Toužící žena, vyhýbavý muž. Toužící muž, vyhýbavá žena.

Málo se ví, že ve vztahu se často sejdou dva lidé s rozdílným přístupem k prožívání citového pouta Psychologie zná pojmy úzkostná vazba a vyhýbavá vazba ... Oba tyto typy základního nastavení jsou utvářeny už v raném dětství Mohou sice během života kolísat vlivem životních zkušeností, ale v zásadě se nemění (pokud člověk na změně vědomě nepracuje) ... Člověk s úzkostnou vazbou v dětství zažil mnoho chvil slastného splývání s mámou Ví, jak je tělesná a citová blízkost krásná a přestože matka nedokázala svému dítěti zajistit stabilní blízkost a její výpadky dítě velmi bolely, dokázalo si až do dospělosti zachovat touhu po splývání, po blízkosti ... Pokud bylo máminy uklidňující a vyživující bl

Chci, aby se víc věnoval mně a dětem

Ráda bych, se souhlasem klientky, sdílela kousek naší emailové konverzace. Tato mladá žena s malými dětmi v dětství trpěla nedostatkem pozornosti své maminky. Máma se věnovala jen mechanickému pečování, chodila do práce. Neuměla se uvolnit a se svým dítětem si hrát, být z něj nadšená, vyzařovat radost z kontaktu (samozřejmě za to nemohla, do tohoto tvaru ji vytvarovaly její vlastní prožitky z dětství)... Dívenka dospěla a nyní, jak už to trauma umí zařídit, prožívá totéž se svým manželem. Ne že by neměl dobrou vůli (tu jistě měla kdysi i její maminka), ale je přetížený a scény z jejich rodinného života dávají tušit, že si s sebou sám z dětství nese energetický vzorec zahlcení, který mu neumo

VIDEO "Zvolte si energetickou úroveň své motivace"

Ráda bych sdílela svůj včerejší prožitek, ale budu potřebovat kousek úvodu. ☺ Už dva roky se, s několika výjimkami, nevěnuji individuálním konzultacím. Rozhodla jsem se trávit co nejvíc času s rodinou a také studiem, je to moje vášeň. Proto moje obživa momentálně závisí na terapeutických kurzech, které vedu a do kterých zase vkládám vše, co jsem načerpala z rodiny a ze studia. Je to hezká symbióza, jedno podporuje druhé. Před několika týdny jsem ale pocítila, že se něco změnilo. Znám už ten pocit. Znamená, že jsem připravená jít do další fáze, znovu se transformovat. Většina volně plujících bodů ve mně se spojila do obrazu, do obrazu knihy. Chceš napsat knihu, uvědomila jsem si. Psaní je to,

Naučená bezmoc

V samém základu se s pocitem bezmoci pojí strach o život Pocit, že nemám situaci pod svou kontrolou - že mě někdo nebo něco ovládá nebo poškozuje a já se nemůžu účinně bránit či nemám východisko - posílá do našeho těla koktejl hormonů, jako by nás honil Pes Baskervillský ... Ať je to jednání telefonního operátora, rodiče, partnera nebo naše vlastní přísné vnitřní limity, které nás dusí, naše reakce na bezmoc jsou vždy silné ... Naučená bezmocnost (vlivem rodičů a sociálního okolí v dětství), jak známo, většinou vede k depresi a pasivitě Občas také k agresivní přecitlivělosti - ovšem hněv je opět jen projevem vnějškově přetlačené, ale vnitřně hluboce prožívané bezmoci ... Mnoho z nás při sebe

Stud a pocit viny

Stud ze sebe dělá ze života peklo, vytváří v těle slabost a ve vztazích tendenci podrobovat se … Nikdo se nerodí s pocitem studu Myšlenku „Jsem špatný, ubohý“ jsme si vštípili v dětství … Pocit studu oslabuje, diskvalifikuje a děsí Proto, když ho v mezilidské interakci pocítíme, když je v nás zažehnut, většinou se podrobíme Po podrobení se však časem přichází hněv Po hněvu provinilost A opět stud ze sebe … a další podrobování se … Jsou to vše sebezáchovné strategie z dětství Co se nám v minulosti energeticky vyplatilo, činíme podvědomě dál … Bojovat proti rodičům většinou nebylo možné Pro diskusi jsme v rodině třeba neměli mentální mapy A tak zbyla například jen možnost očerňovat druhého ve

Rodinné konstelace 15. - 17.3. (poslední místa)

Milí přátelé, ještě máme několik míst na prodlouženém konstelačním víkendu 15. - 17. března. Začínáme v pátek ve 14h, následuje dlouhá sobota (10 - 20h) a neděle (10 - 16:30h). Toto bývají nejsilnější transformační workshopy. Můj přístup je organické plynutí dějů, kdy jedna konstelace navazuje na druhou. Příběhy plynou, prolínají se, na chvíli si odskočí do prožití vedlejšího ramene děje (paralelní konstelace převzaté kolegou). Pak se vše může zase spojit či dále rozdělit na další vedlejší konstelace nebo dosycování, pokud se některému z "herců" otevře silná příležitost k přeprogramu. Neutralizujeme šoková traumata, dosycujeme citové deficity, přeprogramováváme programy spojené se strachem,

Příběh ze sobotních konstelací

Sobotní konstelace byly opět bouřlivé i něžné, dojemné. Konstelace, lépe než jakákoliv jiná technika, dovedou ukázat, jaké věci ve skutečnosti jsou. Stačí se jen uvolnit a nechat příběh, aby se odvíjel sám. Sledovat ty staré záznamy v našich tělech, myslích, srdcích nabrat tvar a odhalit nám, co se v našich životech ve skutečnosti děje. Ne, co si přejeme vidět, ale to, co vidět nechceme, co jsme sami před sebou skryli. Anebo spíš, co zapadalo mnoha sněhy, co mnoho let pokřivilo do nesrozumitelného vzoru. Hned první konstelace odhalila v pouhých několika minutách, skoro jako by to byly jen vteřiny, principy fungování psychiky jedné z účastnic. Složité pozadí psychiky vlastně mnoha žen a mužů

Nejnovější články
Archiv
Sledujte Ivetu
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook App Icon