top of page

Komunikační hroty a hrany


Pokud vám rodiče v dětství nevštípili

zásady zralé mezilidské komunikace,

pravděpodobně jí také nevládli

a vaše rodina fungovala ve starém, dobrém

módu prostého přežití

Když jste byli pod stresem, upadali jste

střídavě do stavů

útoku, útěku nebo ochromení

Každý člověk má přitom svůj registr

dostupných reakcí poskládaný

trochu jinak

Někomu leží na polici ve výšce očí

čistý hněv, slepá agrese

Někdo tam má sebelítost

smísenou s potlačovaným hněvem

Jiný čistokrevný strach a rychlý ústup

Další tam má položený želví krunýř,

ale když situace sedne a donutí ho

stoupnout si na špičky, objeví někde vzadu

i poněkud zaprášený hněv

Nepohodlně se žije s chybějícími

mapami pro život mezi lidmi

V reálu to pak vypadá tak, že dva

spolu sedí, třeba na umělohmotném

obědě v Ikei, mlčky jedí a roste v nich

napětí z nutnosti dohodnout se

na výběru skříně

Cítí tlak a ten jim připomene všechny

tlaky z dávné minulosti

Zoufale hledají správnou reakci

a tlak roste…

Ha, muž právě cosi vytáhl z police

v kartotéce své hlavy

V očích se mu zrcadlí všechny dětské prohry

a žena už tuší, že se začne pasovat

do trpitele, zatím v rezignované verzi,

později se možná dostane do ráže

Žena zoufale hledá trochu pevné půdy

pro nutný dialog

Tady je něco! Ale je to jen program

naštvané oběti, ne nepodobný

programu partnerovu

(„Ach jak je otravně přecitlivělý!“)

Pak se v ní odkudsi vzedme vlnka strachu

a napadne ji, pro sichr, vzbudit trochu lítosti

(Podívej, jak jsem smutná a slabá…)

Ale to už ten nápad z ringu zase vytlačuje

sumista otrávenosti (Proč to on tak dramatizuje?)

Nakonec už je chaos moc velký a ona

se odpojí a začne si prozpěvovat spolu

s Ikea ampliónem, což on vyhodnotí jako

její nezájem o jeho agónii

Prostě se potkali a založili rodinu

dva lidé z nefunkčních domovů

Mluvit spolu umějí, jen dokud není stres

Jakmile dojde na různost názorů,

propadnou do dětství a očekávají,

že se nedomluví, že budou nepochopeni,

odsouzeni, znevýhodněni… a že si budou

muset místo pro život vybojovat

anebo si ho nějak slepit uvnitř sebe

bez rozhovoru a vyjasňování s druhým

Neznají pocit, že vše je bezpečné, že jde

jen o to vyjasňovat si nejednotnosti ve vnímání

Právě rodiče totiž učí děti zorientovat se

v sítích mezilidských vztahů a jsou jejich

prvními překladateli emocí

„Vidím správně, že se teď zlobíš?

Zdá se mi, že bys si přál…“

Pokud namísto toho rodiče děti jen okřikovali

a požadovali „průměrné chování“

(nekřič, mluv normálně, nevztekej se tolik…),

tyto děti, když dospějí, nemají ani

psychickou odolnost, ani nástroje, jak

řešit konflikty

Umí se jen přetlačovat, utíkat, ustrnout,

litovat se a odsuzovat

První pokusy o zralejší komunikaci

jsou pak nesmírně náročné

Například žena už nechce útočit, ale nedokáže

zatím nechat věci být, stále cítí, že musí

okamžitě, aspoň nějak, reagovat

A tak může její první krok spočívat

v nahrazení „hrotů hranami“

Už nepůjde do boje, do hádky… ale partnerovi

namísto toho řekne: „Zdá se mi, že se cítíš

přetížený, protože jsi tento týden dělal

dětem svačiny.“ A chtělo by se jí dodat postaru:

„Tak je to vždycky – vyneseš koš a hned

máš pocit, že v domácnosti děláš všechno.

Já připravuju svačinky celý jejich život a taky

za to nechci metál.“ Namísto hrotu ale použije

hranu, náznak vlastní hranice:

„Děkuji ti za to. Já celá léta miluju ta rána,

svačinkování, ale teď jsem nestíhala

a moc jsi mi pomohl.“

Potřebujeme denně pracovat na rozpojení

těch starých autopilotních dvojiček:

Druhý si stěžuje = myslí si, že jsem špatný

Druhý neplní má přání = je špatný

Různost názorů = bude zle

A rozšiřovat mapu zdravějších reakcí,

testovat je a postupně sílit

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page