Řešení problému omezením se nebo expanzí

Nejlepší řešení problému nikdy nespočívá

v OMEZENÍ se

(například čekání, nečinné doufání, potlačování se, hořké smíření se s daností, umenšování se, ústup ze svých potřeb…),

ale

v EXPANZI

(lepší pochopení situace, sebe, druhého, komunikace, hledání alternativ, postarání se o sebe…)


Iveta

www.ivetahavlova.cz

Výjiměčně dobré čtení