top of page

Zastrašit nebo obměkčit

Každý z nás zná, alespoň z nějakého filmu,

týpka, který kudy chodí, tudy aktivně zastrašuje

Ať už je to rtuťovitý, nervní hospodský šlachoun

(„Co na mně čumíš?!“),

poživačně sadistický, ale poněkud tupý, pořez

(šlachoun mu našeptává: „Hele, on se ti směje!“)

anebo chladný zneužívač moci

(„Ří-kal-jste-ně-co?“)

...

Většina z nás obyčejných smrtelníků

se ale uchyluje spíš k taktice:

Vyhnout se nepříjemnému kontaktu

a jedině pokud není zbytí

sáhnout ke své strategii přežití:

Zastrašit nebo obměkčit

...

Cvičili jsme se v tom celé dětství

Zastrašit bráchu, obměkčit mámu

Táta - zastrašit mámu, v pozoru u telefonu

obměkčit šéfa

Máma - zastrašit dítě, obměkčit babičku

Systém padajícího hovna, jak se občas

klade do uvozovek

...

Vyhnout se špatným pocitům,

co nejpřímočařeji se jim vyhnout,

o to tu jde

Slabšího vygumovat a před silnějším

vygumovat sebe

Způsobit, abych nebyl vystaven

nepříjemné situaci

Vyhnout se strachu nebo

pocitu méněcennosti

...

Procházíme městem a vidíme

tuny Vymizelých

- lidi nepřítomné,

lidi s tlustými brýlemi,

s těkavým pohledem,

s pohledem obtékajícím chodník

... protože kontakt, byť jen oční,

s LIDMI... bolí, píchá, ohrožuje

...

Známe Mračiče

- lidi preventivně nasupené

Stále podmračené s podezíravýma očima,

s nenávistnýma očima,

s pronikavým, řezavým, sípavým

nebo dunivým hlasem, kteří už od dětství

trénují nebezpečný výraz,

aby si LIDI dobře rozmysleli

jakýkoliv kontakt

...

Známe Obměkčovače,

kteří se nervózně pohnou,

když na nich spočinete pohledem

Vstřícně a ploše se usmějí,

nahrbí ramena, vtáhnou krk, sklopí oči

Obměkčovače s měkkým vemlouvavým

nebo přidušeným, spolykaným hlasem

Jejich slova, která nikdy neurazí a řadí se

poslušně jako vojáčci

...

Žádná strategie ve vnějším světě

ti samozřejmě nepomůže

cítit se dobře

Tak jak ses kdysi naučil vnímat rodiče

a různé dávné situace,

tak teď vnímáš lidi, hlavně partnera

a současné situace

Ať uděláš, co uděláš

...

Nepomůže ti

vyhýbat se partnerovi

a konfliktu s ním

Nepomůže ti

nahánět mu strach,

manipulovat jím,

obměkčovat ho

Té jehly uvnitř se zbavíš

jen vnitřní prací na sobě,

otupením hrotu v sobě

...

Ten, kdo má strach,

je naštvaný

nebo mu něco vadí,

má problém

Ten, kdo uhýbá,

zastrašuje

nebo obměkčuje,

má problém

A tím problémem není

druhý člověk, ale

(prozatím ještě)

neschopnost vnímat,

že jsme dospělí a nezávislí

na dobré vůli, činech

i mínění druhého

...

Nepotřebujeme uhýbat,

zastrašovat ani obměkčovat,

jen stále znovu v sobě hledat víru

v to, že jsme v bezpečí,

že jsme dobří a hodni lásky

A upřímně nabízet

svou ruku a srdce

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page