top of page

Ostrá a měkká bolest

Každý z nás má v sobě mnoho nášlapných pastiček

Míst, kde naše staré strachy, ponížení, opuštěnost

číhají jako čertíci na pružině

namačkaní v krabičce zamrzlého traumatu a

čekají na sebemenší dotek, aby pak vystřelili

a drnčivě se rozkývali

...

Postupem času se naučíme předvídat

onu ostrou bolest, kdy se ďas svými růžky tlačí

citlivou tkání naší psychiky a přestože děláme,

co jen můžeme, abychom se jí vyhnuli,

je čím dál snadnější čertíka spustit

Už není potřeba věta, stačí partnerův pohled

Už nepotřebujeme důkaz, stačí

podezřelá okolnost

...

Častokrát dokonce víme, že to není

o partnerovi, že nejde o současnou situaci,

že se nám stále jen vrací vzorec z dávné minulosti

Opravdu už si třeba i uvědomujeme, že kdykoliv

pociťujeme emocionální reakci, dá se

s 99%ní pravděpodobností předpokládat,

že jsme v dané chvíli iracionální, slepí

k polehčujícím okolnostem či vůbec k okolnostem

a že jsme se se propadli hluboko do své

dětské minulosti

Přesto do tohoto ďábelského kolečka

zapadáme znovu a znovu

a ne a ne onen bludný kořen vykopat

...

Je to proto, že se bojíme bolesti

a nikdo nás nenaučil, že zbavit se jí můžeme

jen tehdy, pokud zcela přestaneme doufat,

že by nám partner, kamarád, děti, máma, kolega...

mohli dát, co potřebujeme k překonání bolesti

Cesta k vyléčení vede vnitřním světem

Jen pokud se přestanu snažit, aby se partner

přestal chovat zraňujícím způsobem

či se začal chovat odměňujícím způsobem,

mám šanci se uzdravit

Jen pro úplnost – cílem takového snažení

nemůže být zároveň udržení vztahu

Tato okolnost přirozeně vyplyne

z procesu uzdravování

Buď bude vztah zachován anebo zanikne

...

Barbara Brennan říká bolesti,

kterou zažíváme při retraumatizaci v dospělosti

OSTRÁ bolest

Je to bolest topící se v bezmoci a nevědomosti

Naše dětské já v dané chvíli věří, že trpí

a že je proti okolnostem bezmocné

Pokud svou bolest připisuji aktuální situaci,

jsem skutečně lapen v pasti,

protože staré zranění nelze vyléčit

působením na aktéry mých dnešních vztahů

...

Naproti tomu stojí

MĚKKÁ bolest

Pocity, které pociťuji, když jsem schopen vztáhnout

okolnosti aktuální situace ke zdrojovým zážitkům

ve svém dětství

Je to bolest, kterou si dovolím prožít,

ale zároveň ji s pochopením dospělého pozoruji

z pozice pozorovatele

V této bolesti je obsaženo mnoho měkkých tónů

nostalgie, lítosti prožívané teď už s odstupem,

i strachu či ponížení, jejichž intenzitu zmírňuje

dospěle vnímaný kontext dávných situací

S trochou praxe budete po čase schopni

spadnout i do „černé díry“ opuštěnosti a žalu

malého miminka či batolete a vyjít z ní ven

očištěni a posíleni, aniž byste museli

prožívat ostrou bolest žárlivosti

vůči stávajícímu partnerovi

...

Ostrá bolest, se kterou se ztotožňujeme,

- žal, stud, strach, vina, hněv -

vycházejí z minulosti

Ze superega = ze strachů a strategií přežití

malinkého dítěte, které se cítilo absolutně bezmocné

Pokud se snažíme přemoci svého partnera

nebo vnější okolnosti, abychom se cítili lépe,

zůstáváme stále malým dítětem

a čertík drnčí a drnčí

...

Okamžitě přestaňme s hádkami – čertík

S výčitkami – čertík

S uslzenými manipulacemi – čertík

S pocity ublíženosti – čertík

S trucováním či odtažením se - čertík

Ponořme se do sebe a objevme pravdu o sobě

a otevřeně o ní mluvme s druhým

„Pokud mě to bolí, je to o mně, ne o tobě.“ A

„Pokud to bolí tebe, je to o tobě, ne o mně.“ A

„Často je to o nás obou, ale o každém zvlášť.“

Pokorně poprosme o spolupráci

při odnaučování se svým dětským návykům

Nechtějme nad druhým zvítězit

a uzdravíme se

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page