top of page

Nejsem lepší než ty

Vysoké nároky, kritika či ponižování dítěte

plodí jeho méněcennost

Méněcennost plodí stud ze sebe

Stud nutí ke zvýšené sebekontrole

a vysokým nárokům na sebe

A stud taky neodpouští

Při selhání tě zahrne

sebekritikou, sebeponížením

A kruh se uzavírá

...

To je ale neúnosný stav,

takhle to nechceme

A tak v sobě méněcennost a stud

zahrnují touhu povýšit se,

jít někam nahoru

Vlastním (obrovským) nasazením

anebo ponížením někoho druhého

Ne nadarmo se říká:

Přísný k sobě, krutý k ostatním

Utváří člověka náročného,

na sebe a většinou i na druhé

...

Jsi nejhorší, haleká stud

kdesi v našich útrobách

Ale do ucha nám sladce šeptá:

Jsi lepší než oni! Jen se na ně podívej!

„Jak je odporně slabý,“ říká

extrémně závislá žena, která si hraje na silnou

„Ubožák... chudinka,“ říká ten z partnerů,

který je pro jednou nad věcí, zatímco druhý

právě našlápl na spouštěč svého zranění

a je v moci emočního autopilota

„Fuj,“ pohrdá, ještě nedávno

obézní... nemajetná... neoblíbená... žena

tlustým... nemajetným... neoblíbeným... mužem

...

Dvacetkrát, třicetkrát... za den

si říkejme

Nejsem lepší než ty

Nejsem lepší než ty

Druhý selže ve věci, kde my neselháváme

- „Nejsem lepší než ty.“

Druhý má slabost, kterou my ne

- „Nejsem lepší než ty.“

Druhý nemá nějakou naši kvalitu

- „Nejsem lepší než ty.“

Druhý na nás visí

- „Nejsem lepší než ty.“

...

Je to ta nejdůležitější věta,

kterou jsem se naučila

Vyvedla mě z tvrze, kde jsem žila,

z paláce na skleněné hoře

Umožnila mi dát se všanc

Se všemi obavami a strachem,

jestli jsem dost dobrá,

jestli mě můžou milovat...

Opusťme už

svět vítězů a poražených

Buďme prostě spolu

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page