top of page

KURZ KVANTOVÝCH PŘEPISŮ (živý online kurz)

KURZ KVANTOVÝCH PŘEPISŮ 

27. září až 13. prosince 2022, vždy úterý večer 17:30 – 21h online na ZOOM.

První setkání kurzu je nezávazné a zdarma. Pokud se budete hlásit zatím jen na první setkání, zaškrtněte v přihlašovacím formuláři (viz níže v pozvánce) políčko Ukázková lekce.

OBSAH KURZU:

Tento kurz je koncipován tak, aby prostřednictvím mnou vedených kvantových přepisů na buněčné úrovni postupně zaplnil deficity vývojových traumat a naprogramoval zralé, dospělé mentální mapy i energetiku těla. Na každém setkání můžete prožít až dva přepisy:

1) Přepis na obecné téma, platný a důležitý pro každého člověka.

Mezi tématy, které pro kurz plánuji, jsou například:

  - Dosahování hojnosti v různých oblastech svého života, v lehkosti.

  - Opracování principů oběti – agresora – soudce – zachránce.

  - Doplnění mentálních map a chemie těla pro obsáhnutí pěti jazyků lásky           (slova ujištění, pozornost, aktivní čas spolu, dotyky a tělesno, dary).

 -  Kompetence pro zvládání situací kritiky, ponížení, odmítnutí, přehlížení,           tlaku – bez hroucení se, „ometání“, přehnané aktivizace a útoku, ochládání       a odtahování se...

 -  Schopnost udržet kontinuitu citu i v průběhu roztržky, po naskočení na            spouštěč retraumatizace.

 -  Zvyšování kapacity cítit bezpečí a přijetí v jakékoliv situaci (tzv. otevírání           srdce).

V průběhu kurzu naciťuji potřeby skupiny, takže se okruh témat může měnit podle Vašich potřeb.

 

2) Přepis na konkrétní téma

Pokud čas dovolí, dělám vždy během setkání jeden přepis na Vaše aktuální téma. Vybírám z témat, která mi během kurzu posíláte emailem. Prociťuji, který přepis bude nejlépe odpovídat potřebám účastníků.

Mé přepisy probíhají formou stoupání po emoční škále Davida Hawkinse – prociťuji pole problému, vybíjím traumatický náboj a integruji nové, zralé mentální mapy a energetický rámec.

Zároveň účastníky naučím základy fyzické a emoční seberegulace, které budou potřebovat při přepisech.

Cílem kurzu je výrazné zlepšení sebeobrazu a nabytí zralých kompetencí pro partnerství a život.

ORGANIZACE SETKÁNÍ:

1) Teaser (nalaďovací cvičení) ke zvýšení kompetence pro práci s tělem a emocemi.

2) Sdílení ve stálých sdílecích skupinkách.

3) Kvantový přepis na velké téma daného týdne.

4) Pauza na občerstvení (25 minut)

5) Menší přepis na praktické téma z Vašeho života

Po zvlášť náročném "velkém" přepisu výjimečně zařazujeme jen sdílení ve sdílecích skupinkách k reflektování a lepší integraci prožitého.

6) Blok otázek a odpovědí na jakékoliv osobní psychologické, vztahové nebo komunikační téma nebo dotaz k metodě.

PRÁCE S NAHRÁVKAMI:

Kurz je nahráván a nahrávky jsou k dispozici na studentském portálu. Nahrávku je potřeba si pustit několikrát, aby byl využit její plný potenciál. Postupně, jak vám bude v průběhu kurzu stoupat psychická kapacita pro zvládání kontaktu s trauma nábojem a novými mapami, se nutnost opakovaného poslechu snižuje. Přepisy už potom fungují opravdu kvantově, tedy budují nová nervová spojení i kusy nové neuronální sítě (a tudíž nový životní pocit, nová přesvědčení a sílu) velkým tempem. Kromě celkové video nahrávky (se stopáží jednotlivých kapitol) vyrábí náš tým i audio nahrávky ve formátu MP3, zvlášť pro každý přepis. Můžete si je tedy pouštět i při cestě do práce či při vaření. :)

Cena je 17 900 Kč včetně DPH a je možné ji zaplatit i ve dvou či třech splátkách.

Přihlášky na kurz poprosím formou vyplnění registračního formuláře. Ve formuláři je možné se přihlásit i jen na první, nezávaznou lekci. V tom případě zaškrtněte ve formuláři Ukázková lekce

https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurz

Před kurzem Vám potom pošleme odkaz na kurzovní místnost na ZOOM. Pokud nemáte aplikaci ZOOM v počítači staženou, je velmi snadno a zdarma dostupná ke stažení na internetu... Máme kvůli Covidu už mnoho zkušeností s tímto formátem kurzu a velmi dobře nám funguje.

Případné dotazy poprosím na ivetahavlova@seznam.cz

Mřížka_převodník.png
bottom of page