top of page

Po kurzu aneb nebezpečná blízkost

Včera skončil můj pětidenní kurz

o zralých partnerských vztazích

Tyto pobytové kurzy disponují zvláštním kouzlem

Je dostatek prostoru k tomu, aby se mezi účastníky

začaly utvářet vazby

a téměř jako pod mikroskopem a na urychlovači

pak vidím vývoj, který začíná

překvapením a potěšením,

jak jsem ostatními přijímán,

přes rozvoj blízkosti k jednomu, dvěma lidem,

až k soudržnosti skupiny

a nakonec... prvním problémům,

pocitům ohrožení z blízkosti

...

Ke starým dobrým pocitům,

že nejsem přijímán,

že jsem vyčleněn,

že mi blízký člověk uniká,

že jsem byl zrazen,

že jsem byl zmanipulován, zneužit,

že na mně nikomu nezáleží,

že jsem jiný než ostatní,

že se mi děje křivda

...

Kolik sladké blízkosti,

přátelství a lásky,

bychom mohli prožívat,

kdybychom si dokázali podržet myšlenku,

že ostatní jsou jen zrcadlem,

že pocity, které mi vytvářejí, jsou moje

Že to poblouznění,

laskavá klidná láska,

ohrožení, nejistota, vztek...

jsou moje

...

Láska se nám neděje,

vytváříme si ji

Každou myšlenkou o sobě, o druhém,

každým činem

Strach plodí oddělení,

láska spojení

Převezměme zodpovědnost

za každý svůj negativní pocit

A dokud ještě nedokážeme pocity přijmout,

být s nimi,

pak klidně můžeme konat,

udělat nějaký krok, který úzkost zmírní,

ale zastavme svůj negativní monolog

či dokonce otevřený boj

s druhým

...

A když to svedeme, přiznejme danému člověku,

jakou moc nad námi získal

a požádejme o pomoc

Častěji ano než ne

nás vyvede ze smyčky autopilota

našeho dětského zranění

a znovu se budeme moci radovat z blízkosti,

prohloubené naším ryzím činem

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page