top of page

Potřeby se uspokojit musí

POTŘEBY SE USPOKOJIT MUSÍ

Každý z nás má potřeby a přání

Některé potřeby jsou jako křečovitě zatnutý sval

Křeč, která nás provází od dětství

- málo bezpečí, málo lásky, málo vlastního já

Jiné „potřeby“ jsme si vymysleli později

jako obklad na bolavý „sval“

- usiluj o bohatství (bezpečí), vzdělanost (úctu k já),

moc či aspoň nepostradatelnost (bezpečí)...

...

Naše skutečné potřeby,

ony ryzí potřeby našeho těla a psychiky,

nejsou něco volitelného

Uspokojení svých základních potřeb

- bezpečí, lásky, vnímání svého já -

nemůžeme bezmezně odkládat

ani ve jménu „nejvyšších principů“,

ne bez následků pro naše tělesné i duševní zdraví

Přesto se to děje, v obrovském měřítku

...

Jak už možná víte z mnoha mých textů,

myslím si, že je to proto, že jsme zamrzli

v určitém dětském stádiu vývoje

a čekáme, že naše potřeby budou naplněny

druhými, AŽ... jim vyhovíme, až si nás vezmou,

až jim dáme děti, až ze sebe vyrobíme

skvělou bytost...

Děláme to proto, že jsme nikdy nedostali návod,

jak si tyto potřeby zdravě uspokojit sami

(protože rodiče to taky neuměli)

anebo jsme prostě určitou částí psychiky

uvízli v malém dítěti, kterého naplnění jeho potřeb

baví a uspokojí jen od maminky (tatínka)

...

Uzdravování našich dětských zranění

většinou vede po patrech, od bezmoci k vlastní síle

a styl uspokojování vlastních potřeb

tato patra kopíruje

...

Nejnižším stavem našeho bytí je

žít prostě v bezmoci s neuspokojenými potřebami

Těsně nad ním vrzavě visí patro, kde

o naplnění svých potřeb usilujeme

manipulací s druhými

Ještě nad ním hrozivě duní patro, ve kterém

si na druhých naplnění napřímo vyvnucujeme

A nad tím vším už leží zvláštní prostor,

spíš vertikální i horizontální openspace

s občasnou polopřepážkou, kde už něco

umíme udělat přímo pro sebe

a něco ještě neumíme

nebo preferujeme od druhého

V tom případě druhého o pomoc s naplněním

pokorně žádáme a víme, že nám nemusí vyhovět

Víme, že vyhovět nám (zejména partner)

může jen tehdy, pokud je mu to příjemné

Víme, že cokoliv zmanipulujeme nebo si vynutíme,

se nám vrátí v postupném odumírání vztahu

...

Málokdo z nás si vybral svého partnera

po zralém uvážení

Nezkoumali jsme, jestli bude pro druhého

naplňování našich konkrétních potřeb radostí,

jestli jsme do sebe perfektně zapadli

Upoutal nás nějaký prvek, něco nám imponovalo,

něco, co bychom sami chtěli mít

a abychom druhému taky zaimponovali,

o svých potřebách jsme se vůbec nezmínili

(možná jsme je v té době ani neznali)

...

Navíc jsme měli spoustu konfliktních potřeb

Toužili jsme třeba od dětství po harmonii,

ale nenaučili nás být aktivní, hledat si

smysluplné činnosti a seberealizaci,

a tak se nakonec v nenátlakovém vztahu nudíme

a odejmeme z něj trpět do vztahu,

kde nás druhý nevybíravě „tlačí dopředu“

Takových kombinací a scénářů jsou stovky

...

Rodiče nás většinou mimoděk učili,

že starat se o svoje potřeby je sobecké a špatné

a přitom je to to největší umění

a zároveň základní elementarita přežití

Kdo čeká na to, co mu druzí dovolí a dají,

kdo je hodný, vždy svolný, bezzubý,

kdo neúnavně pracuje pro druhé

za vytouženou, negarantovanou, odměnu,

dělá tu největší chybu na světě

...

Přestaňte se stále zaměřovat na druhé,

přestaňte o nich stále mluvit,

přestaňte spřádat plány, jak udělat něco,

co druhého zaujme, zmanipuluje, přitlačí ke zdi...

zaměřte se na sebe, na své skutečné potřeby

Pracujte na svém materiálním zabezpečení,

na svém citovém naplnění (oxytocinových injekcích),

které vycházejí zevnitř vás,

hledejte, co vás na světě baví

Postarejte se o sebe

...

A pokud je něco, co ještě sami pro sebe

udělat nedokážete

anebo z toho pak nemáte ten požitek,

poproste (hezky) druhého, aby vám příležitostně

nějakou tu „injekci stříknul“,

ale pak se zase vraťte k sobě a dál se učte

milovat se a postarat se o sebe

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page