top of page

CO JE TO „TO OSVÍCENÍ“ aneb traumátka na potenci 1 (z 10)

Jak jsem psala včera v článku „Kolo štěstí“,

naše bolavé zážitky z dětství

se v průběhu života většinou obalí

do několika vrstev, takových peřinek,

které mají změkčit dopad naší zkušenosti

Na příkladu ženy, která v dětství zažila

opakované odmítnutí maminkou, můžeme vidět,

jak se pak naše vnímání reality zkreslí

Téměř každé vzdálení se našeho blízkého

nebo i jen jeho zájem o něco jiného, než jsme my,

vyvolá bolest odmítnutí

a zároveň tuto bolest nevnímáme

anebo ji vnímáme myslí zástupně,

jako něco jiného:

například „spravedlivý“ hněv na druhého,

nezájem o blízkost,

rozhořčování se nad stavem společnosti

a podobně

Když v průběhu práce na sobě

začneme naše zranění léčit,

postupně procházíme vrstvami, peřinkami,

které zastlaly náš původní zážitek

Objevíme v určité části své osobnost necitelnost

(i když si myslíme, že jsme velmi citliví)

V jiné části na nás čeká hněv, sebelítost,

chladná nenávist

Někdy se až děsíme a vzdorujeme přijetí faktu,

že všechny tyto emoce jsou skutečně naše

Jako vždy, vhled do sebe sama,

a vybití traumatického náboje

(který je paměťovou stopou traumatu,

filmem v podvědomí),

je jediným způsobem, jak projít další

ochrannou vrstvou,

až k první vrstvě (potenci 1 traumatu)

Tam na nás čeká onen zážitek z dětství

v celé své komplexnosti

tělesného a psychického stavu dítěte v nouzi

Většinou také až tam nahlédneme

celou síť svých strategií přežití

A toto je bod „osvícení“,

tedy osvícení v daném tématu, které řešíme

Nikdo totiž nemůže být zcela vědomý

v každé myslitelné části svého života

Život totiž na potenci 1 stále expanduje

a vytváří nové zkušenosti

V okamžiku, kdy jsme tedy prošli vrstvami

svého traumátka (třeba opuštění, ponížení,

strachu z agrese, uvíznutí v pocitu nespravedlnosti,

paranoi ze zrad či manipulace apod.),

ocitneme se v prostoru oné první vrstvy,

tedy prostoru bez traumatu

a jsme schopni:

- reálně cítit

- jasně vidět a

- přímočaře jednat

Život najednou začne hladce proudit,

přichází mnoho nových zkušeností

Ty v nás stále ještě vytvářejí ozvy

starých zkušeností,

ty už ale nemají sílu traumatu

A tak, pokud jsme zároveň bdělí,

už nevytváříme další ochranné vrstvy

Už totiž nepotřebujeme utíkat

před pocity a myšlenkami

a můžeme reagovat na situace napřímo:

a) VNITŘNĚ zralou emoční seberegulací

(nikoliv kompenzováním se emocemi a stavy

pod hladinou 200 Hawkinsovy škály:

vytěsnění, stud, vina, apatie, smutek,

strach, touha, hněv, falešná pýcha) a

b) VNĚJŠKOVĚ komunikací a činorodostí

A toto je podle mého názoru osvícení,

to pragmaticky každodenní, lidské:

Schopnost zůstávat v realitě,

dokázat s ní být v souladu,

vytvářet soulad,

a naopak nevytvářet vrstvy,

které nás mají od reality oddělit


Iveta


Milí přátelé, zvu Vás na kurzy, které jsem připravila:


12TITÝDENNÍ KURZ KVANTOVÝCH PŘEPISŮ, opět naživo online

28.2. – 16.5.2023, úterky 17:30 – 21h. Všechny video záznamy a mp3 opět budou na Studentském portálu. Přihlášky na bezplatnou ukázkovou lekci v úterý 21.2. od 17:30h, či na celý kurz, poprosím přes tento registrační formulář: https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurz


JEDNODENNÍ KURZ PRO PÁRY, naživo v Cernošicích, u Prahy

teď v sobotu 18.2., 10 – 17h.


ZRALÝ VZTAH A KOMUNIKACE, prodloužený víkend naživo v Černošicích

10. – 12.3., páteční večer a víkend. Konstelace, kvantové přepisy a nácvik zralé komunikace na Vaše, dovezená témata.


Detailní pozvánky najdete na domovské stránce www.ivetahavlova.cz v levém sloupečku „Kurzy“.


Zároveň přijímám klienty do párové terapie. Pracuji v češtině a angličtině, v Praze, Černošicích či přes Zoom.

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page