top of page

Ovladatelnost lidí stižených studem

Rodiče dnešních lidí ve středním věku

žili ještě v době, kdy „správná výchova“

byla výchova k poslušnosti

Jejich rodiče prošli světovou válkou, možná oběma,

zažili poválečné období,

někteří pocházeli z horských oblastí, kde byl život tvrdý

Výrobní funkce rodiny byla na venkově stále významná,

rodinná jednotka musela fungovat bez řečí,

ve městech nebyl život o nic lehčí

Éra komunismu pak vyrobila mnoho křivd,

omezila lidská práva, autonomii lidí,

deklarovala rovnost a žila protekcemi,

zasela závist a strach vybočovat

Možná i pro to všechno tu až donedávna

principy osvícené výchovy k sebeúctě a síle

neměly mnoho příznivců

a zvěsti o prvních pokusech s liberální výchovou

„rozmazlených spratků v Emerice“

jsme s poslouchali s vědoucným úsměškem

...

Nebudu tu dnes znovu rozvádět,

jak autoritářská výchova, kde není dítěti ponechán

téměř žádný prostor pro jeho vlastní

načasování aktivit, pro zkoušení a chybování,

kde je dítě přetěžováno aktivitami, na které ještě

není zralé

anebo je požadován bezchybný výkon

bez pořádného vysvětlení a naučení požadovaného...

jak to všechno vede v duši dítěte k vytvoření

pocitu studu a rozkolísanosti jeho osobnosti

K omezení jeho spontánnosti, kontrole

a stálému zkoumání, jestli je bezpečné

cokoliv rozhodnout, říct, vyzkoušet

Chtěla bych dnes poukázat na jinou věc

Na to, jak toto dítě, které bylo, svým způsobem,

rodiči zneužité (pro jejich potřeby, klid, vybití...),

jeho schopnosti a potřeby nerespektovány,

se ocitlo na jakési bezprizorné půdě

Je plné pochybností o sobě, o svém zdravém úsudku,

schopnostech, charakteru, plné latentní hanby

a má tendenci nechat pak sebou manipulovat

i v dospělosti

- v podstatě kýmkoliv a nejvíce partnerem

...

Takový člověk je na to v podstatě zvyklý

Vždy sloužil potřebám rodičů a „rodiny“,

od svých potřeb a preferencí je odříznutý

a tak často dokonce vyhledává dominantního partnera

(v období námluv tomu říká „charismatický“)

Po líbánkách, jak už to bývá, pak často začne

dominantní partner přitvrzovat

a, v podprahové, ale později stále sílící rádiové frekvenci

svého submisivního protějšku

se z něj může stát hotový autoritář nebo i tyran

Dominantní partner přestane diskutovat

a začne požadovat „to, co je správné“

Své osobní preference vydává za principy

a samozřejmě je libovolně stále mění

podle momentální potřeby a nálady

Jeho partner, zlomené poslušné dítě,

nemá na toto chování odpověď, obranu

Cítí se hloupý, pomalý, neschopný, rigidní

Ovládá jej stud

Někdy dokonce stačí, aby druhý měl v nějaké věci

dobrý nápad nebo upozorní na něco,

na co poslušné dítě zapomnělo,

a daný člověk si to hned přihodí na misku ztrát

jako další potvrzení o své nekompetentnosti

...

Milý poslušný muži a ženo,

tvůj stud ze sebe a strach z trestu není reálný,

je to chiméra, bubák nakreslený na zeď

vedle tvojí postýlky

netrpělivým nebo zahořklým rodičem

Nemusíš vyhovovat,

nepotřebuješ následovat „kompetentnějšího“

Potřebuješ najít, objevit své tělo, potřeby, přání

Dát si všechen čas světa ke zkoušení,

experimentování, chybování

- nedostal jsi ho, když ti byly tři roky

a nemůžeš se bez toho obejít, přeskočit tu etapu

Potřebuješ načas (navždy) úplně vystoupit

z měřítek kladených na „dospělé“, „partnery“, „rodiče“,

ze všech měřítek

a hledat svou vlastní cestu a standardy

a kdykoliv přijde odsudek, pocit hanby, zmatení,

zpomal ještě víc, zastav se a dýchej,

nic ti neuteče

- když už to vydrželo tak dlouho,

tak na tebe, na tvé klidné nezávislé já,

svět ještě chvíli rád počká ☺

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page