top of page

Cigaretka na dva ťahy (přetlak a prázdnota)

Potkávám občas lidi toho typu, ze kterých se rekrutují

draví podnikatelé a krizoví manažeři

Vysoká inteligence, břitké vyjadřování, velmi schopní,

aktivní, vyhledávači a zdatní řešitelé komplexních problémů

Tvrdost a tlak na sebe ve jménu vysokých principů

K tomu však také všechny závislosti, které lze vymyslet

...

Tyto lidi všichni známe

Okolí k nim zaujímá buď obdivný postoj,

který bagatelizuje nedostatek kompetence

v sociálních dovednostech daného člověka,

anebo si tyto lidi oškliví pro jejich zjevné

sklony k narcismu a komunikační zlozvyky

(Dr. House a Iron man jsou extrémní příklady)

...

Absolutní příklon k výkonu a vnějšímu obrazu

je samozřejmě většinou výsledkem necitlivé výchovy

Výchovy v rodině, kde nebyl prostor pro citový soulad,

pro zrcadlení a přijímání nálad dítěte

Kde stížnosti nebo vůbec citové potřeby dítěte

byly odbývány jako nepřípustné kňourání

(Nevíš, co chceš... Nemáš proč brečet...

Nechovej se jako malej... To je tvůj problém)

a rodiče stále jen odkazovali na principy

ideálního chování

Racionální chování dítěte bylo odměňováno,

iracionální emoční složky byly potlačovány

Byla to rodina řešitelů problémů

...

Dítě, aby přežilo, musí přijmout

hodnotový systém rodičů za svůj

Neuplyne tak dlouhá doba a samo se stane

jeho horlivým advokátem

Dřívější bolesti, potácení se v zóně zodpovědnosti

za své emoce a chování

– příliš velké zodpovědnosti, vzhledem k věku -

to vše je zapomenuto

Člověk trvá na naučeném vzorci chování

jako na nejlepším možném a přebírá veslo rodičů

Ve své generaci bude propagovat

od emocí oproštěná řešení

Bude na sebe i své okolí vyvíjet tlak

a nebude schopen soucitu

Ten mu totiž rodiče v rodinné výbavě nepředali

...

Zranění a emoce s nimi spojené však dál žijí

svůj utajený život

Proto je potřeba udržovat se v takovém stavu,

abych se s těmito pocity nemohl potkat

Někdy k tomu stačí absolutní zahlcenost prací

Být stále v jednom kole, na telefonu a schůzkách

a k tomu si v mysli udržovat mnoho myšlenek,

kterými se můžu obírat

...

Někdy to ale nestačí a je potřeba si k tomu

něco přidat

Je potřeba rozsekat čas na množství dílků,

aby po dlouhém vláknu samovolné myšlenky

do mysli nevstoupilo něco nežádoucího

Toto přerušování (cigaretou, žvýkačkou, smskou,

surfováním po internetu, čůráním, písničkou)

je takovým gruntem pro vytěsňování

nežádoucího emočního obsahu

...

Máme potřebu stále přerušovat kontinuitu

plynutí okamžiků především ze dvou důvodů

Těmi je

1) vnitřní prázdnota

2) vnější zahlcenost

...

Vnitřní prázdnotou myslím emoční nedostatek,

citové strádání uložené v paměti těla

Vnější zahlcenost je reakcí na dávnou kritiku

ze strany rodičů, na jejich neustálé monitorování

a glosování mých pochybení

Když jsou potom v dospělosti kolem nás lidé

podvědomě skenujeme okolí v předjímání ohrožení

a přetěžujeme svou nervovou soustavu

...

A konečně můžeme tok časoprostoru přerušovat

i z důvodu, který vypadá jako nechuť k nudě

Podle mně je to jen opět důsledek návyku

na zahlcování se aktivitou a snaha vyhnout se

procítění hlubších pocitů

...

V nedávné době jsem potkala několik takových lidí

a jedno z těchto setkání mě dosud naplňuje radostí

Tento člověk už na sobě nějakou dobu pracuje

a začíná si pomaličku (a možná o tom ještě ani neví)

dávat to, co mu rodiče nikdy nedali

- bezpodmínečné přijetí, které je tak odlišné

od přijetí a pochval jen za žádoucí chování

...

Možná by ještě nedávno raději zemřel, než zklamal

(křečovitá snaha udržet si idealizovaný sebeobraz

je zákonitým důsledkem necitlivé výchovy)

Ale dnes už začíná roztávat a v některých chvílích

z něj vyzařuje nefalšovaná něha

sebepřijetí

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page