top of page

Když právě nemám problém, jsem dobrák

Nevědomý člověk si myslí, že je dobrák.

Ztotožňuje se jen s momenty, kdy se cítí dobře

a kdy má tedy dobrou vůli mluvit a konat laskavě.

Momenty, kdy se naopak cítí ukřivděn nebo rozezlen

a má chuť druhého nenávidět, odstrkovat nebo trestat

nepovažuje za součást své osobnosti.

Věří, že tyto pocity do něj implantoval druhý

svým chováním.

...

Tyto pocity mu nepatří, může za ně druhý!

Může za ně někdo jiný, člověk, zvíře, společnost,

politika, morálka doby, počasí, úroveň služeb.

Nevidí, že i tyto pocity jsou bytostně jeho,

že dřímají v každém z nás.

Neví, že při posuzování kohokoliv z nás

nejsou moc důležité chvíle, kdy se nám nic neděje,

a jsme plní dobré vůle.

...

Když chcete poznat sebe nebo druhého člověka,

počítají se momenty, kdy v pohodě nejste,

a to, jestli za své pocity přebíráte zodpovědnost.

Plnou zodpovědnost, bez výjimek.

...

To určuje, jak se s vámi žije,

jak se s vámi přátelí,

jak se s vámi cestuje,

jak se s vámi spolupracuje.

To určuje, jak zralým člověkem jste

a jak způsobilý jste být ve vztazích.


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page