top of page

DVĚ VARIANTY CELOŽIVOTNÍCH STRATEGIÍ PŘEŽITÍ VE VZTAZÍCH (OBĚŤ a PACHATEL)

VLÁKNO 1: Oběť - Pachatel - Soudce - Zachránce

VLÁKNO 2: Pachatel - Soudce - Zachránce - Oběť

 

Nemáme jednu či dvě vztahové polohy. Dokud se pohybujeme v trauma verzích vztahových vzorců, střídáme všechny čtyři klasické vztahové polohy: oběť - pachatel - soudce - zachránce. Všechny jsme se je naučili v dětství v různých typických vývojových fázích. Jsou zkrátka pro určitý věk a možnosti dítěte typické.

 

Obě verze střídají implozivní (slabou, sebelítostnou) i explozivní (silovou, nenávistnou) fázi. Rozdíl je ve startovním bodě. Implozivní jedinci jsou zabydleni ve studu a cyklus vždy začínají studem či sebevýčitkou. Když jsou retraumatizovaní (což můžou být i chronicky), 90% času tráví v emocích blízkých studu a vině. Explozivní jedinci jsou více doma ve falešné pýše a cyklus začínají hněvem či odsudkem druhého a když jsou retraumatizovaní, 90% svého času tráví v patrech hněvu a falešné pýchy.

 

Vývojové učení:

2 - 3 roky

IMPLOZIVNÍ OBĚŤ (Jsem špatný, zasloužím si to.) - IMPLOZIVNÍ PACHATEL (Jsou zlí, tak já taky můžu!) - IMPLOZIVNÍ SOUDCE (Jsou špatní, zasloužili si to, je to jejich chyba.) - EXPLOZIVNÍ ZACHRÁNCE (Tohle si nikdo nezaslouží, potřebuje moji pomoc.) - EXPLOZIVNÍ OBĚŤ (Neváží si toho, co pro něj/ni/ně dělám.)

 

4 - 5 let

EXPLOZIVNÍ PACHATEL (Nenávidím je, zaslouží si to!) - EXPLOZICNÍ ZACHRÁNCE (Jsou ubozí, ušetřím je. Anebo: Beze mě to nezvládnou.) - IMPLOZIVNÍ OBĚŤ (Nemám sílu, už nemůžu.)

 

6 - 7 let

IMPLOZIVNÍ PACHATEL (Ať taky pocítí, jaké to je!) - IMPLOZIVNÍ SOUDCE (Jen se vezli, tohle je výsledek, můžou si za to sami.) - IMPLOZIVNÍ ZACHRÁNCE (Ale tohle je moc, nedostanou se z toho, někdo jim musí pomoct.)

 

8 - 9 let

EXPLOZIVNÍ OBĚŤ (Ale co je moc, to je příliš! Jen mně využívají!)

 

10 - 12 let

EXPLOZIVNÍ PACHATEL (Já vám to osladím, nemyslete si, že mě budete využívat!)

 

13 - 15 let

EXPLOZIVNÍ SOUDCE (Ubožáci, nesaháte mi po kotníky) - EXPLOZIVNÍ ZACHRÁNCE (Když poprosíte, pomůžu vám.) - EXPLOZIVNÍ OBĚŤ (Nemyslete si, že stačí jen se na mně sladce usmát/udělat chudinku a já se přetrhnu. Už toho mám dost! Končím!)

 

16 - 18 let

ZDRAVÁ VERZE:

Mám vás rád. Když se mnou budete jednat na rovinu a s respektem, přetrhnu se ochotou... stejně jako vy pro mě. Vím, že mě máte rádi.

 

TRAUMA VERZE:

EXPLOZIVNÍ PACHATEL (Dejte mi všichni pokoj, nenávidím vás!) - EXPLOZIVNÍ SOUDCE (Jste tak ubozí, nedovolujte si mi cokoliv říkat. Podívejte se na sebe!)

 

IMPLOZIVNÍ SOUDCE (Nevadíte mi, nic proti vám nemám, ale nepotřebuju vás k životu.) Toto je vrcholná verze Falešné pýchy těsně pod Odvahou na Hawkinsově škále. Traumatizovaný na ni dosáhne jen tehdy, pokud se s daným člověkem (například otcem, matkou, těžce rozhádaným kamarádem) nesetkává či se setkávají pouze u krátkých, ritualizovaných příležitostí, například nedělní obědy.

Výše ne do vrcholné falešné pýchy se člověk bez práce na sobě anebo bez léčivého kontaktu se zdravým člověkem nedostane.

 

18 - 20 let a dál

ZDRAVÁ VERZE:

Máte svoje chyby, stejně jako já, ale všechno se dá vždycky vysvětlit a napravit. Spolu vždy všechno zvládneme vyřešit. Mám vás rád.

 

TRAUMA VERZE:

Celoživotní opakování všech dříve prožitých strategií přežití. Která strategie bude autopilotem vybrána vždy záleží na tom, které situaci z našeho dětství se nejvíce podobá spouštěč a také, jak jsme v dané chvíli zazdrojovaní (zdraví, vyspaní, spokojení v práci, syceni přáteli). Čím nepříjemnější situace a méně zdrojů, tím ranější vzorec nám naskočí. Například Explozivní oběť tříleťáčka: Neváží si toho, co pro něj/ni dělám!

 

Všechny tyto strategie máme v sobě po celý život. Pokaždé ale, když zvládneme překlopit nezralou verzi ve zralejší, postupně vyřadíme z provozu tu předchozí. Je to celoživotní proces, který se dá urychlit, prací na sobě či pozorováním a učením se od sebe navzájem.

 

Pokud máte chuť, zvu Vás po delší době na živý celodenní workshop Kvantových konstelací. Bude se konat příští neděli 28. dubna, 10 - 19h u mně doma v Černošicích. Formou konstelací, kvantových přepisů a nácviku zralé komunikace budeme co nejefektivněji přepisovat dětské vzorce v nás. Nahrazovat vládu rozzlobených dvouleťáčků, zneuznaných osmileťáčků a rezignujících teenagerů, zralými přístupy k životu. Cena je 2000 Kč a platba probíhá v hotovosti na místě. V ceně je vydatná domácí polévka. :) Těším se na setkání a poprosím o registrace na ivetahavlova@seznam.cz.

 

Iveta

תגובות


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page