top of page

Každý den kresli svou mapu

Každý už někdy slyšel větu:

Čemu věnuješ pozornost, to roste

Ať už je to koníček, nějaké dílo,

znalost cizího jazyka, posedlost hygienou,

nějakým člověkem, vlastními úzkostmi...

Cokoliv, čemu se věnujeme, roste

...

Lidé, kteří praktikují meditaci

anebo byli obdařeni pronikavými vhledy

třeba při sesích hlubokého dýchání

mohli tuto pravdu přímo vidět,

pozorovat její vizuální ztvárnění

Mohla před nimi například ležet

jakási prázdná krajina, potenciál krajiny,

která se teprve pod jejich pohledem

začala utvářet

Obrátil jsi svou pozornost doprava

a jako klubíčko se tam odvinula pěšina

Otočil jsi hlavu doleva, pěšina pohasla,

jen aby se vykreslila nová vlevo

...

Pozornost, přání, rozhodnutí,

neochvějná víra a čin jsou základem všeho,

co ve svém životě máte

...

Velmi dobře to jde vidět na příkladu lidí,

kteří se dozvědí, že jsou „nevyléčitelně“ nemocní

Všechno, co v jejich životě dosud nebylo možné

- cestovat, tvořit, otevřeně říkat některé věci,

nevzít telefon rodičům, rozejít se s partnerem...

to vše najednou jde, ze dne na den,

z hodiny na hodinu

Pouze se rozhodli a přestali přepočítávat

zisky a ztráty,

protože „už nemají co ztratit“

...

Kéž bychom si v každém okamžiku

dokázali podržet a procítit myšlenku,

že ztratit můžeme jen sami sebe

Cokoliv, co se tváří jako ztráta

- pokud je to jen důsledek toho,

že jsem byl sám sebou –

ztrátou není

Je to jen korekce mého světa

k větší autentičnosti

...

Jak máme být tvůrci, kteří utvářejí

mapu svého života, když je naše nasazení

pro vlastní život ochablé?

Když se stále držíme dětského vidění světa,

ve kterém nutně potřebujeme

„významného druhého“,

abychom přežili, byli v teple,

nebyli sami, věděli, co dělat, cítili smysl?

Živení si jakékoliv z těchto tezí způsobuje,

že nemůžete kreslit své pěšiny

...

Pokud nutně potřebujete druhého,

pak toužíte dělat věci spolu

(a tím pádem vypadáváte ze své mapy),

sát energii od druhého

(musíte se držet poblíž, v jeho mapě),

děláte věci pro výsledek, ne vlastní potěšení

(pohybujete se podle cizích souřadnic)

...

Vlastně pak pro vás ani není důležitá celá mapa,

stále se jen křečovitě upínáte na jednu jedinou kótu

Vůbec nevíte, jaká krajina by vám vyhovovala

Jestli jsou tam louky, pěšiny, lesy, řeky,

skalní útesy, zvířata, další lidi, studánky,

kostely a hrady, lanovky, hřiště

Nevíte, co chcete

Víte jen, co nechcete – být sami, odvržení,

nepřijímaní, nemilovaní

... a tomu věnujete svou pozornost

To, co chcete, je spíš v neurčité poloze

- pohádka o naplňujícím vztahu, kde mi partner

ukáže, že jsem hoden lásky. Nějak

...

Takhle se ale věci nedějí

Realita se skutečně utváří podle obrazů

v našem nitru

Podle těch velmi konkrétních obrazů,

které znám do nejmenších detailů

(ne růžových, rozmlžených pohádek)

Kráčí po pěšinách mé sebenenávisti,

odmítání se, sebelítosti, hněvu za křivdy,

vzdoru, obětavé pomoci, snahy dojít ocenění...

po cestách, které jsem vytvořil

letitou pozorností, emocemi a činy

...

I když je představa zakotvit po boku

úžasného partnera

tak lákavá a možná se pro některé z vás

právě začíná zhmotňovat,

nikdy nerezignujte na svou vlastní mapu

Nezaměřujte se tolik na to, jak

uhlazovat hrany, předělat se,

přeškolit si nebo přemoci partnera,

ubránit se partnerovi,

zabavit partnera...

Žádné skutečné MY neexistuje,

není možné kreslit mapu pro druhého

Je to jen začátek ztráty JÁ,

dětské touhy splynout

...

Stále hledejte cesty, jak si život užívat

sami za sebe

Jak najít smysl svého života, své ikigai

(raison d’être)

Hluboce smysluplné aktivity,

při kterých zažíváme plynutí,

ztrácíme pojem o čase, na které se těšíme,

které hluboce prožíváme

A pěstujte přátelství s lidmi a skupinami lidí,

kteří jsou přirozenou součástí tohoto

vašeho vnitřního životního okruhu

...

Tím získáte jakousi pevnou i pružnou

kostru, osu

Bezpečné a radostné vozidlo,

kolem kterého můžete do všech stran

malovat krajinu života

Nové cesty, mosty, zúrodňovat místa,

která byla dosud pustá

Nečekejte na pohyby zvenčí,

ani nedělejte pohyby v cizích službách

Oddaně a soustavně služte potřebám

vlastního života a štěstí

Kreslete nové kóty,

rozkreslujte a propojujte je

Každý den

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page