Ahoj princezno (o neuroplasticitě)

Všimněte si, že když nějakého člověka znáte opravdu zblízka, nemůžete říct jednoznačně, jaký je. Ok, má tuhle „špatnou“ vlastnost, ale jak to, že má zároveň tuhle, která vypadá zase protikladně? Ó jak toužíme, zjednodušit si svět. Onálepkovat a utřídit, co se dá. Marně. Stěžuje si jedna kamarádka druhé: On je takový a takový, no hrozný… A za pár minut: No ale zase na druhou stranu je takový a takový. Co s tím… Do té míry, do které chceme zjednodušovat a zařadit si někoho, jako oběť nebo tyrana, do té míry jsme zůstali dětmi. Ty jsi zlý! Já jsem zlý! A hele, už jsi hodný! A já jsem hodný! Ode zdi ke zdi. Tak jak je to vlastně? Kdo z nás dvou dělá to zlo? Ty nebo já? Hlavně ať je to jednoduché

Pozvánka na kurz Neurobiologický přepis vzorců tento víkend

Milí přátelé, už tento pátek 31.7. v 18h začíná víkendový kurz Neurobiologický přepis vzorců (Prostor s duší, Výpadová 1676/4a, Praha-Radotín). Budeme se učit základům metody, jak celoživotně přepisovat své zautomatizované vzorce (myšlení, cítění a jednání) v různých situacích. Tyto vzorce jsme si vytvořili už jako malé děti - většinu z nich tím, jak se k nám chovali rodiče. Stačilo ale, abychom takové chování jen pozorovali (například máma k tátovi, táta k mámě, máma k sourozenci...) a vzorec jsme si vytvořili také. (Níže si můžete prohlédnout obrázek, který jsem k tomu nakreslila.) Jakmile se potom v životě ocitneme v situaci, která daný prožitek z dětství aspoň trochu připomíná, naběhne

Vzorec: Už dlouho mi vadí, že ty...

Šok: Myslel jsem si, že je všechno v pořádku a partnerovi na mně celou dobu něco vadilo. Znáte to? … Myslel jsem si, že si užíváme svobodu mít doma tak trochu nepořádek, a ona se asi celé měsíce je tak tak držela, a nakonec mi vyčetla, že je doma chlív. Anebo Myslel jsem si, že podporuje a má radost z mého koníčku a včera mi ho vyčetla. Anebo Myslela jsem si, že mě rád masíruje a hladí a najednou mi vyčetl, že on mi slouží a já nic. … Většinou na takovou nečekanou informaci reagujeme velikým, až přehnaným šokem Proč? … Bývá to proto, že jsme od dětství naprogramováni takový šok cítit Většina našich rodičů měla svá citlivá místa, své nezralosti a neuměli o věcech komunikovat preventivně a vča

Zralý člověk nebere věci doslovně

Jedním z klíčových okamžiků uzdravování psychiky je moment, kdy si všimnete, že už neberete všechno doslovně Teprve ve vrstvě pod vnějším projevem a slovy se většinou skrývá pravda = jiná informace a jiná emoce … Už máte dost mentálních map i psychické odolnosti, aby vás nesmetla partnerčina věta: S ničím mi nepomůžeš, jsem na všechno sama. Nebo partnerovo zpanikaření na odchodu z domu: Kam jste mi zase schovali klíče? … Už není vaší první myšlenkou: Co věta druhého říká o mně? Nebo Co mi tím druhý chce způsobit? Už vám jde automaticky hlavou: Jak se teď asi partnerka cítí? Co teď asi partner prožívá? … Už totiž víme, jak fungují projekce a do hloubky zkoumáme různé nezralosti a zranitelná m

Partner z nás má udělat jiného člověka

Poznatky neurobiologie a teorie attachmentu vnesly do psychologie mnoho světla Teď už nemusíme doživotně přemítat, proč jsem takový nebo makový, jestli jsem špatná osoba, líná nebo hysterická nebo co že mi to osud nadělil za hroznou povahu … Teď už víme, že v našem DNA je mnoho možností, jakým člověkem se můžeme stát Je tam nachystáno doslova mnoho typů člověka, který bude na stejné situace reagovat různě Naši předci měli rozličné životy, žili v mnoha prostředích a všechny tyto možnost jsou nám k dispozici … To, co rozhoduje, provádí první a nejdůležitější výběr, které geny budou použity, jsou naše zážitky v prenatálu a v nejranějším dětství … Mám třeba vystresovanou mámu, která je přetížená

Každodenní sebereflexe: 3 základní otázky

Můj dnešní článek je možná moc dlouhý, je v něm příliš mnoho témat a nenabízí jednoduchý návod, jak přistupovat k projekcím. Tak ještě přikládám TŘI ZÁKLADNÍ OTÁZKY PRO KAŽDODENNÍ SEBEREFLEXI. Kdybyste měli do svého dne zařadit jen jednu novinku, tak tuto. Iveta

