top of page

Nepotřebuji sex

Včera tu jeden muž prohlásil:

Nepotřebuji sex

Načež se rozběhla debata o tom, proč asi

A taky, jestli je sex základní lidská potřeba

...

Snad žádná jiná oblast lidského konání

není úžeji provázaná

s celým komplexem našeho vnitřního života

To, co si o sobě myslíme, jak sami sebe vidíme,

jak moc důvěřujeme jiným lidem,

jak moc jsme spoutáni kuratelou

dávných rodičovských zákazů a příkazů,

strachů a fóbií...

se samozřejmě projevuje ve všem, co děláme

Od banálních záležitostí jako je

držení těla, chůze, oblékání a zdravení sousedů,

přes řízení auta nebo plavání na hloubce,

až po věci jakými jsou třeba

prosazování se ve skupině, řešení konfliktů,

a fungování v partnerském vztahu

V sexu naše zranění a strategie přežití

povstávají téměř hmatatelně

...

Stojí kolem jako Dvanáct měsíčků

a kontrolují, jestli

... dostatečně vyhovuji a sloužím

... nejsem pod tlakem

... druhého dostatečně vlastním

... jsem si druhého podmanil

... podávám bezchybný výkon

... mě druhý přijímá

... mám vše pod kontrolou

... u toho dobře vypadám

... zbytečně nemarním čas

... všechno probíhá fér, fifty fifty

... mě druhý nezneužívá

... mě druhý dost zbožňuje

...

Je asi zbytečné dodávat,

že Měsíčkové jsou s námi neustále

a zásadním způsobem ovlivňují

frekvenci styků, podle toho,

kde na žebříčku našich

(často neurotických) hodnot,

sex stojí

Člověk s workoholickou strategií přežití

na něj nemá čas

Člověk s narcistní strukturou

o něj bude mít zájem, pokud se partner

umí dostatečně kochat pohledem na jeho tělo

Člověk, který používá sex jako nástroj kontroly,

připustí druhého na lože až poté, co

určitý čas poslouchal, nezlobil a na poslední chvíli

si to něčím nepokazil

(což se nešťastníkovi bohužel stává často)

...

Většinou má taky jeden z partnerů

větší apetit než druhý,

ať už proto, že je zdravější a méně

kontrolován Měsíčky, a tak si může volně

užívat radosti z daru, kterým sex je

Anebo naopak je nutkavě závislý

na čemkoliv, co sex může nabídnout

- fyzické vybití a vyprázdnění,

bezčasí bez myšlenek,

pocit, že mě druhý přijímá,

že jsem v bezpečí,

zahnání nudy...

...

V sexu také velmi silně vyvstává

jedno ze základních neurotických dilemat:

blízkost versus svoboda

Kdo vnímá vztahy a obecně blízkost

jako nebezpečnou nebo svazující,

obvykle má také komplikovaný

postoj k sexu,

ať už si to uvědomuje anebo své pochyby

virtuózně rozehrává nevědomě

...

Své dětství pod vlivem autoritativních,

nespravedlivých, chladných rodičů

si s sebou neseme do dospělosti

Naši rodiče jsou teď internalizovaní

v nás samých... mluví nám v hlavě

hlasy dvanácti měsíčků,

byť se často zdá, že ona slova pronáší

a příslušné činy koná náš partner

Jaký div, že s takovým partnerem

pak často nechceme sex, ani vztah

A protože tyto hlasy s námi

jdou věrně kamkoliv,

po čase se utvrdíme v tom, že

nechceme vztah, a někdy ani sex,

s nikým

...

Milovat se s druhým,

bezbřeze a spontánně,

může člověk,

který dostatečně poznal sám sebe,

přijímá se,

neprojektuje si do druhého své pocity,

nestřádá si křivdy

Kdo nepotřebuje být v roli,

plnit očekávání, tlačit na sebe,

podrobovat si,

podat výkon,

něco hrát, spěchat na orgasmus

Kdo může s druhým jen být,

dívat se mu do očí,

jemně vnímat své pocity,

tu tajemnou mocnou sílu v sobě

a nechat ji zrát

Proč jezdit autem pro vázanou,

lehce umělohmotnou kytku, z květinářství,

když můžeme jít na louku

a pomalu si natrhat kytici

něžného lučního kvítí?

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page