top of page

Nový styl Ivetiny práce a založení Planety501 (plus pozvánka)

Milí přátelé, po novém roce ještě znovu otevřu svůj milovaný dlouhodobý kurz Zralá komunikace, zároveň už ale většinou budu pracovat novým způsobem. V posledním roce se u mě velmi rozvinula schopnost pracovat s traumaty více napřímo, skrze měnění energetického pole člověka a skupiny. Vyslyšela jsem tedy toto volání a budu se v příštím roce věnovat zejména tomu. Budou to dvě různé aktivity:


1) DEFINICE NEJVYŠŠÍHO LIDSTVÍ Stoupáním po Hawkinsově škále budu ukazovat, jak na jednotlivých patrech vypadají naše představy o tom, co to je například láska, rodičovství, blízkost, seberealizace, partnerství, sebevědomí, sebeúcta… či jak se „správně“ řeší různé životní situace typu partnerských konfliktů, osamění, důležitých rozhodnutí v práci, spory mezi důležitými blízkými osobami, kde my jsme tím třetím atd. Tato oblast tedy bude o definicích, představách toho, co věci a situace znamenají a jak je zrale řešit. Je propastný rozdíl mezi vnímáním například v oblasti strachu, touhy, hněvu a vnímáním v míru či osvícení. (Osvícením prosím rozumějte plné zralé zpracování daného tématu, kdy už nezbývá ani kousek pokrouceného dětského či patologického vnímání)… Už zralá definice dané oblasti velmi uzdravuje. Tyto přepisy budu dělat v každé volné chvíli online a budou k dispozici všem, s tím, že pokud budete chtít podpořit vytváření těchto videí, požádám Vás o příspěvek na účet společnosti Planeta501 (500 je energetický bod Lásky na Hawkinsově škále), kterou jsem zřídila.


2) SYNCHRONIZAČNÍ KVANTOVÉ PŘEPISY Samozřejmě k tomu, aby bylo téma plně uzdraveno, je potřeba především vypustit traumatický náboj uvězněný v trauma víru, v časové kapsli ve vašem těle. A teprve na takto zprůchodněný bod navázat přepis, včetně nových definic, nové mentální mapy. Velmi záleží na kapacitě dané nervové soustavy, jak velký proud zadržené traumatické energie je schopna najednou uvolnit. To, co se dělo v mém vývoji v letošním roce, byl doslova tryskový rozvoj této kapacity. To, co vydržím dnes, by mě před rokem zabilo… A jaksi samovolně se utvořila metoda, kdy ve skupině vytvářím přepis daného tématu šitý pro tuto skupinu. Vypouštím náboj za celou skupinu, zatímco saturuji jejich kapacitu a pohodu. Zároveň kreslím mapy. Nahrávku si potom lidé ještě pouštějí doma, mnohdy desetkrát i víckrát, dokud mají reakci. Když měřím účinnost těchto přepisů, vychází mi, že jeden přepis mnohdy nahradí léta terapie. To je ovšem samozřejmě nutné vyzkoušet, jinak to zní zvláštně… Tyto přepisy budou součástí placených kurzů. Zařadím jich pár na Zralé komunikaci, ale zejména budu dělat jednotlivé přenosy na konkrétní témata, například přepis nervové soustavy, která má tendenci sklouzávat do pocitu osamění a toužení, přepis nervové soustavy, která má tendenci utíkat před řešením problémů a stagnovat, přepis fóbií z nevěry, přepis strachových stavů v čase před rozvodem apod.


V letošním roce máte ještě jednu příležitost ochutnat, jak procesy na Definice nejvyššího lidství, tak Kvantové přepisy, a to na pobytovém kurzu na Tetřevích boudách v Krkonoších (16. – 19.12.). Nežádám očkování, pouze Vaši nejlepší snahu ověřit si, že nemáte covid (test před odjezdem, prodělaný covid…). Ačkoliv přepisy fungují skvěle i online, na reálných kurzech se ještě navíc vytvoří cosi jako portál z energetik přítomných lidí, který funguje jako zesilovač. A na Tetřevkách je to přímo maxi portál. Pozvánku najdete zde: https://www.ivetahavlova.cz/kopie-zral%C3%A9-j%C3%A1-a...

Kurz je koncipován tak, abyste měli mezi přepisy čas se zregenerovat v nádherném wellnessu, popřípadě na běžkách v blízkém okolí.

Hotel mám vlastní odstavné parkoviště i rolby, takže stačí dojet na běžných zimních gumách ve 13, 15, 17 či 19h na parkoviště v Dolním Dvoře a svézt se romanticky zasněženým lesem nahoru. Mám ještě několik volných míst. Případné přihlášky poprosím na ivetahavlova@seznam.cz.


Iveta Havlová www.ivetahavlova.cz
Yorumlar


Archiv
Sledujte Ivetu
  • YouTube
  • Facebook App Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SoundCloud
bottom of page