Jak si vybíráme partnera a jaké hry hrajeme

Náš partner je slepenec Musí vyhovět mnoha kritériím, která podvědomě hledáme Nikdo se naším partnerem nestane náhodou ... Partner by jednak měl ovládat kompetence, které my sami zatím nemáme Měl by například být schopen mít ve svém životě řád Měl by mít sebevědomí Měl by to umět s financemi Měl by být společensky zdatný A tak dále ... Někdy je ovšem naše touha získat skrz partnera kompetence pro život převážena potřebou chránit se před světem anebo chránit svůj sebeobraz V tom případě můžeme hledat partnera, který do společnosti nechodí anebo má kompetencí málo a potřebuje naši pomoc ... Obecně všude tam, kde hledáme partnera s kompetencemi, které nemáme, se situace vyvíjí k bodu, kdy se pa

Nezralá versus dospělá komunikace

Dítě v nás se snaží situaci ROZSOUDIT - zjistit, kdo za ni může Vždy, když obviňujeme, obhajujeme se nebo se bičujeme, jsme znovu malým dítětem … Dospělý zaměřuje své myšlenky a energii k tomu, jak situaci ŘEŠIT Nabízí druhému dohodu a spolupráci, a když není možná, řeší situaci sám … Pokud vás kdokoliv ve vašem okolí obviňuje anebo se obhajuje nebo bičuje, je v nezralém stavu vědomí Je jen na vás, jestli se k němu připojíte nebo budete jednat zrale … Zralým chováním je potvrdit emoci druhého (že existuje a respektujete ji, ne, že je správná) a pak mu dát čas zaregistrovat, že nestojíte proti němu Až poté můžete začít hledat, co způsobilo pád do dětského módu … Jaký pocit ve druhém daná situ

Život zaměřený na přežití 90% vs. žití 10%

(Článek o tom, jak můžeme nevědomě zakládat velkou část svého životního smyslu a motivace na utrpení a jak z toho ven) Neurovědci spočítali, že když pocházíte z relativně zdravé rodiny, je až 90% „vašich obvodů, vašeho hardwaru“ zaměřeno na život – tedy zvídavost, kreativitu, radost, smysl, sociální kontakty Naopak, pokud pocházíte z velmi zatížené rodiny, až 90% vašich obvodů (= vzorců myšlenek, pocitů, vnímání, činů) je zaměřeno na přežití – tedy obavy, strach, obranu proti nebezpečí, boj o život … To vysvětluje mnohé … Například to, proč váš kritický partner nemůže být nikdy uspokojen, proč nemůže přestat Nemá prostě matrice na spokojenost, důvěru, komunikaci, spolupráci Je zaměřen na pře

PŘEPROGRAM: Nahrazení boje s mámou pochopením a spoluprací

Dnes, jako každý den, sleduji své vnitřní dění, různé proudy psychiky. A pokud se otevře cestička, prakticky denně drobně přeprogramovávám staré vzorce, které se objevují. Používám k tomu, podobně jako na mých kurzech, především nějakou techniku na vybití starého traumatického náboje, plus přeprogramovou techniku, například rozhovor s ideální (nebo neideální, ale zralou) maminkou. Dnes se mi po mém ranním běhu a plánování stavby altánku s partnerem otevřelo téma spolupráce s mámou. Ta pro nás mohla být v dětství samozřejmostí anebo to mohlo drhnout. Možná by někomu z Vás mohl přijít k užitku maličký přeprogram, který mi dnes ráno prošel hlavou i tělem. Tady je. Stačí pomalinku číst (vždy jed

Mini slovníček = jak funguje autopilot a jeho přepis

AKCE - REAKCE Akce vyvolává reakci. OBRANNÝ „POHYB“ Na stres reagujeme zautomatizovaně takzvaným obranným „pohybem“ (například naučenou kajícností nebo agresivitou). NUTKÁNÍ K ZAUTOMATIZOVANÉMU OBRANNÉMU POHYBU Pokud svůj „pohyb“ neudělám, psychika cítí bezmoc, bezbrannost, vjem, že jde doslova o život. Proto máme silné nutkání ke svému zautomatizovanému obrannému pohybu (kajícnosti, agresivitě, vyhýbavosti, odpojení se, zahlcení se jinými podněty…). PŘEPIS PAMĚŤOVÉ STOPY Je potřeba typovou ohrožující situaci terapeutickými prostředky spojit s vjemem bezpečí, vlastní síly, porozumění kontextu situace. Potom teprve může být moje reakce na daný stresor jiná. Můj obranný „pohyb“ může být přiroz

Lpíme na svém autopilotu

Všichni jsme herci Náš repertoár obsahuje desítky rolí a tisíce replik Od počátku našeho života v lůně mámy nacvičujeme nové a nové roličky, vrýváme si do těla schémata Pro každou situaci v sobě většinou máme nastavenu hotovou reakci: Kritika od blízkého člověka… reakce x Kritika od neblízkého člověka… reakce y Kritika spojená s ponížením od blízkého… z Kritika spojená s ponížením od neblízkého… ž Kritika na veřejnosti… zž Pochvala od někoho, koho si nevážíme… bž … Vědomě reagujeme jednou za marťanský rok Většinou za nás reaguje autopilot, vzorec v těle, ve fyziologii mozku, svalů, hormonů Fáze, gradace, všechny odstíny naší reakce (například tuhnu, oči mi jedou dolů, šklebím se, slepě šlehn

Nejnovější články
Archiv
Sledujte Ivetu
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook App Icon