Křečovitý individualismus a naše archetypální kořeny

24/10/2018

My lidé se jeden od druhého moc nelišíme

Odlišnosti, které

- hrdě či s úzkostí -

svému okolí ukazujeme, jsou spíše jen

povrchovou záležitostí

Uvnitř jsou naše touhy stejné,

utvořené evolučními proudy a tlaky

celých tisíciletí

Jsou to rysy a hodnoty, které si homo sapiens

nemůže jen tak odpárat

...

Podobně jako mnoho jiných živých tvorů,

i my, v sebezáchovném pudu, toužíme

spojit svůj život s dlouhodobým partnerem

Existenciální zákonitosti nás pudí stát se

láskyplným, život podporujícím, otcem či matkou

A chceme patřit do nějakého společenství

a být mu užiteční, být s ostatními v souladu

...

Pokud byla rodina, ve které jsme vyrůstali,

s těmito principy pevně spojena, pak i my

přirozeně směřujeme k naplnění těchto hodnot

a náš život je jimi smysluplně naplněn

až po okraj

...

Pokud však v našem rodě některý z těchto

prastarých lidských principů onemocněl,

vydáváme se většinou v životě cestami, kterými

chceme odvěkou pravdu o lidské přirozenosti

popřít

Nejsme schopni vidět nebo pokorně uznat,

že se nechováme přirozeně a pro svou duši

blahodárně

Namísto abychom se snažili pochopit, proč

nechceme partnera, proč nesměřujeme

k harmonii a souladu, proč pohrdáme

lidskými společenstvími, proč pracujeme jen

pro sebe a svůj prospěch,

namísto hledání důvodu pro svůj zjevný,

křečovitý individualismus,

hledáme důvody, jak ho vysvětlit a obhájit

...

Namísto abychom hleděli ze svých reakcí

na druhé lidi pochopit, jací jsme,

bereme za měřítko všeho sebe a na základě

svých reakcí

hodnotíme druhé lidi

A sami sobě se snažíme vysvětlit,

že naše postoje a zjevně antisociální,

antipartnerské, ostražité, nedůvěřivé,

hrabivé, naparující (a uvnitř ponižující se)

tendence, jsou v pořádku

...

Hledáme náhradní cíle a smysl života

Hledáme se povrchním a manýristickým způsobem,

který má opět prokázat naši jedinečnost

- v ašrámech, indiánských osadách, v jeskyních,

na exotických výpravách, při dlouhodobých půstech,

v extatických a tělesně nepříjemných zážitcích,

na dlouhých, trýznivých, poutích...

Chceme vykonat něco velikého, jedinečného,

odlišit se, vystoupit z řady... a tím se ovšem,

bohužel, jen opět ještě více oddělit od lidí

Chceme si ukrojit více z krajíce třeba tím,

že ovládneme i cizí země – že nám i zahraniční

obecenstvo, korporace, představenstvo

budou ležet u nohou

Chceme konzumovat nezvyklé, nebezpečné,

rádoby osvobozující zážitky a pak o nich

referovat na sociálních sítích nebo napsat knihu

...

Avšak jediné, co potřebujeme, je

lépe poznat sami sebe

Z reakcí na druhého pochopit, jak jsem zraněn

a dělat krůčky k uzdravení v místě a podmínkách,

kde žiju a kde mi na kůži má stará identita

přiléhá nejvěrněji

Pochopit, že člověk se cítí dobře, když je

s druhými v důvěře spojen a hledat a léčit místa

ve své psychice, kde sídlí nedůvěra a sklon

k oddělování se

...

Ne „být jiný“, ale být na jedné lodi,

táhnout za jeden provaz s lidmi,

kteří mě obklopují a vlastně se všemi lidmi

- to je to, co nás činí šťastnými a uvolněnými

...

Ne náhradní cíle, ultra zajímavé mladické

dálavy, vyhecované výkony a historky

o výbojích na ostří nože, ale láskyplný, plný

každodenní kontakt  s partnerem, dětmi, přáteli,

se kterými žiju ve smysluplném spojení

...

Pokaždé, když budete zvažovat nějaký nový

čin a cíl, zeptejte se sami sebe:

Odděluje mě tato věc od druhých

nebo mě s nimi spojuje? A spojuje mě s nimi

mou představou jejich obdivu a zájmu

anebo na jemné, srdeční úrovni, vzájemného

sdílení a splývání?

...

A až naše životní anti tendence povolí,

až se přestaneme cítit v hloubi duše

odpojení a ponížení, až ego přestane

neúnavně mašírovat proti davu,

pozná to nejen váš šéf, partner a děti

O tom, že už se necítíte odděleni a patříte

do lidské rodiny, vám

- formou zmírnění reakcí na nepříjemno -

podá zprávu i člověk, který nesplnil

vaše očekávání, prodavač novin, muž či žena

na promo lince vaší banky, nebo člověk, který

vám v metru nechtíc šlápnul na nohu

A upřímný, procítěný kontakt s partnerem,

dětmi a několika přáteli vám bude

nad všechny úspěchy a pozornost davu

 

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Sdílet na Facebook
Sdílet na LinkedIn
Please reload

Výjiměčně dobré čtení

Včera se mě zeptal kamarád,

jak se pozná (psychicky) zdravý člověk

Tady je pár rysů,

které já osobně považuji za významné

...

Takový člověk

dělá věci, které...

Psychicky zdravý člověk

26/03/2017

1/1
Please reload

Nejnovější články