top of page

Proč v životě nemáme to, co chceme

To, co v životě máme, není to, po čem toužíme,

ale to, co máme ve svých

tělesných, pohybových, emočních a myšlenkových mapách

Dnešní neurobiologie a moderní traumatologie ví,

že člověk je ve stresových situacích řízen

přednastavenými reakcemi těla, většinou

vytvořených výchovou a dalšími zážitky z dětství

Na užití vyšších funkcí mozku

(racionální myšlení šedou kůrou mozkovou)

nemá člověk pod stresem dostatečnou kapacitu

Přijde spouštěč, nějaká situace připomínající

situaci z dětství a tělo zaujme obranný postoj

Ten může inklinovat spíš k zamrznutí, útěku či útoku

Tedy tělo se stáhne anebo zhroutí

Energie začne růst nebo klesat

Stojíme pevně a rovnovážně anebo se zkroutíme

Dodáme si sílu dechem anebo dech potlačíme

Oči se ostře upnou k cíli a tělo propojí v souhře

svalů a pohybů končetin… anebo se pohled rozmlží,

různé tělesné partie rozpojí a různé impulzy

jdou v těle proti sobě

A tak dále

Naučená reakce těla nastoupí v řádu setin sekundy

a teprve poté začneme klíčovat, proč se cítíme,

jak se cítíme

Identifikujeme emoci, tedy pocit těla

(protože například stažení spojené s určitým

lechtavým pohybem a pulzováním v oblasti krku

jsme se naučili nazývat lítostí) a pak

začneme přemýšlet, kdo nám teď právě křivdí

Naše tělo je už od dětství naprogramováno

se při určitém, aspoň přibližně podobném

vizuálním či jiném vjemu zachovat určitým způsobem

a emoce a myšlení jen mechanicky následují

Jakýkoliv vnitřní pocit, pohybový návyk, postura těla,

svalový tonus, sklon hlavy, ramen, vyhřezlé obratle,

vpáčené obratle, vystrčený zadek, předozadní či levopravá

nerovnováha… (ať už se dostavují v typové situaci

nebo je máme setrvale) reagují na situace z minulosti

a vytvářejí stále stejné emoce a myšlenky,

- a tím i jednání a výsledek -

v současnosti

Změny v těle vytvářejí změny v životě

Nedají se však vnutit mechanisticky, například

táhnutím ramen dozadu, strojovým napřimováním se,

zatínáním břicha a podobně – tím se jen dále prohlubuje

disociace, tedy rozpojení spontánního impulzu

a následného pohybu

Když jsme byli malí, nedovolili nám například svobodně

prozkoumávat okolí

Jen co jsme se na všech čtyřech pohnuli

z mámina perimetru, přišlo okamžité, automatické

otočení dítěte zadkem ke dveřím, čelem k mámě

Tento pohyb se nám hluboce vtisknul a dnes,

když už například saháme po možnosti „otevřít dveře“

nějaké nové zkušenosti, přijde automatická obrátka

o 180 stupňů

Pokud nás rodiče necitlivě nutili

„následovat jejich záměry a pohyby“ ve starším věku,

mohlo dojít už k rozpolcení impulzů

mezi odevzdané splnění povinnosti a vnitřní odpor

V dospělosti pak takový člověk může naplno procítit

tento vzorec v podstatě u každé činnosti,

na kterou sáhne

Chce dodělat projekt, chce jít na tenis nebo ven,

ale paměťová stopa pro výkon naplánované činnosti

obsahuje i onu energii vyprahlé odevzdanosti

a temně doutnajícího odporu

Podobně máme v sobě vtisknuty vzorce pro

bouřlivou obranu svých hranic anebo pro okamžité

zbavení se vší energie a kolaps

Anebo pro živé a expanzivní naplňování svého

životního prostoru, anebo stažené, polomrtvé

potácení se mezi prostory druhých lidí

Tyto vzorce můžete objevit, jejich opětovným

vědomým znovuprožitím v bezpečném prostředí

je zbavit síly a s pomocí průvodce přepsat

v nový, život podporující, pohyb

a z něj vyplývající emoci a myšlenku

Vytvořte ve svém těle nový vzorec prožívání,

uvolněte prostor pro svobodné následování

přirozených impulzů, souhru v těle

(bez protiprogramů a protisil)

a vaše fyzická, emoční i mentální energie

se mnohonásobně zvýší a začne pracovat pro vás,

přesně ve směru vašich přání

Iveta Havlová

www.ivetahavlova.cz

Srdečně Vás zvu na praktický workshop o vnímání a obydlení osobního prostoru a nastavení hranic, který se koná 2. – 4. srpna v Praze. Detailní pozvánku najdete zde https://www.ivetahavlova.cz/hranice-v-partnerskem-vztahu

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page