top of page

Jak funguje hlubinná přepisová práce

Teprve, když mám dost map a kapacity

(tedy porozumění situaci a sil)

pochopit, že v každé situaci mám volbu

zařídit se podle sebe, ke svému nejvyššímu dobru,

teprve tedy jsem vyšel ze zóny traumatu

a přestávám být dítětem

Dokud jen nechci, aby něco bylo

Dokud si něco pasivně protivím

nebo bojuji, aby to nebylo,

nemám svobodu volby

jen kroužím kolem toho, co nechci

Nevolím a neformuluji, co chci

(a tudíž za tím ani nejdu)

Pokud jen odporuji tomu, co se mi nelíbí,

svou pasivitou to nejen umožňuji,

ale svou pozorností té věci

(chování partnera, překážky v práci…)

to nechtěné dotvářím

do dalších detailů

Prokresluji realitu nechtěného

Dokud jsme plní traumat

(tedy vnímání svého nerovnoprávného

dětského postavení, zdánlivé bezmoci),

nemůžeme jinak

Máme totiž v dané věci příliš nízkou

úroveň vědomí

(nízké porozumění věci, malou stresovou kapacitu

a nedostatek energie –

viz přiložený obrázek úrovní vědomí)

Teprve po opracování daných témat,

rozšíření mentálních map,

zvětšení stresové kapacity,

vypuštění traumatického náboje

(a tím zvýšení disponibilní energie)

jsme schopni zbavit se pocitu,

že druzí jsou v určitém ohledu

mocnější než my, pány nad naší náladou,

naší situací, naším životem

Stáváme se svobodnými


Této práci se budeme věnovat ve čtyřdenním transformačním kurzu v Krkonoších na Tetřevích boudách 21. – 24. října.

1) V „energetických konstelacích“ rozšíříte své vědomí ohledně vašeho problému a

2) V „kvantových limbických přepisech“ vyčerpáte traumatický náboj, vystoupáte na energetické škále a zazdrojujete nový, zdravý vzorec myšlení, cítění a chování. Mnou vedené kvantové limbické přepisy mají mnoho vrstev a nelze je celé vstřebat během jednoho prožitku. Účastníci dostávají nahrávku, kterou si opakovaně pouštějí, dokud neopracují vrstvy svého zranění a staré strategie přežití.


Přihlášky poprosím na ivetahavlova@seznam.cz Krásný den 😊


Iveta


תגובות


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page