top of page

Chci být čaroděj / čarodějka

Možná i vy znáte někoho ze svého okolí,

kdo koketuje s mnohoslibným obrazem,

že by bylo možné uskutečňovat své záměry

a léčení jinak, než naším obyčejným, lidským

pinožením se, jinak, než snahou o pochopení

vlastních motivací a silových proudů

ve své psychice

a jemným měněním kurzu...

Že by zkrátka stálo za to zkusit to

jaksi odosobněně a silově,

prostřednictvím zaklínadel

či vysíláním proudů energie

...

Možná i vy znáte mnoho lidí, kteří

se zabývají ideou světelného těla,

jsou zasvěceni do různých

mimozemských energetických systémů,

shromažďují informace o Atlantidě,

přemýšlejí o červích dírách uvnitř významných

geologických útvarů České republiky

Usilují o kontakt s entitami

z jiných dimenzí

...

A v určité chvíli přijde i touha vykonat

na tomto poli něco velikého,

například zachránit planetu anebo republiku

před blížící se invazí temna

Není to nic zvláštního,

dokonce i když se budete jen učit hrát na klavír,

v určité chvíli zatoužíte vystoupit na pódium

a odehrát koncert nebo složit píseň,

jít dál a využít svých schopností

A když budete mít možnost odehrát koncert

na podporu hnutí proti tyranovi, tím lépe

Dobrý pocit ze sebe, z vlastního významu,

smysluplnosti svého života

z dosahu vlastních aktivit roste

...

I já jsem před pár lety na chvíli

propadla tomuto okouzlení

Není snad naše touha po osobní moci,

po zářivém sebeobrazu

a něčem větším než život, odvěkou?

...

Rozumějte mi dobře – každá aktivita,

která člověku v danou chvíli dělá dobře,

s sebou může ve formě metafor nést

hodně dobrého

Pokud pracuji se svým světelným tělem,

mohu si docela dobře začít svého těla víc všímat

a být k němu vnímavější

Pokud pracuji spolu s dalšími lidmi na

magické záchraně planety, přijdu mezi lidi,

cítím, že někam patřím a mám radost z toho,

že konám něco ušlechtilého a jsem potřebný

Pokud zaklínám určitou situaci anebo mám

prostě jen radost ze svého kouzelnického vývoje,

mohu si do sebe vtisknout účinnou sugesci, víru,

že určitá situace pro mně dobře dopadne či

že jsem silný, ba až mocný, člověk

A to je skvělé

...

Problém je pouze v tom, že dokud nemám

zpracována svá raná dětská zranění,

svá vývojová traumata, většinou jen opakuji

určité škodlivé vzorce, ať jsou vnější kulisy

jakékoliv

...

A tak často vídám, že lidé, kteří byli v dětství

uvrženi do veliké bezmoci a sebezapření

prostě jen opakují tento vzorec,

prostě neznají jiný stav bytí

Je pro ně nemožné čelit mezilidským

či vztahovým situacím,

pevně se postavit za svá práva, a tak sáhnou

ke starému dobrému odříkání si, disciplíně

a makají na tom, aby zvýšili svou kapacitu plic

a vtahovali víc energie, učí se formule,

prožívají nejrůznější tělesná strádání,

aby se tím zázračně změnil jejich svět

Na slovo poslouchají mistra a zanedbávají

svůj reálný život, kde na ně čeká mnoho práce

...

Cesta ke zdraví a štěstí je, podle mně, jiná

Věřím, že spočívá v návratu k lidství,

obyčejnému lidství

V přijetí naší zraněné podstaty a malých krůčcích

k jemnosti k sobě, k uvolnění, k hledání

každodenních láskyplných kompromisů

s našimi blízkými,

jejichž zranění bývají bolestně protikladná,

a tím komplementární k těm našim

...

Toužíme po kouzlech a

zázračných léčebných metodách,

protože je těžké nepodléhat okolí,

udržovat niterný kontakt se sebou

v mezilidských vztazích

Toužíme po masivním zázraku, protože

jsme netrpěliví a nevěříme si

Zkoušíme oblafnout zákony hmoty a

jedním rázem změnit svou situaci,

svůj životní kurz, který léta kopíroval

kurz jiných lidí (rodičů, partnera...)

Chceme konečně a rychle cítil smysluplnost

vyhoupnout se mezi elitu a mít sílu

dokončit vytýčené cíle

...

Pravý kouzelník je ale ten, kdo ví, že

hloubková změna se děje po kapkách

Člověk, který dokáže nebrat si nic osobně,

který vytrvale sleduje své reakce a ptá se,

co tato situace vypovídá o mně?

Člověk, který přijímá své pocity, učí se z nich

o svých potřebách a jemně hledá cesty

k jejich naplnění

Mágem je ten, kdo je zakořeněn ve své rodině,

kdo směřuje k vřelosti ve vztazích s lidmi

Kdo je naplněn svou osobní životní vizí,

tvoří a raduje se z každodenních činností

...

To všechno vyžaduje naši plnou přítomnost

a oddanost běžnému, pozemskému životu

Soustředění na stovky nuancí denních situací,

rozhovorů s partnerem, dětmi, rodiči, přáteli

To jsou ony gigantické, nevšední, úkoly

a spotřebují, věřte mi, všechnu vaši energii,

hezky, smysluplně a kouzelně

Neexistuje větší kouzlo, než když po

několikaměsíčním úsilí vaše dítě najednou řekne:

„Nevím, čím to je, ale jsem teď doma

mnohem radši než dřív.“

...

Největší kouzla se nedějí na tajemných místech

našeho města či planety

Je potřeba vypiplat je doma,

v kruhu svých nejbližších

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page