top of page

Jsi moje/můj. Jsem tvoje/tvůj

V poslední době jsem u klientů několikrát narazila na téma násilí při sexu a BDSM Než jsem se začala nořit hlouběji do spirál lidské psychiky, za dob mého přímočarého dospívání a okoralé moralistické mladší dospělosti bych témata jakéhokoliv násilí v sexu, motiv vlastnění druhého, bezmoc obsaženou ve svazování prostě jen odmítla a onálepkovala Teď už se na to dívám jinak ... Pevně věřím, že člověk vychovaný s láskou, něhou, porozuměním si nikdy jako způsob vytváření vazby s druhým nezvolí násilí Naše těla a duše spolu chtějí splývat, vracet se ke sladké jednotě (zažívané v děloze, v náručí mámy a, kdo ví, možná už předtím ve sférách, které se mi občas objeví v regresích a jejichž přítomnost jen pokorně přijímám) Pokud není možné splývat v míru, protože to člověk v dětském věku nezažil, jakékoliv splývání je lepší, než život na chladném, meluzínami bičovaném výběžku ráje (v našich vytěsněných vzpomínkách je to život za mřížemi postýlky, pod chladných pohledem mámy, mámy, které na nás „nezáleží“ a podobně) Prosím dosaďte si u žen (kromě mámy) také nedostupného nebo trestajícího otce ... Člověk, který v BSDM preferuje dominantní pozici, také touží splývat, chce si mámu brát, vlastnit ji, nebýt bezmocný (Jsi moje, moje!) a někdy ji i trestat a hned poté ji laskat, chovat Sváří se v něm zbožňování, touha, s nenávistí Jeho láska je boj, totální zmatení Občas bývá ochotný si vyzkoušet i druhou polohu, absolutní podřízení se Hledá, jestli tam pro něj něco není, jestli někde něco není Něco, co by utišilo jeho nekonečný hlad ... Submisivní partner touží, aby si ho máma vzala „Mami, jsem tvůj/tvoje“ Aby ho pořádně stiskla (už žádná vlažná objetí) Aby toužila připoutat si ho Chce být pozřen, vrátit se do mámy, být její součástí Toto dítě nepoznalo, jaké to je být dosyta „obklopováno“ mámou, procítit své tělo, své kontury, svůj dech v trvajícím držení, objetí, přitisknutí... V regresích, ale i v mých konstelacích, kde se snažím sytit naše dětské deficity, takový člověk často touží být přilehnut, obklopen a tisknut ze všech stran (i takový člověk, který neobjevil BSDM, zalehávání, svazování) Touží po absolutnu splynutí s druhým Nikdo z lidí na kurzu nesmí chybět, všichni musí přiložit své ruce, svá těla ... teprve pak je splynutí absolutní Konečně absolutní Jiní submisivní milují i ideu trestu - to pokud se jejich matka projevovala i nenávistně a dítě si zvolilo sebetrestání jako způsob, jak získat její lásku ... Touha po intenzitě za každou cenu či dokonce preferování bolesti je jen voláním po splynutí, voláním po lásce Toho, kdo těchto darů dostal maličko nebo žádné, čeká dlouhá cesta Obyčejná nedramatická, málo intenzivní láska, bez obsesí, zbožňování, silných emocí a běžné, málo intenzivní a dramatické, milování jsou nejdřív málo Přesto... Přestože pro vás bylo objevení BSDM požehnáním, léčivým kontaktem s druhým, nezůstaňte stát na místě, objevujte dál Cokoliv je strnulé a musí se odehrávat určitým způsobem, je nemocné ... Hledejte lásku k sobě Zkoumejte svou víru v to, že si zasloužíte lásku Prozkoumávejte hlubiny bytí spolu, v sobě beze slov, bez pohybu Hledejte oči druhého, vnímejte vlny ve svém těle, obrazy a myšlenky, které jim kráčí v patách a nedělejte nic, tiskněte druhého a nedělejte nic Když přijde násilný impulz, obejměte druhého ze všech sil a šeptejte Chci tě Když přijde pláč, plačte spolu, chvějte se Buďte spolu bez scénářů Spolu, tak hluboce, jako nikdy v životě Já jsem ty a ty jsi já

Iveta Havlová www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page