Dobro a zlo

03/05/2018

Kdo subjektivně zažil „zlo“

(tj. svou bezmoc vůči  zraňující moci druhého),

a nepochopil ho

si může jako strategii přežití zvolit

trvalý hněv,

Pak ovšem uvízne v energii tohoto zla

Velmi se totiž zlem zabývá

Přemýšlí o něm, vidí ho všude,

nenávidí a svou pozorností

zlo stále sytí

Jeho obzor je vyplněn zlem a jeho hněv

stále vyvolává konflikty

Sám se stává nositelem toho,

co nenávidí

...

Kdo zažil „zlo“ a zvolil strategii souladu s ním,

taktiku naprostého podřízení se,

se velmi zabývá „dobrem“ a harmonií

Chce vidět sebe i ostatní jako laskavé,

nasazuje si růžové brýle,

hledá polehčující okolnosti a viní sebe,

protože se bojí zlu postavit

Chce konat dobro a sklízet dobro

Odmítá realitu, míjí se se životem

a je potravou „zlu“,

živí to, čeho se bojí

...

Dobro a zlo objektivně neexistují,

jsou to jen dvě stránky jedné mince,

Věčný tanec polarit naší bytosti

Animální strachy, touhy a tlaky,

traumatické šachy bezmoci a moci,

strategie přežití zvolené v nouzi,

společenské preference, odměny a tresty

...

Existence je pragmatická,

a tím pravdivá, přehledná

V přírodě silnější prostě požírá slabšího,

pokud s ním nežije v užitečné symbióze

A lidské dějiny jsou plné

pravidel a dobové morálky

- včetně postoje k ženám a dětem -

které jsou očima dnešní bohaté společnosti

kruté a nemorální,

ale ve své době byly jen vyjádřením

pragmatické touhy lidstva přežít

v nepřehledných a nuzných podmínkách

Lidstvo prostě od jisté doby nemůže jinak,

než stále znovu podstupovat příliš velké

skoky ve vývoji a až následně se jim

klopotně přizpůsobovat

...

Jsme generace, která naráz dostala možnost

rozhlédnout se po světě a srovnávat se s ním

Během našeho života se změnilo státní zřízení

a získali jsme přístup k internetu

Psychologie už lidem nesplývá s psychiatrií,

mít terapeuta už není cejch

Sigmund Freud nás nasadil do hlavy brouka,

„že za všechno může matka“

(prosím, už se té věty v tomto ladění zbavme

- my ženy proti ní sice zdatně protestujeme,

ale nejpozději od vzniku křesťanství je tak snadné

do nás zasadit pocity viny)

...

Máme kusé informace, spoustu kusých informací

Srovnáváme se a hledáme viníky

Toužíme oddělit dobro od zla

Vymýtit zlo nebo popřít jeho existenci

a kolem toho se točí naše strategie přežití

...

To jediné, co potřebujeme, je

pochopit pragmatičnost existence

Setrvačnost, s jakou se životní pocit

a morálka našich praprarodičů,

přesunula do prarodičů a do našich rodičů

Tu propast mezi jejich a našim vnímáním

...

Nejsou tupí, ignorantští, zlí

Jsou výtvorem své doby

a kdybychom se narodili o padesát let dříve,

byli bychom jako oni

...

Hluboké pochopení přináší osvobození

od tanečků naší dětsky nezralé mysli,

která se zasekla v pocitech nenávisti

k rodičům či k sobě samému

...

Přítomnost je zcela neutrální

Je to nádoba, kterou naplníš čímkoliv,

v co se rozhodneš věřit

Nenávistí,

sebenenávistí

nebo láskou

 

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Sdílet na Facebook
Sdílet na LinkedIn
Please reload

Výjiměčně dobré čtení

Včera se mě zeptal kamarád,

jak se pozná (psychicky) zdravý člověk

Tady je pár rysů,

které já osobně považuji za významné

...

Takový člověk

dělá věci, které...

Psychicky zdravý člověk

26/03/2017

1/1
Please reload

Nejnovější články