Mozek zaměřený na přežití a mozek zaměřený na učení

21/12/2018

Naše tělo je knihovna, napojená

na oba hlavní okruhy „města“

Něco duní u brány a

v knihovním registru

vyskočí zaprášený štítek s obrázkem

A buď se brána rozletí, fanfáry břinkají,

červený koberec se valí a konfety plachtí,

anebo město potemní a střílny

vypláznou jazyky

...

Pokud bylo město v době, kdy bylo mladé

a kdy se tvořil

jeho duch, tradice, legendy, atmosféra...

pod stálým tlakem, vznikne z něj

město vojenské, ostražité, pevně v pase

stažené opaskem uniformy, tak aby

vkuse necítilo strach, který se usadil

v jeho břichu

A stačí jen malé dloubnutí pod pás,

jen kýchnutí za zátylkem

a hledíš do ústí pistole

...

Svoboda a klidné plynutí života

v malých denních radostech

budou v jeho knihovně vyobrazeny

několika rozpitými čarami na štítku,

který v knihovně někdo polil kafem,

párkrát ohořel, několikrát se ztratil

a nakonec ho zastrčili až úplně dozadu

na pomezí oddílů Exotika a Nadpřirozeno

...

Všudypřítomný tlak je ale nesnesitelný,

a tak si vojáci, kteří nemají možnost

žít s rodinami, rozvíjet naplněný život,

dovolují na děvčata, opilí vyrážejí

do nevěstinců, trumfují se

Zdi města se skoro viditelně otřásají

touhou po výstřelku,

po euforickém vybití napětí

...

Tak vypadá mozek a organismus, který je

vlivem traumat zaměřený na holé přežití

Malá, nicotná, kapacita nervového systému

pro zvládání stresu... a stres číhá ve všem

V pohledu procházejícího člověka,

v nevinné otázce partnerově,

ve dveřích, které bouchly, v čaji, který se rozlil

Nervové cesty jsou úzké, hektické a vedou

do slepých uliček, chybí pozitivní vyústění

a napojení zpět na hlavní autostrádu

...

A je tu taky malá, nicotná, kapacita

pro vytváření a prožívání potěšení,

uvolněné radosti

Organismus se musí doslova vyhecovat,

pomoci si neuzemněnou, euforickou

falešnou silou, aby mohl pocítit

pozitivní vzrušení

Jen požitky vytvořené v rámci této

falešné nadvlády nad situací

dokáže přijmout jako bezpečné

...

Pokud by mělo něco přijít zdarma a

ze srdce od druhého člověka,

odmítne to a

- senzoricky, mentálně či citově -

se odpojí

Anebo, zaplaven vjemem, pro který

nemá kapacitu, tlačí, vyplavuje ho

přes uzoučkou nervovou dráhu

slzami dojetí

Reaguje na potenciálně pozitivní vjem

vlastně stresovou reakcí

...

Když mluvím o městě, mluvím o člověku

a když mluvím o mozku, myslím tím vlastně

celé lidské tělo

Naše těla jsou už od dětství nastavená

převážně na bezpečí či nebezpečí

...

Člověk, který vyrostl v ovzduší bezpečné

vazby na mámu a tátu

a bezpečné vzájemné vazby rodičů,

žije v bezpečném vesmíru, mezi lidmi,

kterým rozumí, rozumí sobě, svým emocím,

umí je regulovat, je zaměřený na radost

a každý den nasává nové nuance informací

a učí se rozumět sobě, lidem a světu ještě víc

Jeho mozek je zaměřený na

prožívání a učení

Má přístup k hravosti, smyslovému prožívání,

věnuje se sobě, čas je tu pro něj a užívá si

jeho plynutí v příjemných, smysluplných

aktivitách, vytváří stabilní vztahy

...

Neošetřená dětská zranění snižují

naši kapacitu pro zvládání stresu

i prožívání radosti

Cílem našeho léčení, ať už probíhá

jakoukoliv formou či metodou, je tedy

zvýšit kapacitu nervového systému tak,

abychom mohli prožívat i nevyhnutelný stres

v jakémsi pocitu přijetí a uvolnění

Abychom mohli v uvolnění prožívat

pocit síly

Abychom se mohli i radovat klidně,

nevybičovaně, vnímat nuance situací a

citové i fyzické propojení

Abychom mohli v uvolnění

plnit své cíle, učit se, žít aktivní život

...

Jde to, byť rozšíření i jen jediné

nervové dráhy, přerušení jediné

stresové synapse a odklonění dopravy

přes jinou křižovatku, stojí určitý čas

a zaměření pozornosti

Ale je to neuvěřitelně dobrodružná výprava,

během které se vojenská posádka

postupně stahuje

a do města se stěhují tesaři, pekaři,

cukráři, muzikanti, milenci a rodiny

s veselou drobotinou


 

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Sdílet na Facebook
Sdílet na LinkedIn
Please reload

Výjiměčně dobré čtení

Včera se mě zeptal kamarád,

jak se pozná (psychicky) zdravý člověk

Tady je pár rysů,

které já osobně považuji za významné

...

Takový člověk

dělá věci, které...

Psychicky zdravý člověk

26/03/2017

1/1
Please reload

Nejnovější články