top of page

Jsi blb / Jsi blbá

Tato věta je ze strany mluvčího výrazem

neznalosti nebo malé kapacity pro stres,

většinou obojího


NEZNALOST (CHYBÍ MENTÁLNÍ MAPY)

Rodina, ve které mluvčí vyrůstal,

možná nad tématem nikdy ani nepřemýšlela

a prostě má do rodinného mozku vpáleno,

že blbem se označuje ten, kdo má

jiný názor nebo nesouhlasí

Anebo tato rodina jen nevěděla,

že jejich „blb“ je člověk, který

Nemá

- všechny informace, které potřebuje,

- osobní zkušenost

Či je zahlcený

- strachem, zahanbením, hněvem

Anebo v bezmoci zaujal pózu pasivní rezistence

- tváří se, že nechápe nebo neumí, protože

nemůže napřímo odmítnout


KAPACITA PRO STRES

Někdy však nálepkující člověk

informace má, nedokáže však ovládat

výrony své frustrace a aby si vybil

emoční náboj

použije tento komunikační zlozvyk

Tak zraňující a traumatizující, zejména

pro dítě – například milovaný dědeček,

opora a svět dobrodružství, může nechtíc

vytvořit vnoučkovi program, že k lásce

patří ponížení

A taky v nitru zakořeněné přesvědčení,

že blb skutečně je, říkal to přece

milovaný děda!


Jak by mohlo být lidské stvoření,

které jen tápe, je zahlcené nebo se bojí, blb?

„Jsi blb / Jsi blbá.“ ve skutečnosti znamená jen:

Tvoje chování mě zraňuje nebo znervózňuje.


Pokaždé, když vás někdo takto onálepkuje

anebo uslyšíte svůj vlastní zvnitřněný hlas,

zastavte se, pomalu zhluboka dýchejte,

propojte se s nějakým klidným místem v sobě

a řekněte si:

Vím, kdo jsem.

Vím, proč v této věci mluvím, jednám… takto.

Vím, že pokud mám teď v hlavě zmatek, má to

nějaký logický důvod a já na něj časem přijdu.

Jsem na své jedinečné životní cestě

a nikdo zvenčí o mně neví to, co já.


Iveta


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page