top of page

Návod na transparentní partnerskou komunikaci

Všechny konflikty, nechuti, urážky, rozpory

žijí v našem nitru a čekají, až partner

zmáčkne tlačítko

Stačí malé nedorozumění, nevhodný výběr slov,

závan emoce v hlase, interpretace pohledu,

gesta, partnerova péče nebo zájem o sebe

či o někoho nebo něco, co nesouvisí s námi,

vnímání sebemenší nespravedlnosti...

a křivdy a strachy našeho dětství

udělají těch pár temp nahoru k hladině

...

Většinou nevěříme, že by to s námi bylo

tak špatné, nevíme, jak dětsky labilní jsme,

jak chytlaví, vzdorovití, ustrašení

Chce to velkou dávku odvahy,

sebeuvědomění i energie, abychom dokázali

minutu po minutě vnímat, co a proč

se v nás při partnerských interakcích děje

...

Vezměme si například výběr dovolené,

výchovu dětí či podobné téma, kde se

s partnerem můžeme i příkře

názorově rozcházet

Náš diskusní styl bude záviset na tom,

jakým způsobem jsme byli vychováváni

...

Dejme tomu, že jsme vyrůstali v rodině,

kde jsme se vždy museli přizpůsobit

rozhodnutím rodičů a nějak

v sobě utlumit svůj nesouhlas a všechny tlaky,

vyrovnat se s neuspokojivou realitou,

nějak se uchlácholit

Později, v soukromí, třeba vzplanout, užírat se,

vzdorovat, provádět malé sabotáže,

nasadit chladný výraz a subtilně vyjadřovat

pohrdání a nezájem

Litovat se, plakat, cítit v sobě plamen křivdy

Anebo se prostě úplně ohlušit, přestat cítit,

přestat mít preference, po ničem netoužit

A celý tento arzenál v nás žije i v dospělosti,

nic se neztrácí a dokonce ani nemá čas

zapadat prachem, vše je stále v provozu

...

Takže třeba ta dovolená

Partner ví, že jsme v těchto věcech pasivní,

a tak navrhuje destinaci a typ ubytování

Nadšeně a energicky, aby nám pomohl

vybřednout z tradiční vlažnosti, strnulosti

Ale my místo toho slyšíme rodiče říkat:

„Takhle to bude, nic s tím nenaděláš.“

Do vědomí nám ale doputuje jen myšlenka:

„A mně se ani nezeptá, přijde s hotovou věcí!“

Zvykově se ovšem schoulíme, pokusíme se

s neuspokojivou realitou vyrovnat, nějak se

uchlácholit... ale netrvá dlouho a vzplaneme:

„Takhle to nechci! Celý život to tak je!“

A začneme vzdorovat, ochladneme

anebo si jedeme ukřivděnou linku oběti:

„Jak může navrhovat ... , když ví, že já nemám

ráda moře v září, nerada lítám, nerada chodím,

nerada jezdím na kole, nerada moc lidí, nerada

opuštěnost venkova...“ – takhle podrobně to ovšem

nedomýšlíme, to bychom objevili, že nám vadí

vlastně všechno, a tak se svezeme

na první nelibůstce

Pokud vůbec vzneseme protinávrh, je bojovný

...

Když budeme při podobných rozmluvách pozorní,

dokážeme zachytit vynořující se programy

prakticky po půlminutách

Převálcovává mě.

Veze se.

Nenechá mě ani domluvit.

Chce mě zmanipulovat.

Neslyší mě.

Chce placení fifty-fifty, i když vydělává víc.

Chce se přifařit, i když slušně vydělává.

Omezím se pro něj.

Přizpůsobím se jí, ale rád nejsem.

A ona zase mění názor? Co tedy chce?

...

Vše doprovozeno silnou emocí,

vše v dětském tónu křivdy

A reakce

potlačením se, vzdorem nebo hibernací

...

Druhý člověk většinou neví, co chce

Reaguje až na to, co nechce a tím se teprve

učí, co chce

Anebo se bojí říct, co by chtěl, protože ho doma

naučili přizpůsobit se, strpět jakoukoli situaci

...

Teprve dnes si začínáme zkoušet, co to je

být v každé situaci naplno a pravdivě

To znamená, pro začátek, komentovat nahlas

vlny v sobě a tím být transparentní

„Teď mám nepříjemný výraz v obličeji,

protože se cítím upozaděná, zároveň jsem zahlcená,

mám pocit, žes to rozhodnul beze mně a zároveň

nevím, co doopravdy chci, jen se lituju. Všechno

to jsou moje procesy, tebe se vlastně netýkají.

Dej mi prosím chvíli vyrovnat se s nimi.“

...

A on, nahlas a bez obviňování, reflektuje:

„Teď se cítím nedoceněný, všechno dělám špatně,

jsem pro mámu zlý chlapec, který jí dokonce

ubližuje a ona ho trestá chladem... Je to moje,

dej mi chvilku.“

...

Ochladnou

Vzplanou

Ale uvědomí si to

Reflektují nahlas své programy

Dopovídají

Obejmou se

a políbí

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page