top of page

Sladká oběť a naštvaná oběť

Když bych měla vybrat jednu jedinou věc,

která je pro vztahy největší mor,

bylo by to přenášení viny za své pocity

na někoho druhého

To, jak se náš život odvíjí, co se v něm děje,

ale hlavně, co cítíme,

vyplývá z naší minulosti a z našich činů v přítomnosti

- u dospělého člověka je vklad druhého člověka

malým zrnkem, které celek zásadně neovlivní

Jaký ten vklad je, jaký vklad umožníme, jak ho vnímáme,

záleží opět skoro výlučně na nás

Většinou jsme však bohužel zamrzli

ve svém dětském vnímání,

kdy se cítíme vydáni druhému na milost a nemilost

A kde je bezmoc, objeví se koncept viníka a oběti

...

Člověk, který má v sobě hluboko uloženou bezmoc,

si často najde partnera se stejným postižením

Aby však vznikla velká prvotní přitažlivost

je většinou potřeba, aby tu byl i nějaký rozdíl

Jeden z partnerů tudíž často bývá

velmi bezmocná sladká oběť, a ta se přimkne

k oběti naštvané

Naštvaná oběť totiž působí silnějším dojmem

a tedy jako někdo, kdo druhého ochrání

...

Ale oběť je oběť

Bezmoc způsobuje neschopnost

konstruktivně jednat

- v té oblasti, ve které se dítě kdysi cítilo bezmocné

Ať jsou tedy tito dva v jiných oblastech

jakkoliv aktivní,

partnerský vztah jim evokuje slabost,

potlačení, opuštěnost, frustraci

a nemožnost s tím něco sám dělat

Potřebují, aby maminka (nyní partner)

sama přišla, pohladila, ocenila, pobyla

Ale to bude pro partnera tak nadlidsky těžké

jako brodit se proti padající lavině

nebo přepisovat film na plátně

fixou v barvě vzduchu

... když na projekčním plátně v naší hlavě

je pořád ta původní maminka

a hněv, lítost, pocity křivdy

permanentně zakleknuté ve startovních blocích

...

Přece jen ale bude mezi těma dvěma rozdíl

Naštvaná oběť bude koncept viny používat

systematicky a důrazně

jako ohnivý rétor, prokurátor před tribunálem

a bude zdůrazňovat, že má právo se zlobit,

protože druhý to a to... (cokoliv)

V rozhovorech se stále bude snažit převádět řeč

na partnerovo „neakceptovatelné“ chování

a držet ho v defenzívě

a získat nad ním moc, plnou kontrolu

Naproti tomu slabá, sladká oběť

bude o uspokojení svých potřeb žadonit

a její obviňování bude plačtivé s jen občasnými výbuchy,

zaměřenými na vyrovnání skóre,

na uvolnění z dusivého sevření naštvané oběti

Její výbuchy budou proporcionální a nebudou sloužit

k uchopení moci jako takovému

...

Rada pro sladkou oběť:

Žádné vysvětlování, žádná slova vám na začátku

v interakcích s naštvanou obětí nepomůžou

Ze svého deliria (je to autopilot)

se může dostat jen vaším činem

Získáním větší materiální nezávislosti,

sebevědomějším uspokojováním vašich vlastních potřeb,

rozšířením podpůrné základny přátel,

vaší neochotou do nerespektující komunikace

vůbec vstoupit

Jakmile začnete klouzat mimo zónu kontroly

naštvané oběti,

její řádění a pokusy ovládnout vás skrze pocity viny

nebo strachu

se pravděpodobně vystupňují

Vaše nezávislejší chování jí totiž dokonce, paradoxně,

může způsobit pocity, že je kontrolována

Následně může odejít, protože neunese záblesky

vynořujících se vzpomínek na dobu,

kdy byla sama sladkou, bezmocnou obětí

svých rodičů

Anebo zůstane a začne hledat upřímnější cesty

k uspokojení

Občas se to podaří

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page