top of page

Důsledky nedostatečného vtělení se (aneb Rodičovské svědčení o existenci)

Jednou z nejdůležitějších úloh rodičů je „dovtělit“ nás, tedy pomoci nám uvědomit si, že - máme tělo a jsme v něm v bezpečí - že své tělo a pocity cítíme sami za sebe - že právě teď něco cítíme a vyjadřujeme - že máme energii a teď, právě teď, ji nějak vyjadřujeme - jaká je spojitost mezi tím, co cítíme v psychice a v těle - že máme své potřeby, že druhý má své potřeby - že nejdříve je nutné uspokojit své potřeby - jaká je spojitost mezi mým jednáním a pocity druhého - jaká je spojitost mezi jednáním druhého a mými pocity - že máme dopad na své okolí - že lidé mají i vnitřní obsahy, které nevidíme - že vnitřní obsahy lidí silně tvoří realitu - že moje energie je vždy pravdivá A tak dále Pokud byli rodiče sami vychováni v prostředí, kde se lidé považovali za chodící „krabice“, kde chování = povrchní nálepka = odměna či trest, je pravděpodobné, že se nás druzí málo dotýkali a málo svědčili o naší existenci: „Jsi moje, moje dceruška… i tohle ramínko… i tahle tvářička…“, hladí a raduje se. „Jů, vidím tě… postavil jsi komín z kostek!“ „Zlobíš se… moc se zlobíš… tvoje pěstičky a nohy to cítí!“ „Tři dny jsi tomu přicházel na kloub a teď jsi to dokončil! To máš asi radost, celý záříš!“ Pokud se nás rodiče málo dotýkali, málo nás potvrzovali, málo svědčili o tom, co cítíme a děláme, naučíme se orientovat na druhé, nepostavíme se v životě pocitově, myšlenkově a ENERGETICKY na vlastní nohy Pak se v životě orientujeme například na to: - aby si nás všimli - aby nás pochválili - aby se na nás nezlobili - aby nás neovládli a tak dále Je tam vždy onen prvek vymezování se vůči někomu, ne stavění svých vlastních struktur Svou energii investujeme: - do odrážení energie někoho jiného stáhnutím se do sebe - do útěků od někoho - do boje proti někomu - do trpění pod útlakem - do vděčnosti, že mě někdo táhne - do nechuti, že mě někdo tlačí - do slasti, že mě někdo obsloužil - do investování do života druhého... Vidíme, co pro nás druzí mohou udělat a co by dělat neměli Jsme orientováni na jejich existenci, činy, energii Ne na existenci, činy a energii nás samých Začít cítit sám sebe a postavit se energeticky na vlastní nohy, je snad základní úkol každého člověka na cestě k plně prožitému životu

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page