top of page

Namísto boje nebo sebeponížení, volím prohloubení kontaktu

Když mě druhý kritizuje, má pocit, že jsem ho zklamal nebo zranil, zachovávám si svůj klid a sebejistotu.


Na pocity druhého reaguji s pochopením a láskou. Opouštím strategii přežití, kdy jsem se chránil bojem, vzdálením se nebo sebeponížením. Zůstávám s druhým v kontaktu, prohlubuji kontakt.


Mám dostatečně jasnou mysl a dost kompetencí k tomu, abych druhému pomohl cítit se dobře sám v sobě bez mého očernění či ponížení. Zároveň vím, že pokud si v jeho rodině lidé zvedali náladu či sebevědomí přenesením špatných pocitů na druhého, který je přijal, mohou být nejdřív z mého přístupu zklamaní či v šoku.


Věřím, že snaha docílit pozvednutí sebevědomí druhého tím, že se vzdám svých kvalit a dobrého pocitu, je zhoubná, nevede k ničímu růstu, konzervuje stávající stav. Zároveň vím, že „bránit se" vystřelením šípů kritiky, pohrdání nebo vzdálením se mohu vždycky, a proto jsem v bezpečí a mohu se zachovat jinak. Mou cestou je do hloubky tě pochopit a přijmout.


Pokud na mně zamíříš své negativní emoce, 95% času našeho rozhovoru budu věnovat naslouchání, potvrzování, že vnímám, jak se cítíš, získávání informací a prohlubování souznění. Vím, že mi stačí pár minut času na vysvětlení vlastních motivů a stanoviska a že mám dost síly a rozvahy, abych zvolil dobré načasování. Jsou pryč časy, kdy jsem měl pocit, že nezvládnu víc než letmé přitakání tvému vnímání a musel jsem se vrhnout na vysvětlování svého stanoviska (aby se nestalo něco hrozného!). Přestávám druhé vnímat jako nebezpečí. Stavím mosty.


Jsem v naší rodině nositelem tohoto nového paradigmatu.


Svou hodnotu si držím bez povyšování a vztahy bez ponižování.


Opouštím život zaměřený na pachtění se za pocitem vlastní hodnoty a získání přijetí. Opouštím život zaměřený na získání pozornosti, soutěžení, vyniknutí, odlišnost, jedinečnost. Náplní života je objevování, tvořivost, navazování vztahů, vzájemná podpora, spolupráce a láska.


Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page