top of page

Dělám, co můžu a za to si zasloužím...

Dítě se snaží vyhovět

a doufá, že bude klid

(případně taky láska, pozornost, péče)

Nezralý dospělý se snaží vyhovět

a za to požaduje klid

(případně taky lásku, pozornost, péči)

Zralý dospělý si neživí naději,

že vyhovováním získá, po čem touží

Naslouchá, sdílí, domlouvá se, vyjednává

Ví, že „klid navždy“ nebude,

že spouštěče ve vztazích jsou a budou

a zásluhy jsou v okamžiku vzbouření emocí

zapomenuty

Vlastně vůbec neusiluje o klid,

je otevřený neklidu, počítá s ním

Jeho aktivita směřuje k co největšímu učení se

o sobě i o partnerovi

-

Jak můžeš, když já… ?

je pozůstatek naší dětské závislosti,

emočního splývání s rodiči,

nerovnosti sil

a doufání v zázrak


Iveta

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page