top of page

"Každý touží po tom, co nemá"

Říká se, že

každý touží po tom, co nemá

Podle mého názoru lidé touží,

tj. bezmocně se upínají

k tomu, čeho měli nedostatek v dětství

A to jen tehdy, pokud svou bezmoc,

- svá dětská omezení a programy -

nepřerostli

...

Pokud jsem neměl saturovánu potřebu

hojného fyzické kontaktu s mámou

ve věku, kdy dítě toto potřebuje,

budu v dospělosti stále snít

a od partnera požadovat

dlouhé etudy ležení si v náručí,

vískání ve vlasech,

mnohahodinová milování

Nebude v tom ale lehkost, radost,

bohatost setkání,

ale jakási zaslepenost, urputnost,

velká toužebná intenzita

Budu psát básně o splývání,

horovat o dvou půlkách jedné duše

dvouplamenech

...

Pokud se mnou rodiče nezacházeli

s respektem,

budu toužit a požadovat respekt

(Pokud tedy nesklouznu k masochismu,

kdy mi láska splývá s utrpením)

Člověk, který respektován byl

a je to pro něj běžná realita,

se neupíná k požadavku být respektován

a jeho chování ani nedává prostor

pro to, aby respektován nebyl,

případně aby se nerespektován cítil

...

Pokud tu táta a máma pro mně nebyli,

nevnímali moje potřeby,

nezajímali se o mně, nevnímali můj názor,

rodinná jednotka nebyla vyladěná

na dosahování harmonie,

mám v této oblasti díru

a toužím najít lidi,

se kterými budu souznít

Má vnitřní očekávání nedostatku

však způsobí, že takových lidí

bude žalostně málo

Nakonec možná jen ten partner,

kterému jsem v prvních chvílích

euforického opojení z nalezení spásy

(zamilování)

uvěřil, otevřel se a chvíli souzněl

Jaký div, že je pro mně pak tak jedinečný,

že na něm lpím, držím se jej zuby-nehty

dlouho poté,

co spadl do kategorie běžných lidí,

tj. už mu nedůvěřuji a cítím, že mě nerespektuje

....

Je nesmysl

už jen říct, že každý touží

Jsou i lidé spokojení,

kteří umějí žít své potřeby a přání

Žijí tak, jak chtějí, říkají, co chtějí,

... to vše v reálném čase,

bez zpoždění retardérů

nezpracovaných traumat

A pokud něco chtějí,

užijí si i cestu k tomu

Nehledají totiž spásu,

je jim fajn

Souzní s mnoha lidmi,

se svým prostředím

Splývají se všemi svými částmi

a tyto části spolu

souzní navzájem

Bez bolesti z prázdnoty

či vnitřních frikcí

...

Každý touží po tom,

co nemá uvnitř sebe

Toužíš po respektu?

Pak nerespektuješ sám sebe

Toužíš po souznění s partnerem?

Nesouzníš sám se sebou

Začni u sebe

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page