top of page

NEBOJ, MAMI, VŮBEC NIC NEDĚLÁM, NEŘÍKÁM, NECHCI, NEMÁM ŽÁDNOU PREFERENCI A JSEM OKAMŽITĚ OCHOTNÝ ZMĚ

Tři čtvrtiny mých klientů mají tento program

Neznamená to, že se jejich mámy chovaly jako usurpátor,

jen to, že doba nebyla připravená na respekt k dětem

coby svéprávným bytostem

a rodiče nás vychovávali ochranitelsky a autoritativně

Jsme přechodová generace

Další generace

(a cítím, že momentálně co osm let,

to ve smyslu pojetí výchovy nová generace)

už nebudou znát naše problémy

se sebeurčením a autonomií

(Budou mít své vlastní 😊 )

Mezi třetím a pátým rokem se v malém človíčkovi

vytváří základy pro to, jak se bude

projevovat mezi lidmi, ve společnosti

a jak bude dávat svému životu smysluplný směr

Ovšem už hluboko předtím,

mezi početím a třetím rokem,

se rozhoduje, jestli získáme pocit, že jsme pro ostatní darem,

jestli jsme hodnotný člověk anebo někdo,

kdo přináší jen spoušť a zmar

Klienti, kteří byli nechtěně počati

či ti, kterým se v roce či ve dvou narodil sourozenec

a byli ve hněvivých chvilkách razantně disciplinováni

vyčerpanou mámou, či jejichž máma byla

chronicky prchlivá či často deprimovaná,

v sobě mají místečka, která když se retraumatizují,

způsobují jakési černé prázdno či horečnaté polomyšlenky

či jen neurčitý mlhavý pocit,

že všem škodím a nic nemá smysl

Pak se nám v životě stává, že i třeba nabereme nějaký směr,

ale najednou máme pocit, že nás daná věci nezajímá

(podvědomí si vzpomene, že by nezajímala mámu

či že by se máma dokonce zlobila)

anebo dokonce úplně zapomeneme, co jsme chtěli

26. září začíná prvním bezplatným setkáním

můj tradiční 12titýdenní živý online kurz,

tentokrát na téma Vysoké autonomie, tedy dočištění

těchto místeček v psychice, abychom mohli naplno žít

a užívat možností naší krásné doby

Tentokrát nebudeme postupovat při přeprogramech

po Hawkinsově škále, ale po jednotlivých vývojových etapách

(mí klienti znají mou práci s X-leťáčkem 😊 ), tedy:· Početí, nitroděložní vývoj, porod až 3 měsíce po porodu

(zhruba odpovídá tématům 1. čakry)


· 3 měsíce až 3 roky

(2. čakra)


· 3 až 6 let

(3. čakra)


· 6 až 10 let

(4. čakra)


· 10 až 13 let

(5. čakra)


· 14 až 17 let

(6. čakra)


· 18 až 20let

(7. čakra)

Takže, jestli prožíváte například pocity

bezmoci, oběti, slabé motivace, apatie, odpor k disciplíně, odkládání, strach se projevit, přetěžování se s malými výsledky, práce pro druhé namísto pro sebe, zaplňování času neradostnými úkoly, tedy máte tyto struktury z dětství a otisky z rodu …

přidejte se k nám 26.9. v 17:30h na ZOOM na bezplatnou ukázkovou lekci kurzu Vysoké autonomie. Přihlášku na setkání či celý kurz najdete zde: https://www.ivetahavlova.cz/prihlaska-na-kurz


Zvládneme to

Traumátka jsou tu od toho, abychom vyrostli

a užili si život ve všech krásných, barevných nuancích!


Iveta

Comments


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page