top of page

Mozek zaměřený na přežití a mozek zaměřený na učení

Naše tělo je knihovna, napojená

na oba hlavní okruhy „města“

Něco duní u brány a

v knihovním registru

vyskočí zaprášený štítek s obrázkem

A buď se brána rozletí, fanfáry břinkají,

červený koberec se valí a konfety plachtí,

anebo město potemní a střílny

vypláznou jazyky

...

Pokud bylo město v době, kdy bylo mladé

a kdy se tvořil

jeho duch, tradice, legendy, atmosféra...

pod stálým tlakem, vznikne z něj

město vojenské, ostražité, pevně v pase

stažené opaskem uniformy, tak aby

vkuse necítilo strach, který se usadil

v jeho břichu

A stačí jen malé dloubnutí pod pás,

jen kýchnutí za zátylkem

a hledíš do ústí pistole

...

Svoboda a klidné plynutí života

v malých denních radostech

budou v jeho knihovně vyobrazeny

několika rozpitými čarami na štítku,

který v knihovně někdo polil kafem,

párkrát ohořel, několikrát se ztratil

a nakonec ho zastrčili až úplně dozadu

na pomezí oddílů Exotika a Nadpřirozeno

...

Všudypřítomný tlak je ale nesnesitelný,

a tak si vojáci, kteří nemají možnost

žít s rodinami, rozvíjet naplněný život,

dovolují na děvčata, opilí vyrážejí

do nevěstinců, trumfují se

Zdi města se skoro viditelně otřásají

touhou po výstřelku,

po euforickém vybití napětí

...

Tak vypadá mozek a organismus, který je

vlivem traumat zaměřený na holé přežití

Malá, nicotná, kapacita nervového systému

pro zvládání stresu... a stres číhá ve všem

V pohledu procházejícího člověka,

v nevinné otázce partnerově,

ve dveřích, které bouchly, v čaji, který se rozlil

Nervové cesty jsou úzké, hektické a vedou

do slepých uliček, chybí pozitivní vyústění

a napojení zpět na hlavní autostrádu

...

A je tu taky malá, nicotná, kapacita

pro vytváření a prožívání potěšení,

uvolněné radosti

Organismus se musí doslova vyhecovat,

pomoci si neuzemněnou, euforickou

falešnou silou, aby mohl pocítit

pozitivní vzrušení

Jen požitky vytvořené v rámci této

falešné nadvlády nad situací

dokáže přijmout jako bezpečné

...

Pokud by mělo něco přijít zdarma a

ze srdce od druhého člověka,

odmítne to a

- senzoricky, mentálně či citově -

se odpojí

Anebo, zaplaven vjemem, pro který

nemá kapacitu, tlačí, vyplavuje ho

přes uzoučkou nervovou dráhu

slzami dojetí

Reaguje na potenciálně pozitivní vjem

vlastně stresovou reakcí

...

Když mluvím o městě, mluvím o člověku

a když mluvím o mozku, myslím tím vlastně

celé lidské tělo

Naše těla jsou už od dětství nastavená

převážně na bezpečí či nebezpečí

...

Člověk, který vyrostl v ovzduší bezpečné

vazby na mámu a tátu

a bezpečné vzájemné vazby rodičů,

žije v bezpečném vesmíru, mezi lidmi,

kterým rozumí, rozumí sobě, svým emocím,

umí je regulovat, je zaměřený na radost

a každý den nasává nové nuance informací

a učí se rozumět sobě, lidem a světu ještě víc

Jeho mozek je zaměřený na

prožívání a učení

Má přístup k hravosti, smyslovému prožívání,

věnuje se sobě, čas je tu pro něj a užívá si

jeho plynutí v příjemných, smysluplných

aktivitách, vytváří stabilní vztahy

...

Neošetřená dětská zranění snižují

naši kapacitu pro zvládání stresu

i prožívání radosti

Cílem našeho léčení, ať už probíhá

jakoukoliv formou či metodou, je tedy

zvýšit kapacitu nervového systému tak,

abychom mohli prožívat i nevyhnutelný stres

v jakémsi pocitu přijetí a uvolnění

Abychom mohli v uvolnění prožívat

pocit síly

Abychom se mohli i radovat klidně,

nevybičovaně, vnímat nuance situací a

citové i fyzické propojení

Abychom mohli v uvolnění

plnit své cíle, učit se, žít aktivní život

...

Jde to, byť rozšíření i jen jediné

nervové dráhy, přerušení jediné

stresové synapse a odklonění dopravy

přes jinou křižovatku, stojí určitý čas

a zaměření pozornosti

Ale je to neuvěřitelně dobrodružná výprava,

během které se vojenská posádka

postupně stahuje

a do města se stěhují tesaři, pekaři,

cukráři, muzikanti, milenci a rodiny

s veselou drobotinou

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page