top of page

Nechám se ovládat, aby měl/a radost

V dětství jste se naučili, že když se necháte

poručníkovat, rozhodovat za sebe jiné,

když čekáte na pokyny a potom je plníte,

konáte dobře

Rodiče to tak chtěli, dělalo jim to dobře

A tak jste to dělali pro ně

- aby se nezlobili, aby měli dobrou náladu

a byli na nás hodní

...

I v dospělosti pak máte do sebe vryto,

že když dovolíte druhým, aby nad vámi

měli moc, aby rozhodovali,

když čekáte na jejich pokyny či schválení...

myslíte si, že to děláte pro druhého

Když pak takový přetížený partner

čeká na ocenění, na pochvalu anebo se vzteká,

kolik toho pro vás dělá,

říkáte si: Cože?

Já se tady vzdávám své síly, podřizuji se,

omezuji, krotím, dělám to pro něj

a ještě mu za to mám děkovat?

...

Ať jste byli před vstupem do partnerství

jakkoli činorodý člověk,

jakmile jste vedle partnera,

stanete se pasivními, obětujete se vztahu

Druhému to opravdu na chvíli může

udělat dobře,

pak se ale pod vaší tíhou prohne

a začne k vám ztrácet respekt

To už vy sami

- z vlastního rozhodnutí ochromeni -

budete klesat pod vlastní náloží

zahanbení

...

V dětství vás obrali o sebevědomí, sílu,

iniciativu a zodpovědnost

a pak po vás chtěli, abyste jim byli vděční,

že vás zachraňují

a nakonec se zlobili, že jste pasivní

a nešikovní

Celá tahle histórie si pak dá reprízu

v partnerském vztahu

Tam už ale vstupujete dobře obeznámení

se svou rolí

a partnerovu tu jeho doslova vnutíte

...

Jsou to statisticky

tak masově rozšířené stereotypy,

že ani není potřeba nějak hloubat

nad svým dětstvím

Stačí prostě přijmout zásadu

Nenechat se zachraňovat (poručníkovat)

a nikoho nezachraňovat (neporučníkovat)

...

Osvojte si všechny dovednosti a činnosti,

které ke svému životu potřebujete

Nespoléhejte na druhého s poukazem,

že je to mužská (ženská) záležitost

V žádné oblasti nesklouzněte

do plné závislosti

Čiňte za sebe rozhodnutí

a přicházejte s návrhy tam,

kde je potřeba dohody

Nechtějte druhému působit

dobré pocity tím,

že se oslabíte

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page