Jsi moje/můj. Jsem tvoje/tvůj

13/06/2017

V poslední době jsem u klientů několikrát narazila 
na téma násilí při sexu a BDSM
Než jsem se začala nořit 
hlouběji do spirál lidské psychiky,
za dob mého přímočarého dospívání
a okoralé moralistické mladší dospělosti
bych témata jakéhokoliv násilí v sexu,
motiv vlastnění druhého,
bezmoc obsaženou ve svazování
prostě jen odmítla a onálepkovala
Teď už se na to dívám jinak
...
Pevně věřím, že člověk vychovaný
s láskou, něhou, porozuměním
si nikdy jako způsob vytváření vazby s druhým
nezvolí násilí
Naše těla a duše spolu chtějí splývat,
vracet se ke sladké jednotě
(zažívané v děloze, v náručí mámy a, kdo ví,
možná už předtím ve sférách, které se mi občas objeví 
v regresích a jejichž přítomnost jen pokorně přijímám)
Pokud není možné splývat v míru,
protože to člověk v dětském věku nezažil,
jakékoliv splývání je lepší, než život
na chladném, meluzínami bičovaném výběžku ráje
(v našich vytěsněných vzpomínkách je to život
za mřížemi postýlky, pod chladných pohledem mámy,
mámy, které na nás „nezáleží“ a podobně)
Prosím dosaďte si u žen (kromě mámy) také
nedostupného nebo trestajícího otce
...
Člověk, který v BSDM preferuje dominantní pozici,
také touží splývat, 
chce si mámu brát, vlastnit ji, nebýt bezmocný
(Jsi moje, moje!)
a někdy ji i trestat a hned poté ji laskat, chovat
Sváří se v něm zbožňování, touha, s nenávistí
Jeho láska je boj, totální zmatení
Občas bývá ochotný si vyzkoušet i druhou polohu,
absolutní podřízení se
Hledá, jestli tam pro něj něco není,
jestli někde něco není
Něco, co by utišilo jeho nekonečný hlad
...
Submisivní partner touží,
aby si ho máma vzala
„Mami, jsem tvůj/tvoje“
Aby ho pořádně stiskla 
(už žádná vlažná objetí)
Aby toužila připoutat si ho
Chce být pozřen, vrátit se do mámy,
být její součástí
Toto dítě nepoznalo, jaké to je 
být dosyta „obklopováno“ mámou,
procítit své tělo, své kontury, svůj dech
v trvajícím držení, objetí, přitisknutí...
V regresích, ale i v mých konstelacích,
kde se snažím sytit naše dětské deficity,
takový člověk často touží být přilehnut,
obklopen a tisknut ze všech stran
(i takový člověk, který neobjevil BSDM,
zalehávání, svazování)
Touží po absolutnu splynutí s druhým
Nikdo z lidí na kurzu nesmí chybět,
všichni musí přiložit své ruce, svá těla
... teprve pak je splynutí absolutní
Konečně absolutní
Jiní submisivní milují i ideu trestu
- to pokud se jejich matka projevovala i nenávistně
a dítě si zvolilo sebetrestání jako způsob, 
jak získat její lásku
...
Touha po intenzitě za každou cenu
či dokonce preferování bolesti
je jen voláním po splynutí,
voláním po lásce
Toho, kdo těchto darů dostal maličko nebo žádné,
čeká dlouhá cesta
Obyčejná nedramatická, málo intenzivní láska,
bez obsesí, zbožňování, silných emocí
a běžné, málo intenzivní a dramatické, milování
jsou nejdřív málo
Přesto...
Přestože pro vás bylo objevení BSDM požehnáním,
léčivým kontaktem s druhým,
nezůstaňte stát na místě, objevujte dál
Cokoliv je strnulé a musí se odehrávat
určitým způsobem,
je nemocné
... 
Hledejte lásku k sobě
Zkoumejte svou víru v to, že si zasloužíte lásku
Prozkoumávejte hlubiny bytí spolu, v sobě
beze slov, bez pohybu
Hledejte oči druhého, vnímejte vlny ve svém těle,
obrazy a myšlenky, které jim kráčí v patách
a nedělejte nic, tiskněte druhého
a nedělejte nic
Když přijde násilný impulz,
obejměte druhého ze všech sil
a šeptejte Chci tě
Když přijde pláč, plačte spolu,
chvějte se
Buďte spolu bez scénářů
Spolu, tak hluboce, 
jako nikdy v životě
Já jsem ty
a ty jsi já

 

Iveta Havlová
www.ivetahavlova.cz

Sdílet na Facebook
Sdílet na LinkedIn
Please reload

Výjiměčně dobré čtení

Včera se mě zeptal kamarád,

jak se pozná (psychicky) zdravý člověk

Tady je pár rysů,

které já osobně považuji za významné

...

Takový člověk

dělá věci, které...

Psychicky zdravý člověk

26/03/2017

1/1
Please reload

Nejnovější články