top of page

Jak fungují somatické konstelace a limbický přepis

Lidé se mě před první návštěvou často ptají, jak fungují mé konstelace a přepisy. Tady je odpověď.

Dnešní věda už ví, že „prostředí“ je silnější, než genetika. Dítě, které se narodí s genetickou predispozicí například k úzkostem a bouřlivé reakci na stres, může v denním kontaktu s milujícími, emočně stabilními rodiči, jaksi přehodit výhybku a doslova proměnit svůj styl produkce hormonů, přepnout na klidnější osobnost.

K tomu je potřeba, aby rodiče velmi dobře naplňovali všechny vývojové potřeby dítěte, na které je dítě od přírody naprogramováno. Jinými slovy - ten malinký tvoreček, který se narodí, přesně ví, jak se mají jeho rodiče chovat, aby to bylo v pořádku a on byl na světě v bezpečí. To, jak se rodiče mají chovat, se mění s věkem dítěte.

Jak potvrdí každý rodič, potřeby dítěte se během prvních šesti let několikrát bouřlivě změní. Dítě potřebuje málo prostoru a pak najednou víc a víc prostoru. Potřebuje málo vnějších podnětů (jiných než mámino tělo) a pak hodně podnětů. Potřebuje dělat všechno společně s mámou (rodiči) a pak najednou „já sám“, a tak dále. Každý rok jako bychom se museli doslova pro naše dítě přerodit.

Je to proto, že součástí vývoje je postupné uspokojování vývojových potřeb, které na sebe přirůstají jako patra pyramidy. Bez kvalitního spodního patra (například hojnost doteků kůže na kůži novorozence a konejšivého doteku a hlasu – což vytváří pro budoucího dospělého pocit bezpečného místa na světě) nemohou kvalitně přirůst další patra uspokojených potřeb a kompetencí člověka (například schopnost být v bezpečí ve vztahu či uvolněně rozvíjet svou seberealizaci mezi lidmi).

Pokud naše potřeby nebyly uspokojeny v dětství, máme takzvaně „díry v kompetencích“ pro dospělý život. Naštěstí lze tyto potřeby uspokojit i v dospělosti a tím zacelit zmiňované díry a vytvořit podhoubí i mapy pro dospělé kompetence. Je však potřeba uspokojit je v souladu s logikou přírody. Potřebujeme vizualizovat určité situace, ve kterých jsme pravděpodobně byli jako děti a dovolit, aby uspokojení přišlo k dítěti v nás… teprve potom začít prociťovat dopad na náš dnešní život a problém, který řešíme. Potřeby je zkrátka potřeba uspokojit ve věku, kdy poprvé vznikly a osobami, které je měly uspokojit. Nelze se do uspokojení jen jaksi abstraktně, po dospělácku, vemluvit.

V mých konstelacích (prostorová struktura, primárně ve stoje v rozhovoru) a limbických přepisech (hlubší přepis vleže s hudbou) proto jdeme, podle potřeby, nazpět časem a pak zase zpátky. Pokud bychom se snažili jen vnuknout novou myšlenku či pocit dospělému, narazíme na mnoho psychických obran – od nezájmu, obviňování po chladné požadavky. Potřebujeme se napojit na dětskou složku, která ještě vnímá pravdu o svých potřebách.

Nejde však jen o představu či náznak odehrání ideální situace, potřebujeme prožitek vnímat co nejvíce kanály vnímání. Naše původní deprivace vznikla v reálném životě, a tudíž obnáší obraz, zvuk, pohyb, emoce a myšlenky. Proto i přepis musí pracovat se všemi kanály.

V konstelacích to pak vypadá tak, že kromě prožitku ideální (či transformované) mámy či táty a s tím spojených emocí, doteku a rozhovoru, pracujeme i s tělesnými pocity a přetváříme tělesnou mapu pohybu. Měníme spontánní reakci těla na danou situaci. Najednou už například pohled do očí blízkého člověka nezpůsobuje plaché mrkání, přivírání víček, odvracení se, stažení v oblasti očí a krku… ale oči jsou klidné, uvolněné a pohled neodvracíme okamžitě, impulzivně a tvrdě, ale přirozeně, pomalu a měkce… Anebo pokud nás někdo kritizuje, najednou už nejdeme do celkového stažení těla, odvrácení se, tunelového vidění…, ale tělo zůstane uvolněné, gesta široká, směřujeme dopředu k druhému člověku, pohled je jasný a čelisti uvolněné. Podobně a často do jemnějších nuancí probíhá limbický přepis vleže. Vycházím při této jemné práci, mimo jiné, z důkladné znalosti právě oněch ideálních reakcí rodičů v daném věku dítěte.

Nový pohyb a s ním spojený komplex nového vnímání, myšlení a emocí pak lidé po kurzu procvičují doma, aby došlo ke kvalitní integraci.

Náš nejbližší konstelačně-přepisový víkend se koná 13. – 15.9. (pátek večer až neděle podvečer). Srdečně Vás na něj zveme. https://www.ivetahavlova.cz/kopie-vikendove-konstelace-15-17-3

Iveta Havlová www.ivetahavlova.cz

Štítky:

Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page