top of page

Měkká výměna

Pokud jsme v dětství stabilně nezažívali

potvrzení, že jsme dobří, zajímaví, hodnotní,

či jsme dokonce byli

příliš kritizováni, ponižováni či fyzicky trestáni,

dospějeme zákonitě k pocitu, že je potřeba

se před druhými lidmi chránit

Je to postoj – buď já nebo oni

Člověk se z nutnosti stane přespříliš samostatným

Dobrý pocit ze sebe si ostatně

musel vždy vytvořit sám

- od matky ani otce nepřicházel a když,

tak jen za cenu popření sebe sama

Spoléhá se proto jen na sebe,

lidi si příliš nepouští k tělu

(nemůže si pomoci, v kontaktu s nimi

se prostě necítí v bezpečí)

...

Pocity lásky, spolupráce, vzájemné úcty,

respektu k jeho čistotě a důvěřivosti

v dětství chyběl

Nerozvinula se schopnost

„měkké výměny“ s lidmi

Jeho psychika je navyklá odměňovat ho

za obranný postoj, ostražitost, agresi,

dokonce i za otupělost

Jen tímto způsobem byl totiž schopen

zažívat méně bolesti

Žije tudíž v bublině, kdy ví,

že kdyby byl měkký, mohlo by všechno být

mnohem horší

A v jeho mentální mapě naopak chybí

ona šťastná eventualita,

že být měkký také může znamenat

schopnost prožívat s druhými

radostnou a obohacující výměnu náklonnosti

...

Často píšu o tom, že pokud je s dítětem

zacházeno nespravedlivě,

nevyvine se v něm zdravý princip svědomí

Ten je totiž zakořeněn v uvědomění, že druzí

dělají to nejlepší co umí a myslí to se mnou dobře

a že i já tedy dělám totéž

Náš člověk v železném brnění

ale „oprávněně“ od lidí čeká zradu, zranění,

proto je pro jeho systém svědomí v pořádku

získat nad druhým jakoukoliv,

i nezaslouženou, výhodu

Cítí se oprávněn vítězit,

bez ohledu na použité prostředky

V dětství „nedostal nic“, za co by byl vděčný

To, co dostal, vnímá možná spíš jako přítěž

Je na válečné stezce se světem

...

Vítězství nad druhým ale nepřináší

radost spojení a harmonie,

ale jen tvrdý pocit uspokojení,

zadostiučinění z výhry

...

Samozřejmě i tento člověk většinou

touží po partnerském vztahu

Tam, a jedině tam, se touží otevřít,

prožít cosi delikátnějšího pod svým

rohovinovým povrchem

Ale už to, že si dovolí otevřít se

jen jednomu jedinému člověku,

je znamením, že nemůže jít o lásku

- tedy setkání se v uvolněné výměně

Je tu příliš mnoho strachu ze světa, z lidí,

příliš mnoho obran

A totéž, co pociťuje vůči cizím lidem,

po odeznění zamilování pocítí

i vůči svému partnerovi

Nejde o to, co je venku

(Petr, Pavel, Lenka nebo Eva),

ale co si nese uvnitř

- a to zůstává nezměněno i ve vztahu

...

Po čase tedy silně pocítí,

že se musí bránit i vůči partnerovi

a podle svého založení začne buď bojovat

anebo odejde

Pokud se mu ale ve vztahu podařilo

aspoň trochu otevřít a procítit v sobě

něco reálného, reálné pocity,

bude pro něj velmi těžké odejít,

zároveň je však nemožné zůstat

Jako by nebylo možné najít

onu správnou vzdálenost, model

... bolí všechno

...

To jediné, co je potřeba udělat, čím začít,

je pravdivě se konfrontovat se svým zraněním

S přecitlivělostí na kritiku či i jen otázku,

na zkoumavý pohled, na vtip...

Uvědomit si, jak si onen pocit

nebezpečí a znehodnocení nesu v sobě

a zlobím se za něj na ostatní lidi

Začít si všímat, jak se chovají jiní lidé

Klást si otázku, jak je možné, že na

kritiku nebo „ponižující“ poznámku

nereagují anebo reagují s humorem a nadhledem

...

Někdy musí uplynout mnoho času,

aby si naše psychika vůbec všimla,

že existují i lidé, kterým to, co my vnímáme

jako obrovské nebezpečí,

připadá jako neškodná legrace

A další kilometry vody,

než začneme experimentovat

se svou měkkostí a zmenšovat odstup

a výšku obranných valů, míru kontroly

...

V terapii nastává průlom, když je člověk schopen

spojit se se svým lidským jádrem,

s onou esencí sebe i lidí vůbec,

která nemůže být ničím znehodnocena

Která mu zajišťuje lidskou důstojnost,

právo na lásku, na pochopení, pozornost i péči,

když je zrovna potřebuje

...

Pak může časem opustit koncept falešné síly,

která se naštvává, brání, útočí,

odchází, přetrhává kontakty...

a spojit se se skutečnou silou,

která necítí ohrožení, ani ponížení

a nedělá nic na svou obranu

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page