top of page

Jsem chytrý, vtipný, kompetentní

JSEM CHYTRÝ, VTIPNÝ, KOMPETENTNÍ

Těch úplně nejzákladnějších vzorců,

které máme notoricky snad všichni,

není zase tak moc

Jedním z finalistů, možná i pochybným vítězem,

je strach, že něco udělám špatně

Snad s každým z nás rodiče občas ztráceli trpělivost

a přinejmenším se ptali:

Proč? Můžeš mi vysvětlit, proč jsi to udělal?

nebo Proboha, co to děláš?

nebo Okamžitě přestaň, ježíšikriste!

A protože každé vzedmutí emocí má svůj dojezd,

obvykle ještě následovala krátká nebo delší

- stále ještě vehementní -

přednáška nebo hubování

U osvícenějších rodičů později mohlo dojít

na omluvu za zbytečně silné emoce

... ve většině rodin však ze situace vyšel rodič

jako ten, kdo se oprávněně rozzlobil

a dítě jako nešika, hlupák, viník

...

Jaký div, že se v dospělosti ze všech sil snažíme,

abychom se do podobných situací nedostávali

Někdo se co nejvíc od lidí distancuje

Někdo zase usiluje o pozici moci (včetně profesní)

Jiní se snaží vyhovět a při tom vyhovování

neudělat ani sebemenší chybičku

Vše musí být dokonalé, perfektní,

aby nezbyl prostor ani na otázku, natož výtku

Pamatuji si na první měsíce v práci po ukončení vysoké školy

Vždy jsem nakráčela k šéfovi do kanceláře

s „perfektní“ myšlenkou, návrhem, konceptem

a po každé jeho doplňující otázce

vyvřela z kanceláře ven... pak zas přisupěla dovnitř

... a zase ven...

Jakákoliv otázka nebo zvednuté obočí

byly pro mně potenciální kritika

Měl se mnou svatou trpělivost ☺

...

Totéž teď vídám u klientů, když prosí:

Asi máš pravdu, ale prosím, nemluv o tom,

přestaň na chvíli...

To jsou samozřejmě ti pokročilejší

Obvyklejší je například

Zaseknutí se, zčervenání (stud)

Odosobnění a přechod na jiné téma

uprostřed velmi osobní debaty

(např. Ale je zajímavé, že v Americe vědci...)

Hlasité přisvědčování a ještě trochu pepře do vlastní rány

ve snaze umlčet kritika kritikou sebe sama

anebo si ho naklonit, aby mi neublížil

Anebo boj, ohnivý nebo chladný, snaha vše vyvrátit

(Tím nechci říct, že mám vždy pravdu)

...

Možná jsme si někdy v minulosti uvědomovali,

že naše snaha působit co nejinteligentněji,

pregnantně, být rychlý, kompetentní... se zrodila

ze stresu ponížení, dokonce ze strachu z trestu

Časem to ale zapomínáme

Už ani nevnímáme, že se u obyčejné organizační otázky

našich kolegů nebo partnerů

dostáváme v podstatě do paniky

Jsou to jen mžiky

Až s jemnějším vnímáním sebe sama

si můžete začít všímat, že se v těchto chvílích

vaše tělo napne, dech se stane mělčím,

svaly se sevřou jako při útoku a obraně

Někdo po takovém dotazu začne mluvit

zrychleně, až poplašeně,

vyjmenovávat, co všechno udělal a co možná ne,

ale že pro to má dobré důvody

Jiný začne podávat report svědomitě a precizně,

a dost neosobně, často až roboticky

(Ten, který v dětství vůbec nemíval šanci se obhájit,

jde často až do chaosu, ale o těch tento článek není)

...

Snaha být ultra inteligentní, vždy pohotový,

mega výkonný jedinec, zodpovědný a nesobecký,

je výrazem strachu,

ať si to uvědomujeme nebo ne

Touha být v bezpečí, nedat druhým příležitost mě zranit

Je to fasáda

Zazní alarm – a šup: ztuhnu a začnu fungovat,

necítím se

Přerušil jsem spojení se sebou

...

Představa, že bych měl vyslovit věty jako

- Nevím

- To mi nedošlo

- Bojím se, že to nedokážu

- Nechci to pro tebe udělat

- Dal jsem slib, ale nezvládnu to. Je mi to líto

- Neudělal jsem to, protože jsem byl unavený

... může být pro někoho až děsivá,

ale jiná cesta ke skutečnému prožívání

sebe sama a života není

...

Ve skutečnosti nám v dospělosti většinou

zvenčí žádné velké nebezpečí nehrozí

Jediné obrovské nebezpečí

přichází zevnitř nás samých

Nebezpečí, že zapřeme, znecitlivíme sami sebe,

předěláme svá těla plastickou chirurgií,

vyčerpáme je ve službách

korporací, ministerstev, partnerů, dětí...

a budeme se stále jen usmívat,

podávat reporty,

budeme chytří a ještě chytřejší,

až už nebudeme mít

chuť a důvod

žít

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page