top of page

Nízká sebehodnota silných lidí

„Ta moje nízká sebehodnota,“

řekla mi včera jedna

krásná a úspěšná žena

Není to moje klientka,

a tak nedohlédnu všech peripetií

jejího vývoje, ale jedna

z jejího příběhu přímo křičí

Příliš brzy dostala na starost domácnost,

úkoly, na které ještě nestačila

...

Vytřít, vyluxovat,

možná i nakoupit, časem uvařit,

to všechno se dá zvládnout

... postupně a jednotlivě,

podle řádu určeného dospělým

Ale na ni, devítiletou,

byla přenesena zodpovědnost

za příliš mnoho věcí

za mámu, která tu není

Musela si úkoly rozvrhnout,

plánovat, řídit, dotahovat

K tomu možná

mladší sourozenec

Taky komunikace s tátou

z jakési zvláštní pozice

A nakonec, stejně divná komunikace,

s občas se mihnoucí mámou,

pro kterou uvaří, vypere

a poreferuje o dění

...

Ten prvotní náraz

si už nepamatuje

Rozhodla si pamatovat to příjemné

... rozhodnutí, že to zvládne,

... uspokojení z toho, že napřela síly

a zvládla to

Pamatuje si, jak si psala seznamy

a během dne si, sama pro sebe,

mumlala, přeříkávala úkoly,

které ji čekají

...

Z dívenky vyrostla

dospělá žena

Silná, příliš silná

a samostatná

Zahlcená úkoly,

včetně úkolu zvládnout

různé typy velmi specifické

profesní komunikace,

ne nepodobné její nárazníkové funkci

v dětství

...

Pro tak schopnou ženu je těžké si uvědomit,

že pocit nízké hodnoty by mohl pramenit z toho,

že byla v dětství příliš brzy zatížena úkoly,

na které ještě nebyla zralá

A byly to úkoly, které nepočkaly

- vždyť celá ta rodinná kumpanie

musela jet hladce dál

Jak se asi cítili mladičtí

korunní princové, ony děti,

zvané jeho veličenstvem?

Kolik jen chyb

museli na počátku udělat!

Kolikrát si nevěděli rady

(Vždyť k pocitu nízké hodnoty

často stačí i jen narodit se

jako benjamínek, nejmladší člen rodiny

a prožívat svou „nedokonalost“,

„neschopnost“)

...

Program, který si takový člověk vytvoří,

je, podle mého názoru:

To zvládnu! Všechno zvládnu!

A pod tím je prázdnota,

chybí pocit plnosti, reálnosti

Úkoly, které si takový člověk vybírá,

budou náročné, na samé hranici možného,

aby sytily sebeobraz,

ke kterému se ono zoufalé dítě přimklo

Ale úkoly, které zvládám jen s velkým úsilím,

vytvářejí pocit tlaku a úzkosti,

strach, že se to všechno může zřítit

Vnější siláctví a vnitřní slabost

jsou navzájem v nejvyšší tenzi,

takový člověk není soudržným celkem

A proto se, i přes všechny úspěchy a chválu,

může občas cítit

jako podvodník

...

Pro takového člověka

je velmi těžké sám sebe skutečně cítit

Někdy na začátek úplně postačí,

když začne vnímat své tělo

Pomaličku

Jako když workoholik dostane

od lékaře nařízeno, aby si šel sednout

někam pod strom do přírody

...a sedí hodinu, dvě,

než, přes lomoz své dýchavičné mysli,

zaslechne prvního ptáka

...

Žena, o které píšu,

je ale už dál

Připravená být normálním

smrtelníkem

Svěřit se, požádat o pomoc,

plakat, dopřát si úlevu

Být jen tím, kým je

Kým je uvolněně, bez úsilí

A být tím ráda

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page