top of page

Snižování napětí sebekritikou

Každý živý organismus usiluje o udržení rovnováhy

Po ránu se automaticky protahujeme

Když je nám zima, třeseme se, abychom se zahřáli

Když prožijeme šok a dovolíme tělu reagovat přirozeně,

zbaví se napětí, přebytečné energie, opět třesením nebo chvěním

Když máme velkou radost, uvolňujeme přepětí poskakováním,

zpíváním, křikem anebo aspoň s pusou dokořán

vyrazíme odněkud z hrudníku velké WOW!

...

Mnoho chronicky uloženého napětí

si v sobě neseme už od dětství

Dětství je křehké období vývoje člověka

Nejsme ještě vybaveni ani dostatečným nadhledem,

ani zdroji ke zvládání situací,

které by pro dospělého nebyly problém

Jsme tak měkcí, prostupní

Každou náhodně utroušenou větu rodičů

přejímáme jako hlubokou pravdu

Pokud rozrušená matka často opakuje, že jsem

zlá, sobecká, líná holka,

někde hluboko v sobě si ještě padesát let poté

můžeme věřit, že jsme takoví,

přestože všechny naše činy mluví o opaku

...

Jak se ale člověk může vyrovnat se špatným míněním

o sobě samém?

Špatně

Přestože děláme, co můžeme, abychom světu dokázali,

že jsme chytří, hodní, obětaví, úspěšní

anebo se třeba se stejnou vervou snažíme ukazovat,

že nám je jeho názor fuk,

je naše tělo ve velkém napětí

To má tendenci se zvyšovat, pokud narazíme

na situační spouštěč

(kritiku, zpochybnění našeho názoru, vystoupení na veřejnosti...),

který téma našeho sebeobrazu vysune do popředí

...

Techniky, které v tomto případě, většinou nevědomě,

používáme ke snižování napětí, jsou různé

Externalizace – své „nedostatečné“ vlastnosti se snažíme vidět

na druhých

anebo na ně aspoň přesouváme odpovědnost za své špatné pocity

Výbuch emocí nebo rovnou zhroucení

Vytěsnění problému, odpojení se, apatie

Ale taky, a je to velmi časté, jakési rozdělení naší osobnosti

na části

Jedna je ta špatná, nedostatečná

a pak je tu ještě jakási druhá figura – Pozorovatel,

který, skoro až nezúčastněně, a často brilantně,

popisuje poklesky té druhé, neschopné, části

...

Takový člověk má ve zvyku, podoben prokurátoru,

pronášet vysoce inteligentní a rétoricky dokonalé řeči,

ve kterých tepe své nedokonalosti

Poukazuje na to, jak je slabý, bez vůle, schopností, nesebevědomý,

jak se bojí získat pozornost lidí, chce být až poslední...

pronáší to zvučným hlasem s mnoha vtipnými zákrutami,

a těší se pozornosti celé společnosti

Je to zkrátka naučený způsob, jak uvolnit z těla napětí,

bohužel to není cesta k uzdravení

Tento člověk potřebuje něco úplně jiného

- potřebuje změnu, anebo spíš, zkoušet mnoho změn

Třeba odstranit rozpor mezi obsahem, pocitem a projevem

Projevit svou slabost slabě, ne silně

Rozplakat se, začít se znovu cítit napřímo,

projevit se zcela pravdivě

Scelit se

Napětí tím sníží lépe, trvaleji a naváže skutečný vztah

s lidmi okolo

...

A pak může začít experimentovat s novými

výrazovými prostředky

Může zkoušet mluvit o sobě smířlivěji,

drobně před lidmi oceňovat své pokroky,

shovívavě se sobě zasmát

Tyto nástroje ještě nemá ve svém rejstříku

(jeho máma jimi nedisponovala),

a proto musí být zvídavý

Rozhlížet se a objevovat, jak o sobě mluví lidi,

kteří se mají rádi, kteří neřeší své prohřešky

jako něco fatálního

Kterým se v dětství dostalo přijetí

a proto jsou uvolnění

A pak prostě musí zariskovat, obejmout

toho malého, nedokonalého, ustrašeného

tvorečka v sobě

a říct ostatním:

Mám ho rád

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page