top of page

Činy jsou prodlouženou rukou emocí

Průběh našeho dětství určuje naše postoje v dospělosti

Určuje, jaké pocity a emoce budeme prožívat

v jednotlivých typových situacích

Čím více zranění, tím více negativních emocí

A pocity a emoce jsou tím, co určuje kvalitu našeho života,

ne faktický obsah života

...

Všichni víme, namátkou, že:

... peníze nám štěstí nezajistí

... sláva a uznání nám štěstí nezajistí

... láska hodného partnera nám štěstí nezajistí

(pokud nás naše zranění například nutí

vyhledávat nedobytné objekty nebo

mentory, kteří nás povznesou z naší „ubohosti“)

A tak dále

Nejde o to, co děláme a co se nám děje,

ale jak tuto situaci hodnotíme

a jaké emoce v nás vzbuzuje

...

Pokud v sobě nosíme velké trauma,

míváme málo nadhledu a cítíme se závisle

a jsme k negativním emocím stahováni nesmírnou silou

Ale i po vyčištění traumatického záznamu zbývá zvyk

negativního, ustrašeného, stísněného... postoje

A tomu už je možné kontrovat zacílenou pozorností

...

Mysl (ať se jí říká ego, superego, vnitřní kritik...)

má většinou tendenci stále aktivně vyhledávat

ty nejhorší možné interpretace momentální situace

a tak nás „chránit“ před nebezpečím

Tato tendence se nebezpečně rozrůstá a nakonec

už jen probíháme životem, sevření, nastražení...

Jediným cílem, který si můžeme klást

Jedinou myšlenku, kterou si podržet

... je orientace na dobré pocity

Myslím tím dobré pocity, které si způsobujeme sami

- prožíváním svého těla, láskyplnými činy a tvořivostí

Rozhodně nemyslím euforii z ocenění druhých

...

Trénujte se ve schopnosti oceňovat každou drobnost

ve svém životě

Postoj ke každodenním maličkostem,

je tím, co určuje, jaký život vedete

Opravdu, nezáleží na tom, co děláte,

pouze na tom, jak se u toho cítíte:

láskyplně x nenávistně

vděčně x ukřivděně

klidně x ustrašeně

jemně, načechraně, pružně x uhoněně, zdrcle, prázdně

...

Naše činy jsou pouze prodlouženou rukou emocí,

jakýmsi vodivým drátem, kterým se ve světě zhmotňují

naše postoje a emoce

Zaměřte se proto na činy, které vám vyrábějí dobré emoce

- bezprostředně, bez nutnosti přispění druhého člověka

(už nejste děti, nečekejte na spolupráci druhého)

Čím více kladných emocí vyrobíte,

tím pozitivněji a konstruktivněji

budou vaše další budoucí činy formovat váš život

a pocity z něj

Platí tu ona stará emoční matematika: Čím víc, tím víc

Nastartujte pozitivní cyklus svého perpetuum mobile!

Zaměřte své prožívání dovnitř

a udělejte vůči někomu láskyplné gesto, které vám udělá dobře

samo o sobě

Zpomalte se a pobuďte na sluníčku

nebo ve chvějivém teplém stínu, udělejte dobře svému tělu

Vyrobte něco užitečného a krásného, nechte se tím pohltit

Sedněte si se psem na klíně, hlaďte ho

a vnímejte jeho nevinnou oddanost

...

Přesuňte svou pozornost

od očekávání odměny od druhých

k bezprostřední odměně, k vlastnímu dobrému pocitu

Přesuňte pozornost od velkého k menšímu

Od budoucího k současnému

Stále si klaďte otázku:

Jak si můžu, bez přispění druhého člověka,

vyrobit dobrý pocit právě teď?

Pokud se budete umět ze světa nekomplikovaně těšit,

vyrábět si jednu dobrou emoci za druhou,

bude za těšení stát

A pokud budete žít tento poctivý život

zaměřený na dobré pocity z maličkostí,

dotknete se i životů dalších lidí

Svým vzorem vykonáte tu největší věc, která je

- pomůžete lidem žít samostatně jako dospělý

a ponechat si dětské nadšení pro život

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page