top of page

Které své strategie přežití jsem nasál od rodičů?

Jsem například jako máma, která věci neřeší a vyčkává, jako by se situace měla změnit sama od sebe?

Jsem jako táta, který je plný tlaků z dětství, předpokládá odmítnutí, a tak si neříká napřímo o to, co potřebuje a jen ventiluje svou frustraci?

Jsem jako máma, která věří, že když bude hodná, budou ji mít ostatní rádi?

Jsem jako táta, který věří, že silný vyhrává a slabý prohrává a může si za to sám?

Jsem jako máma, která si neumí přiznat, že něco potřebuje, že ani neví co nebo se příliš bojí si o to říct, a tak hledá na tátovi chyby?

Jsem jako táta, který se bojí své síly, aby nebyl jako jeho otec, a tak se nechá ostatními postrkovat a rodina je plná hořkosti, zloby a chaosu?

Jsem jako máma, která vsadila vše na kartu předvádění své bezmoci, třeba dokonce až nemocí?

Jsem jako táta, který ztrácí sílu v přítomnosti blízkých, a tak utíkám do práce, protože tam se mi tento jev neděje?

Jsem jako máma, která žije převážně ve své hlavě, svých utopiích, svých ničím nepodložených, růžových snech?

Jsem jako táta, který vidí všude apokalypsu, black-out, korupci, úpadek?

Jsem jako máma, která nemá kapacitu na nestrukturovanou blízkost s druhou lidskou bytostí, a tak se stále zaobírám nějakými úkoly?

Jsem jako táta, který strádá nedostatkem lásky a sebeúcty, a tak utápím svou bezútěšnost v alkoholu, internetu, donchuánství?


Jsem jako máma, které její vztahy, ani nic z toho, co dělá, neposkytuje dokonalé naplnění, dokonalou výživu, a tak ji hledám v jídle a přejídám se?

Jsem jako …

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page