top of page

Fraktály na pozadí seznámení

Mám za to, že ve všem, co se děje,

co děláme či neděláme,

je už obsažen nejen zárodek, ale celý tvar

věcí příštích

Pokud znáte Mandelbrotovy fraktály,

víte o čem mluvím

...

Fraktály jsou geometrické útvary, které můžete pozorovat

v jakémkoliv měřítku

(milimetr, pikometr nebo kilometr čtvereční...)

a pořád vidíte stále se opakující tvar

Například hory, mraky, systém cév v těle, sněhová vločka

...

Stejně tak je to i v životě

Vezměte si například svého partnera

a vzpomeňte si na vaše seznámení

Chtěl se především mazlit nebo povídat si?

Nechat se inspirovat nebo být obdivován?

Být s vámi o samotě anebo velmi brzy něco podnikat s lidmi?

Chtěl vám pomáhat, uklidňovat vás, utěšovat?

Pokoušel se být skoro od začátku nepostradatelný?

Chtěl soucit, být utěšován, ochráněn, podpořen?

Pokoušel se navodit pocit, že k sobě patříte?

Byl jeho cílem pocit lehkosti a úletu

anebo něčeho vážného, zásadního, až těžkého?

Nadpozemská romantika, málo realismu?

Zajímal se především o vás anebo vám vyprávěl o sobě?

Zdůrazňoval, že mu nic nevadí, všechno je „v pohodě“?

Soutěžil, povyšoval se, kritizoval jiné lidi včetně rodičů?

Potřeboval být stále v kontaktu

anebo toho měl hodně a „při nejlepší snaze“

vám nemohl poskytnout víc času?

Dal vám dárek?

Něco užitečného? Dětinského? Pozérsky uměleckého?

...

Lidé, kteří v dětství prožili bolestné přehlížení,

opuštění, strach, ponižování, zanedbávání...

mají v psychice mnoho programů,

jejichž cílem je do budoucna se bolesti vyhýbat

Programy jsou standardizované způsoby chování

- danosti, které vnášejí do života rigiditu

a předvídatelnost dalšího vývoje

Vedle sebe pak vlastně nežijí dva lidé,

ale sady programů, a proto nebývá zase tak těžké předvídat,

kudy se bude ubírat vývoj partnerského života

lidí se specifickými zraněními

A pokud věci kolem psychologie studujeme,

můžeme z „tvarů“ seznámení

i prakticky každého okamžiku, ve kterém byl obsažen

určitý stres,

domalovat jak tvary minulosti (dětství),

tak potenciální vlákno směrem do budoucnosti

...

Naše „fraktály“ většinou začaly vznikat

už několik generací před naším narozením

Během života pradědečků a prababiček,

odkud si je s sebou jejich děti, děda nebo babička,

odnesli do svého manželství

a spolupůsobením svého partnera je proměnili

ve tvary vašich rodičů

... a ti svým propojením opět tvary trochu pozměnili

a poslali je dál k vám...

...

Takže tvary...

Vídám například muže, kteří měli

tvrdého nespravedlivého otce

a „hodnou“, ale vyčerpanou mámu

Hledají měkkou partnerku,

kterou okouzlí přehráváním tvaru (falešné) pevnosti

- jakýmsi odvarem tátova chování

Už při randění ale možná víc mluví, než konají

Mluví především o svých principech,

jakoby si řečí dodával síly, bojovnosti,

přičemž při setkání s překážkami,

hlavně autoritativními lidmi, umlká, zmenšuje se

Zároveň mu však ve vztahu s měkkou partnerkou

bude chybět, stejně jako mu chybělo v dětství,

laskavé vedení (táta agresivní, máma mdlá)

Mazlit se umí, ale možná má někdy pocit,

že se doprošuje, a tak už brzy po seznámení

potřebuje iniciativu ze strany partnerky...

...

Muž s přísným otcem a chladnou mámou

nemá v mentální mapě laskavý fyzický kontakt

anebo ho má spojený s pocitem nedůvěry,

určité falše

A tak dotek iniciuje minimálně

Bude orientovaný opět na myšlenky, principy

a taky na úspěšné fungování a nezávislost

Tu bude možná zdůrazňovat už od začátku

- bude vám chtít poskytnout svobodu,

kterou má velmi vysoko na žebříčku hodnot

...

Během seznámení jsou tyto tvary velmi malé,

téměř nepostřehnutelné,

jsou prezentovány jako přednost

nebo je bagatelizujeme,

ale později mají tendenci se zvětšovat a narůst

do obřích rozměrů

...

Často se „osudu“ v podobě opakování tvarů z dětství

nevyhneme,

Ale studujme je

Studujme tvary svého dětství, táty a mámy

a snažme se pochopit, jak se opakují

v podobných i protilehlých tvarech

chování našich partnerů

Jak se přitahují slabost a falešná síla

Jak se přitahují zakomplexovaní lidé,

kteří spolu vytvoří arogantní jednotku proti světu

Jak chladný člověk k sobě prostě nepřitáhne

vřelého člověka,

ale jen vřelou fasádu s prázdným závislým vnitřkem

Už při seznámení nám pak bude realisticky jasné,

jak a proč daný tvar zaplňuje naši potřebu,

i jaká má do budoucna úskalí

...

A postupně měňme tvary svých strachů, očekávání

Vytvářejme, pokud možno, tvary plné,

které nevyžadují zaplnění zvenčí

Potom už to naše seznamování nebude

tak zběsilá šachová partie,

vyvažování efemérního puzzle

Ale setkávání se bez napětí

ve volném prostoru

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page