebuje, aby byla mámina náruč stále dostupná Pokud dojde k výpadkům, dítě se, pokud je vazba příliš slabá a tím bolestná, nakonec stáhne a přestane mámu aktivně vyhledávat ... Už ví, že mámina měkká, teplá, uklidňující přítomnost tu chvíli je a pak zase není V mnoha případech deprivovaných maminek, které samy mají málo zdrojů a pro svou kompenzaci závisí na různých činnostech a lidech, může dokonce platit, že mámina soustředěná pozornost a blízkost jsou spíš jen krátké záblesky, po kterých následují šedá, dlouhá období severské noci ... Dítě se zachová tím nejlogičtějším možným způsobem Začne pěstovat schopnost zvládat nedostatek vřelé, úzké vazby a samotu A později si na ni můž

Nejnovější články
Archiv
Sledujte Ivetu
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook App Icon