top of page

Řešení problému omezením se nebo expanzí

Nejlepší řešení problému nikdy nespočívá

v OMEZENÍ se

(například čekání, nečinné doufání, potlačování se, hořké smíření se s daností, umenšování se, ústup ze svých potřeb…),

ale

v EXPANZI

(lepší pochopení situace, sebe, druhého, komunikace, hledání alternativ, postarání se o sebe…)


Iveta

Commentaires


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page