top of page

JAK NAJÍT SOULAD V NESOULADU

(Dva lidé mají protichůdné potřeby - jeden chce přesně to, co druhý ne.)


PSYCHIKA DVOULETÉHO

Máma nechce udělat, co chci,

takže mě nemá ráda

nebo je zlá

Máma musí udělat, co chci

Musím ji přesvědčit nebo donutit,

jakýmikoliv prostředky

(pláčem, trucováním hněvem,

opakováním stále dokola)

Je jen jediná věc, kterou chci

a ta se musí stát teď a

přesně způsobem, který chci


DOSPĚLÁ PSYCHIKA

Pečuji o tvůj zájem stejně,

jako o ten svůj

Pečuji o svůj zájem stejně,

jako o ten tvůj

Dokonce, když mi chceš ustoupit

a cítím, že sám/sama sebe opouštíš,

trvám na tom, ať spolu hledáme řešení dál

Pokud jsem přijal tvůj ústupek

a později procítil/a, žes šel/šla za své hranice,

téma znovu otevřu a hledám nové řešení

Pokud jsem ti ustoupil,

protože jsem navyklý opouštět sám sebe,

nezlobím se na tebe

a znovu začnu pečovat o svůj zájem

Nic se nemusí stát teď hned

a nic není nikdy nenávratně ztraceno

Vše je proces poznávání sebe i druhého

Učení se, jak vytvářet a rozpoznat moment,

kdy vše zapadne a oba jsme v souladu s výsledkem

Aby se to mohlo stát, potřebuji sobě i druhému

předestřít svět svých tužeb a strachů,

odhalit konstrukci pater pod svým požadavkem

Stejně potřebuji pochopit svět druhého

Slézt ze špičky věže jeho přání do zvonice

a nahlédnout i do pater a pokojíků pod ní

To, že jsem dostatečně prozkoumal nitro druhého,

poznám podle toho, že si přestávám ošklivit

jeho požadavek či nesouhlas

a začínám se jeho potřebou vážně zaobírat


Iveta


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page