top of page

Hledání poslání

Ráda při svém přemýšlení používám

jako jednu ze základních pomůcek

hierarchii potřeb (motivačních stimulů) Abrahama Maslowa

Jistě znáte:

fyzické přežití – bezpečí – láska – uznání – sebeaktualizace (seberealizace)

Přičemž vždy musí být uspokojeno nižší patro,

aby se stalo aktuálním patro vyšší

Maslowovi vytýkali ony výjimky,

(kdy například člověk, který nedostal přijetí

od svých nejbližších, skočí hned do nejvyššího patra

a touží stát se proslulým malířem)

Ale ona to výjimka vlastně není

- skutečná touha a potřeba je přijetí

a seberealizace je jen jejím výrazem

Maslowova pyramida je užitečným zjednodušením

vývoje lidských potřeb,

vnitřních motivací člověka

v průběhu jeho dozrávání

...

Několik let jsem se živila koučováním lidí na křižovatce

Lidí, kteří vyhořeli v práci a toužili změnit profesi

Snažili jsme se nalézt onu věc, která stojí

na samé špici oné pyramidy

- své poslání

Tato práce, mimo jiné, způsobila,

že jsem si ke svému koučovacímu know-how

postupně přidala terapeutickou rovinu

Objevila jsem totiž bludiště našich motivací,

starých zapouzdřených zranění,

omezujících mentálních vzorců

a všudypřítomnou snahu sytit své neuspokojené potřeby

ze základních pater pyramidy

horečnatou aktivitou v její střední části nebo na špici

Vývoj tu pak nepřichází přirozeně,

ale chce být jaksi znásilněn, urychlen

...

Lidé, jejichž strach ze světa a nízká sebehodnota

jim neumožňuje ani samostatnou materiální existenci

(a jejich dětský mentální vzorec jim umožňuje

toto čerpat od druhého),

pak vyhledávají partnera, který je materiálně zajistí,

ovšem říkají tomu láska

Lidé, kteří kdysi nenalezli základní přijetí a své bezpečné místo

ve své původní rodině,

pak například hledají bezpečí nikoliv citového přijetí,

ale silného statusu ve společnosti skrze své profesní výkony

Anebo jdou opět cestou „lásky“

a najdou si partnera, který je ve společnosti oblíben a uznáván

a žijí jaksi stínově v jeho závětří, ve stopě za jeho člunem

A tak dále

...

Naše profese , stejně jako naše partnerské vztahy,

pravdivě zrcadlí stupeň našeho vývoje,

protože jsou zároveň primárními nástroji

uspokojování našich potřeb

Proto se do určité doby s klidem na duši

spokojíme s prací, která nám přináší finanční zajištění,

byť by to byla stresující činnost pojišťovacího agenta

Potom už najednou chceme víc

- třeba harmonické vztahy v práci,

jakousi pečující náhradní rodinu

(takové pěstouny, co se usmívají a nakrájejí mi jablíčko)

Později už možná stimulující náhradní rodinu

(pěstouny, kteří mi ukazují svět a najmou mi osobního učitele angličtiny)

Pak už chceme, aby nám naše náhradní rodina dala víc prostoru

pro vlastní kreativitu, pro naši individualitu,

dosáhnout jakéhosi úspěchu a uznání „sám za sebe“

A možná přijde i den, kdy už budeme chtít stát na vlastních nohou

a svůj život a denní aktivity směrovat zcela sami

bez ochranné, ale nutně i limitující, náruče

rodiny = zaměstnavatele

A tehdy často přichází zásadní přehodnocení

celého dosavadního profesního života a hledání sebe,

jaksi víc napřímo

...

Lidé, kteří ke mně přicházejí, jsou ale často

někde ve spodních úrovních pyramidy

Namísto uspokojení

hledáme ochranu

Namísto seberealizace

ve skutečnosti hledáme bezpečí a lásku

Anebo hledáme lásku skrz uznání

Nestoupáme nahoru, vytahujeme se tam

a přitom toužebně hledíme dolů

...

Závěr je stejný, jako obvykle

Neprchejme od svých špatných pocitů

Nezalepujme se náhražkami

Zpomalme, přiznejme si pravdu

a věnujme čas svým vnitřním procesům

Vyčistěme staré rány

Nešplhejme tak zoufale nahoru

Sestupme dolů

a setkejme se se svým ustrašeným dětským já

Až utišíme, uzdravíme svůj vnitřní svět,

do bludiště zasvitne slunce

a bude jasnější, co dělat

A naše vztahy a práce přestanou být

šplhací tyčí,

ale budou světlým, rozlehlým místem radosti

a klidného uspokojení

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page